Rubriky
Zprávy

Příspěvek na péči

Seriál: Zákon o sociálních službách

Příspěvek na péči – obsažený v zákoně o sociálních službách – je výsledek dlouholetých sporů ministerstva práce a sociálních věcí s různými nátlakovými skupinami, zejména Národní radou zdravotně postižených ČR, snažícími se získat vliv na rozdělování peněz v sociálních službách; v roce 2005 utratil stát za provozní náklady sociálních služeb více než osm miliard korun. Aktualizováno.

Příspěvek na péči dostane od státu člověk, který je kvůli dlouhodobě nepříznivému zdravotnímu stavu závislý na pomoci jiné osoby. Příspěvek mu poslouží k jejímu zajištění.

Výše příspěvku je odvislá od žadatelova věku (vyšší do osmnácti let, v prvním roce života na něj nárok není) a míry jeho závislosti na pomoci jiné osoby (minimální, lehká, středně těžká, těžká).

Výše příspěvku na péči (Kč měsíčně)

stupeň závislosti mladší 18 let starší 18 let
I, lehká 3 000 2 000
II, středně těžká 5 000 4 000
II, těžká 9 000 8 000
IV, úplná 12 000 12 000

(tabulka aktualizována 3. srpna 2009)

Čtěte více:
Příspěvek na péči nahrazuje dosavadní dávky

Posouzení soběstačnosti

Při posuzování soběstačnosti (resp. závislosti na péči jiné osoby) se hodnotí úkony péče o domácnost (obstarávání potravin a běžných předmětů, mytí nádobí, úklid, péče o prádlo, péče o lůžko, obsluha domácích spotřebičů a manipulace s kohouty a vypínači) a základní sociální aktivity (schopnost komunikace, vyřizování osobních věcí a nakládání s penězi, účast na volnočasových a pracovních aktivitách a vzdělávání).

O udělení příspěvku na péči rozhoduje obecní úřad obce s rozšířenou působností, případné odvolání vyřizuje krajský úřad. Řízení o udělení příspěvku se skládá ze dvou částí – posouzení zdravotního stavu žadatele a sociálního šetření.

Sociální šetření

Sociální šetření, jímž se zjišťuje žadatelova schopnost samostatného života v přirozeném sociálním prostředí z hlediska péče o vlastní osobu, soběstačnosti a životních a sociálních podmínek, provádí sociální pracovník obecního úřadu. Počítá se, že vyřídí čtyři sta sociálních šetření za rok.

Výsledek sociálního šetření odešle obecní úřad obce s rozšířenou působností úřadu práce, který prozkoumá zdravotní stav žadatele a určí stupeň jeho závislosti na péči jiné osoby.

Lékařská posudková služba

Kvůli posuzování stupně závislosti je navržena reorganizace posudkové služby. Navrhuje se zřízení jednotné posudkové služby úřadů práce, „která by vedle posuzování stupně závislosti zajišťovala i posuzování pro účely zaměstnanosti, státní sociální podpory a sociální péče.

Toto řešení si vyžádá delimitaci 90 funkčních míst lékařů (z toho 85 míst na úřady práce a 5 míst na MPSV) a 30 funkčních referentských míst z České správy sociálního zabezpečení a dále zajištění cca 980 smluvních lékařů pro úřady práce.“ (Důvodová zpráva)

Na jednoho lékaře připadne jedna třetina referentského místa k zajištění potřebné administrativy. Celkem bude potřeba zpracovat přibližně dvě stě čtyřicet pět tisíc posudků ročně.

Náklady na zavedení příspěvku na péči

Celkové náklady na příspěvek na péči odhadují navrhovatelé zákona na devět miliard korun ročně, k čemuž patří přidat výdaje na změnu a zavedení celého systému a na platy sociálních pracovníků, posudkových lékařů a administrativy.

Příjemce příspěvku jej musí využít na zajištění potřebné pomoci. Musí také do patnácti dnů od přidělení příspěvku úřadu obce s rozšířenou působností písemně oznámit, kdo a jakým způsobem mu pomoc poskytuje.

Zdroj: Zákon o sociálních službách. Důvodová zpráva k zákonu o sociálních službách, 2005.

Změny v sociálních službách a pojistném od 1. srpna 2009

Užitečné odkazy

Otázky a odpovědi k zákonu o sociálních službách
Rozhovor s Václavem Krásou, o příspěvku na péči a dalších věcech.

