Rubriky
Zprávy

Příspěvek na péči by měl být od srpna o 10 % vyšší

Poslanecká sněmovna ve středu schválila novelu zákona o sociálních službách, která ho zvyšuje o deset procent. Návrh ještě posoudí Senát. 

Výše příspěvku na péči od 1. 8. 2016 (měsíčně)
Stupeň závislosti mladší 18 let starší 18 let
I. lehká závislost 3 300 880
II. středně těžká závislost 6 600 4 400
III. těžká závislost 9 900 8 800
IV. úplná závislost 13 200 13 200

Další body novely zákona o sociálních službách

Novela zákona o sociálních službách se zabývá též poskytováním sociálních služeb bez příslušného oprávnění, tj. bez registrace. Sankce za poskytování nelegálních sociálních služeb se zvyšuje z jednoho na dva miliony korun. Kontrolní orgány krajů budou nově oprávněny provádět kontrolu i u fyzických a právnických osob, kterým nebylo vydáno rozhodnutí o registraci. Budou tak moci lépe reagovat a předcházet případům sociálních služeb bez oprávnění k jejich poskytování.

Současně se v zákoně o sociálních službách upravují podmínky pro poskytování pobytových sociálních služeb bez souhlasu klienta. Upravuje se postup v případě, kdy klient, který není schopen sám vypovědět smlouvu o poskytování sociální služby, projeví vážně míněný nesouhlas s poskytováním pobytové sociální služby. Na tuto úpravu navazuje novela zákona o zvláštních řízeních soudních upravující řízení o vyslovení nepřípustnosti držení osoby v zařízení sociálních služeb.