Seriál k návrhu zákona o sociálních službách

Sociální služby
Příspěvek na péči
Poskytování sociálních služeb – registrace poskytovatelů a inspekce kvality
Působnost veřejné správy v sociálních službách
Sociální pracovník a pracovník v sociálních službách

Zákon o sociálních službách 2005 – ÚPLNÝ PRŮVODCE

149 reakcí na „Příspěvek na péči“

Nedělám si iluze o tom, jak to dopadne s příspěvkem pro lidi s mentálním postižením. Hodně rodin příspěvek zabaví a "služby" budou poskytovat doma. Ale hlavně že Krása dostane svoje penízky na ruku.

o kolik mentálně post. se staráš?
já o jednoho syn 24 let, je autista od 3 let s agresivními sklony, mohu ti zodpovědně říct, že odborníci z ústavu ment. postiženým rvou jen plegomazin horem spodem, skus porovnat průměrnou délku života takto ošetřených pacientů z pac. z domácí péče /mám na mysli mentálně postižené z jakoukoliv agresí/
dodnes bojoji s lákaři odborníky aby mi syna nepředávkovali, po 20 letech jsem na 5% slovy pěti procentech doporučované dávky, do jeho 17 let byla doma žena, ted jsem doma 7 let já, naštěstí jsem finančně dost nezávislý, jestli si chceš něco ještě doplnit tady je můj tel. 596952563

a na p. krásu mi nešahej, je to jedinej člověk který mi vždy poradil

[2] Přeji hezký den, jsem ráda, že lidi jako vy ještě existují. Skutečně není v silách státu takové služby poskytovat na nejlepší možné úrovni. Konečně by se příspěvek při péči o osobu blízkou mohl alespoň lehce přiblížit normální mzdě…přece je to nutné!

[3] Dobrý den, no normální mzdě /jestli myslíme průměrnou/ tak toho se asi nedožijem ani
jeden. Stát zvolna začíná chápat, že je jednodušší/pro něj/ aby se o postižené a nemohoucí
starali jednotlivci./příbuzní/

[2] Pane Wrono, Vy máte více jinformací, já jsem se o tomto zákonu dozvěděla teď, prosím Vás, bude nám vzat i příspěvek na benzín??To bychom na tom moc dobře nebyli :o((

Je sice hezké, že naše babička dostane 2000Kč na péči ale nyní si to spočítejme. Z tě dvou tisíc si odpočítejme těch 480Kč, dále 200Kč na telefon, které dosud dostávala ale nyní jí je strhli od nového roku, dále jí družstvo zvýšilo nájem o 625Kč, takže jí toho na tu péči moc nezbyde, že?

[6] Příspěvek na péči člověk dostane na to aby si zaplatil službu a ne aby si za to platil nájem či telefon.

Pečuji o babičku, která má úplnou bezmocnost. Dosud jsem pobírala příspěvek na péči o osobu blízkou. Můžete mi říci, zda , když budu pečovat dál, si budu muset sama hradit sociální a zdravotní pojištění ?

[8] Nebudete. Vase babicka bude muset urcit – vyplni formular. Kdo o ni bude ppeceovatm takze vy a bude vam muset poskytnou prokazatelne nejakou financni castku. Soc. a zdr. za vas dal bude platit stat. Pokud nepracujete, tak se vam i nadale zapocitava nadradni doba pro duchod.

Pečuji o mentálně nemocného syna. Dosud jsem pobírala příspěvek na péči o osobu blízkou. Můžete mi říci, zda když budu pečovat dál, si budu muset sama hradit sociální a zdravotní pojištění?????

Mám požadat o příspěvek,když ze zdravotního důvodu (mám ZTPP) si hodně věci nemohu udělat a potřebuji pomoc.Využivala jsem služeb pečovatelky a rodinných příslušníků?

Když sociálka má 90 dní na zpracování vyplatí nám péči zpětně?

Kdy bude konečně vyplacen příspěvek na péči za leden 2007? Starám se o maminku, jsem rozvedená a toto je můj jediný zdroj příjmu, protože maminka potřebuje celodenní péči.Pobírala jsem příspěvek o osobu blízkou a maminka měla úplnou bezmocnost. Vlednu byly tyto dávky zrušeny a nové dosud vyplaceny nebyly.

počíta sa príspevok na péči ako príjem k spoločnému zdaneniu v ČR ?

[2] Ahoj Milane
také máme doma 16 a půl letého autist.chlapce a mohu potvrdit, že to opravdu žádná sranda není.
U nás sice agresivita není (ťukám) ale zase je k autismu velká ment.retardace.
Takže IQ kolem 30

Dobrý den!Moje teta se stará o moji babičku jsem si jistá,že se nesterá tak jak by měla. Babičce je 84let,má 3.stupeň bezmocnosti.Chtěla jsem Vás požádat o podrobný popis prací,které by teta měla vykonávat. A také bych chtěla požádat o ceník za tyto služby.Děkuji

dobry den .mam takovej dotaz,jsem cizinka s trvalym pobytem v Č.R.a jsem zaevidovana na uřadu prace ,nedavno jsem dostala nabidku pečovat o jeden manž. par kterym je 84 a 86 let,chci se zeptat budu mit narok o prispevek na peči,a jaky jsou podminky? dikuju za odpoved.

Za jakých podmínek lze získat průkazku ZTP/P když mám dítě těžce zdravotně postižené které vyžaduje mimořádnou péči.A zrušili mě ji,z důvodu že dítě není občanem těžce postiženým.Proto se obracím na Vás o vysvětlení.Děkuji.

[20] Nárok na tzv. mimořádné výhody se určuje podle míry postižení, přehled diagnóz opravňující využívat průkazy TP, ZTP a ZTP/P najdete v přílohách č. 2 a 3 vyhlášky MPSV č. 182/1991 Sb. v platném znění. Základní přehled je např. na http://www.braillnet.cz/sons/docs/socprav/social3.html….
Záleží tedy na míře postižení vašeho dítěte. Ve stanovené lhůtě se můžete proti tomuto rozhodnutí odvolat – mimořádné výhody mají na starosti obce, takže odvolacím orgánem je kraj.

Dobrý den,mám osmiletou dceru,která je po druhé onkologické léčbě,která zanechala trvalé následky.Jako matka jsem zažádala o příspěvek na péči,protože potřebuje mou celodenní péči.Přišlo mi rozhodnutí,kde přiznávají příspěvek ve výši 3000,-Kč,z této částky bych si měla ještě zaplatit zdr.poj.a soc.poj.Ptám se,zda mě stát trestá za to že mám nemocné dítě?Protože si to neumím jinak vysvětlit.Co si o tom myslíte Vy?

AHOJ. MÁM DOMA 11LETOU DCERKU,KTERÁ SE NARODILA S VROZENÝM HYDROCEFALEM NAŠTĚSTÍ KLIDNÝM, ALE JAK ŠEL ČAS ZJISTILO SE ,ŽE IQ JE NA 60, NEUMÍ SE ORIENTOVAT,MÁ PORUCHU AUTISTICKÉHO SPEKTRA ATD. DVAKRÁT JSME ŽÁDALI PÉČI O OSOBU BLÍZKOU, ALE BEZ ÚSPĚCHU. MÁME JEŠTĚ 2 DALŠÍ DĚTI 9A7 LET,NAŠTĚSTÍ ZDRAVÉ.JSEM V DOMÁCNOSTI BEZ PŘÍJMU,MANŽEL PRACUJE, ALE JEHO PLAT NEZAJISTÍ UŽIVIT CELOU RODINU.ANI PŘÍSPĚVEK NA BYDLENÍ UŽ JSME LETOS NEDOSTALI. BYLO NÁM ŘEČENO ,ŽE Z PŘÍJMU 15000KČ BYCHOM ZA BYT MUSELI PLATIT MINIMÁLNĚ 7500kč. TENTO STÁT NESTOJÍ VŮBEC ZA NIC. NEDOKÁŽE POCHOPIT,CO TO ZNAMENÁ KDYŽ SE NĚKOMU NARODÍ POSTIŽENÉ DÍTĚ. KOLIK ÚSILÍ DENNĚ VYNALOŽÍ,VEČER PADÁ ÚNAVOU. SAMA VLÁDA BY TO MĚLA ZAŽÍT,ALE MINIMÁLNĚ NĚKOLIK LET.

dobrý den, prosím o informace týkající se příspěvku na péči v případě, že je 8leté dítě umístěné celoročně v úsp. Rodiče si berou každý třetí týden (po – ne) dítě domů. Mají nárok na část příspěvku na péči , kterou nyní dostává úsp? Jak velkou výši? Kromě toho rodiče platí 3.500,- Kč měsíčně za další péči(strava, ubytování apod.) v úsp. Děkuji předem za odpověď.

Jsem Doma a starám se o čtyřletou dceru která má Idiopatickou trombocitopenickou Purpuru v chronické Fázi Zažádala jsem o příspěvek na péči,ale dcera nebyla zařazena do žádného stupně Prý nemáme nárok na nic vzhledem k tomu že se dcera může sama pohybovat.Stát tedy upřednostnuje určité nemoci před jinými podle mě je to diskriminace,čtyřleté dítě se o sebe přece nepostará samo a každé bouchnutí pro ní múže mít i smrtelné následky máme šanci na úspěch když podáme odvolání?

Dobrý den,ví někdo z vás kde se dají najít kritéria pro stanovení výše nebo stupně příspěvku na péči? Nemám pocit,že mému manželovi byl stupen dobře přiřčen.Děkuji

[25] Milá Marto,příspěvek na péči,aspoň podle mne,je dán lidem,kteří si musí platit někoho nebo něco, aby mohli normálně fungovat.Pokud se staráte o své dítě a s jeho péčí nemáte zvýšené výdaje potom vám asi nikdo nic nedá.Myslím si,že by se ta situace měla změnit po mateřské dovolené,pokud nebudete moci pro postižení své dcery nastoupit do práce.

[28] Děkuji za příspěvek,ale stejně jsem tam nenašlo to,co jsem potřebovala,jen to,kdo má na příspěvek nárok,ale ne jeho výši.Mám pocit,že v posuzování mají dost volnou ruku a těžko se to bude dokazovat,když do toho člověk nevidí.

Mám 17ti letého syna, kterému byl mu přiznán III. stupeň postižení. V sebeobsluze je soběstačný, neproblémový, pouze není schopen chápat právní úkony atd, byl zcela zbaven svéprávnosti. Našla jsem mu chráněné bydlení v komunitním domě, kam ho vozím v týdnu, o víkendech i když nepravidelně si ho beru domů proto, aby si zvykl na nové prostředí. Trvalý pobyt má u mě. Z příspěvku na péči mu hradím poplatek za ubytování ve výši 3000,-Kč a stravné 90,-Kč denně jednou měsíčně podle toho, jak často zde je. Včera mi bylo oznámeno zástupkyní komunitního domu, že od srpna 2007 musím odevzdávat celý příspěvek na péči na jejich účet, což je o cca 3000,-Kč více než je ve smlouvě a to jako úhradu za poskytovanou péči. Víte prosím někdo za mají na toto nárok a podle jakého zákona? Děkuji

[26]

Vážená paní, detailní odpověď najdete ve VYHLÁŠCE č. 505/2006 Sb.
ze dne 15. listopadu 2006,
kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách, přesněji v příloze č. 1 /Činnosti pro hodnocení schopnosti zvládat úkony péče o vlastní osobu a úkony soběstačnosti a odchylný způsob hodnocení těchto úkonů u osob do 18 let věku/ml

Dobrý den, mám prosbu jsme DD a náš zřizovatel nám nařídil, že máme do zařízení přijímat jen klienty s III. a IV. stupněm závislosti.Nechce nám to ,ale dát písemně.Podle mě je to diskriminace těch co mají menší PNP a pomoc potřebují. Co Vy na to.Dík Dana

v tom případě vám tam vznikne místo DD druhá LDN!Samozřejmě, že se ostatní také dívají na výši příspěvku na péči, ale snaží se brát nové klienty vcelku schopné!

Dnes jsem se na sociálce dozvěděla, že ačkoliv budu se synem (závislost 3, ZTP/P, 6 let) v lázních déle jak měsíc, tak nemáme nárok na PNP. V lázních vždy chtějí minimální pobyt 6 týdnů, aby měl nějaký smysl. Máte ještě někdo takovou zkušenost? Je to vůbec možné?

mam 16 leteho syna ma totalni hluchotu na pravem uchu nedovivinuty zvukovod ma ztp/p ale prispevek na peci ma prvni stupen podle noveho zakona lehkou zavislost kromne toho ze zvlada zakladni hygienu a obleceni se je jinak plne zavisly na me pocinaje cestovani veskerou dopravou tak i veskerymi nakupi a vyrizovani na veskerych uradech chci se informovat zda ma smysl zadat o nove posouzeni jeho zdravozniho stavu na prispevek na peci ?

Dobrý den,
mám doma skoro 4 letou dcerku,ale nechce mluvit.Navštěvuje stacionář i cvičí.Podle psycholožky je na -opožděný psychomotorický vývo,aktuálně na urovni hraničního defektu.
Chtěla bych se zeptat zda má nárok na nějaký ten stupen.
Děkuji.

Dobrý den, chci Vás jenom upozoronit, že máte i nárok na příspěvek na provoz motorového vozidla.

Mám maminku po 5 mrtvičce,je možno si zažádat i o lůžko? Je ležák ochrnuta na 80-85% těla.děkuji za odpověď.

[35] Dobrý den, ano, zákon toto skutečně říká, ovšem lze to obejít, když Vaše dítě nesplní podmínku pobytu po kalendářní měsíc v lázních. Znamená to, že např. nastoupí 2. února a v tom případě, bude-li tam 6 týdnů, nárok má. Kalendářní měsíc se počítá od prvního dne do posledního – od půlnoci do půlnoci.

Na podání žádosti máte právo, tudíž doporučuji to zkusit.

Dobrý den, na levém uchu mi byla zjištěna praktická hluchota, chci se zeptat, zdamám árok na ZTP, či jak postupovat. Děkuji

Dobrý den, mám dlouhodobě nemocného dědu. Od dubna letošního roku bych se o něj chtěla starat. Není schopen se o o sebe postarat sám.Jakým způsobem mu mám vyřídit příspěvek na bezmocnost, když už byl jednou posuzován a dostal příspěvek na péči ve výši 4 000,–. Od té doby se jeho stav ale rapidně zhoršil. V úterý u něj byla soc. pracovnice,ale ta se vůbec nezajímala o to, že se mu zhoršil zdr.stav. Prosím o více informací k tomuto tématu. Předem moc děkuji za Vaši odpověď.

[43] Na příslušném obecním úřadě obce s rozšířenou působností požádejte o ZVÝŠENÍ příspěvku na péči. I když dle skutečnosti, že u Vás byla sociální pracovnice, jste zřejmě již tak učinili. Sociální pracovnice se správně nezajímala o zdravotní stav jako takový. Jejím úkolem je zhodnocení 36 úkonů péče o vlastní osobu a soběstačnosti – provádí sociální šetření. Následně bude Váš dědeček posouzen příslušnou lékařskou posudkovou službou úřadu práce a po tomto zhodnocení úřad vydá rozhodnutí. Pěkný den

[Příspěvek na péči (PnP) se nevypláci, jestliže je Vaše dítě ve zdravotnickém zařízení po celý kalendářní měsíc. Lázně jsou zdravotnickým zařízením a proto PnP ze zákona nenáleží. Za kalendářní měsíc je považován celý měsíc od prvního dne do posledního dne v daném měsíci.
Příklad: jesltiže se synem nastoupíte do lázní dne 28.02.2009 a propuštěni budete 01.04.2009, je splněna podmínka ústavní péče po celý kalendářní měsíc březen, tudíž PnP opravdu nenáleží. V případě, že by syn k léčení nastoupil 01.03.2009 a byl propuštěn 27.04.2009, není splněna podmínka ústavní péče po celý kalendářní měsíc, a nárok na výplatu PnP vzniká. Doporučuji zkusit se domluvit v přijímací kanceláři na termínu pobytu Vašeho syna.

Vyhodnocení stupně závislosti závisí především na zprávě sociálního pracovníka z šetření v místě bydliště a na zprávě obvodního lékaře. Posudkový lékař pak stanoví stupeň závislosti. Důležité je, aby dětský lékař měl všechny odborné lékařské zprávy a mohl tak posudkovému lékaři poskytnout všechny informace. Pokud nesouhlasíte s výší PnP a stav Vaší dcery se zhoršil, máte možnost podat žádost na zvýšení PnP.
V případě, že poskytujete péči dítěti do 18 let věku v II.-III. stupni závislosti PnP, sociální a zdravotní pojištění za Vás hradí stát, taktéž je tato doba započítávána do důchodu. U I. stupně závislosti PnP je státem hrazeno zdravotní, sociální pojištění a započítávána náhradní doba důchodu do věku 10 let dítěte. Od 11 let již pojištění hrazeno není a ani se nezapočítává náhradní doba. Rodič pak musí být přihlášen na pracovním úřadě nebo nastoupit do zaměstnání.

Dobrý den, chtěla jsem se zeptat od roku 2004 jsem pobírala příspěvek na péči o osobu blízkou od 1.1.2007 se tato dávka změnila na příspěvek na péči. Dále o syna pečuji nic se nezměnilo, ale nevím jestli jsem neměla náhlasit na důchodové oddělení tu změnu, protože když jsem byla na úřadě, tak mi z PC vyjely, že o syna pečuji od 1.1.2007 což mi připadá podivné, když o něho pečuji od roku 2004. Prosím o radu nevím jak jsem se měla zachovat zda se změna měla nahlasit na důchodové oddělení a zda s emi to bude počítat do odpracovaných let. Děkuji.

[47] Dobrý den, od roku 2004 do 31.12.2006 jste pobírala příspěvek při péči o osobu blízkou, od 1.1.2007 pobírá váš syn příspěvek na péči. Jedná se o dvě rozdílné dávky ( výší i podmínkami poskytování), proto Vám úřad nyní vystavil potvrzení pouze od roku 2007. Doporučuji Vám, abyste se s potvrzením prokazujícím dobu poskytování péče ( týkající se příspěvku na péči) obrátila na OSSZ („důchodové oddělení“) a zjistila si bližší podmínky zápočtu odpracovaných let. Např. při poskytování pomoci osobě starší 10 let a pobírající příspěvek na péči ve výši 3.000,- Kč a u dospělých s příspěvkem 2.000,- Kč se doba péče do odpracovaných let nepočítá.

Dobrý den,
mám dotaz – pokud není žadatel o příspěvek na péči schopen podrobit se vyšetření zdravotního stavu ve zdravotnickém zařízení, lze toto vyšetření provést u něj doma? Děkuji

[49] Dobrý den,
podle zákona o soc. službách je žadatel povinen podrobit se vyšetření zdrav. stavu lékařem určeným úřadem práce nebo vyšetření zdrav. stavu ve zdrav. zařízení určeném úřadem práce nebo jinému odbornému vyšetření, jinak mu nebude příspěvek přiznán. Každopádně doporučuji domluvit se s ošetřujícím lékařem, zda lze provést vyšetření doma a poté případně sdělit lékaři úřadu práce, že žadatel není schopen podrobit se vyšetření ve zdrav. zařízení.
Otázka jen na okraj – jak tedy probíhá zdrav. péče o žadatele, když ani není schopen návštěvy lékaře, dojíždí lékař za ním domů …?

Dobrý den, chtěla bych se jen informovat na možnost přivýdělku při příspěvku na péči. Od roku 2001 pečuji o svoji babičku nejprve péče o osobu blízkou a od roku 2007 příspěvěk na péči. Ráda bych věděla, zda je možné si k tomuto příspěvku přivydělat, za jakých podmínek a v jaké výši. Naskytla se mi možnost brigády. Jestli je to možné, tak jako u důchodců nebo maminek na mateřské dovolené, když jsem evidována jako osoba pečující. Děkuji Vám za odpověď

[51] Dobrý den, přivýdělek není omezen, je však nezbytné péči řádně zajišťovat. Navíc se chystá novela zákona o sociálních službách, která by mohla být účinná od 1. srpna 2009, a pak by pro Vás mohlo být složité prokázat, že o babičku řádně pečujete a chodíte při tom na brigádu. Doporučuji Vám projednat tuto záležitost na příslušném obecním úřadu obce s rozšířenou působností (úřad, odkud je babičce příspěvek na péči vyplácen). Pěkný den

Dobrý den. Mám nemocného syna, psychomotorická a růstová retardace, už asi rok pobírám příspěvek na péči (schválili nám II. stupeň). Před 14 dny mi přišel posudek z pedagogicko psychologické poradny, kde bylo psáno, že naše skoro čtyřleté dítě je vývojově na 1,7 leté dítko (diagnoza střední mentální retardace). Chtěla jsem se zeptat, jesti s tímto posudkem musím na úřad a jestli je možné, že nám schválí vyšší stupeň. Ještě jsem se chtěla zeptat, jesti když malý nastoupí od září na dopoledne do speciální školky, jestli nám ten příspěvek neseberou. Děkuji a přeji pěkný den

[53] Přeji Vám dobré odpoledne, na úřad s posudkem nemusíte, požádat o zvýšení příspěvku na péči samozřejmě můžete. Pokud tedy o zvýšení požádáte, bude se opakovat stejné kolečko jako při první žádosti. Sociální pracovnice provede sociální šetření, lékař okresní správy sociálního zabezpečení (od 1.7. už ne úřadu práce)určí stupeň závislosti. Poté úřad vydá rozhodnutí. V případě nespokojenosti při obdržení rozhodnutí můžete proti tomuto podat odvolání. Ke speciální školce: pokud při kontrole využití prokážete, že příspěvek je využíván na zajištění péče, neseberou Vám jej. Hezký den

Dobrý den,starám se 3 rokem o maminku.Po týdenním pobytu v nemocnici je samý dekubit:-(A přežila to jen proto,že jsem tam chodila každý den a pečovala o ni tak jako doma.A tak k nám nyní dochází sestry z Arniky na převazy a říkají,že bych měla brát na sebe nějaké finanční minimum.Víte o tom někdo něco??děkuji za odpověď

[55] Dobrý den, v případě nedostatku finančních prostředků se můžete obrátit na odbor sociálních věcí pověřeného obecního úřadu (dávky hmotné nouze – nevím, jestli jste zaměstnaná nebo v evidenci úřadu práce ap.). Maminka může požádat o příspěvek na péči (dřívější zvýšení důchodu pro bezmocnost) taktéž na odboru sociálních věcí pověřeného obecního úřadu, který by vám potom měla dávat za poskytnutou pomoc.

Dobry den
Nejprve úvodem starám se o svou matku která pobila přispjevek 4000 Kč
A já ne pobírám nic a už se to neda zvládat tak proto bych vás rad požádal o radu na koho se mam obrátit srdeční dik Standa

Dobrý den,od 80-ti let je přiřazen 1. nebo 2. stupeň závislosti?
Děkuji za odpověď a přiji hezký den.

prosim o radu, moje maminka žije na Slovensku, je občankou SR, já žiji v ČR a jsem občanem ČR.na koho se obrátit o finanční podporu.maminka s diagnozou alzheimer je momentálně na dočasném lůžku geriatrie,já o ni chci pečovat doma,ale dlouhodobě to finančně nezvládám.

[58] Dobrý den, stupeň závislosti (1. – 4. stupeň) není závislý na věku.
Pěkný den

Vážená paní Veselá, předpokládám, že Vaše maminka pobírá důchod ze SR a i zdravotní pojištění ji plyne odtamtud. Proto si musí zažádat na Slovensku, neboť podle Nařízení rady 1408/71 bude Vaše maminka podléhát právním předpisům SR. Bohužel, Slovenská republika odmítá vyplácet dávky do ciziny a ačkoli se naše ministerstvo (MPSV) snaží dlouhodobě o nápravu, stav je stále neútěšný. V podobných případech se u nás vyplácí příspěvek na péči, na který však z výše uvedených důvodů Vaše maminka nebude mít nárok. Pro bližší informace se obraťte na příslušný obecní úřad obce s rozšířenou působností. Hodně sil Vám přeji

dobrý den,chtěla bych se informovat na příspěvek o péči pro osoby s celiakií.Mám sedmnáctiletého syna s tímto onemocněním.V srpnu jsem se dočetla na internetu,že by i diabetici a celiaci do 18.let by měli mít nárok od 1.8.2009 na příspěvek o péči.Děkuji za odpověď

Dobrý den, mám 33 letou dceru těžce postiženou oligofrenií středního stupně na úrovni těžké debility, její sociální vývoj odpovídá dvouletému dítěti. Dcera nějaký čas pobývala v ústavu soc. péče, protože manžel zemřel, když jí byly 3 roky a já jsem musela chodit do práce. Nyní mám dceru opět doma, příspěvek na péči jsem dostala ve výši 8000 kč, aniž dceru kdokoliv viděl. Ona potřebuje trvaly dohled,vykoupat, obléknout, trpí inkontinencí stolice, v podstatě ji nemohu nechat ani 5 minut bez dozoru.Prosím o radu jak se bránit.
Náklady na jednu osobu v ústavu jsou jistě daleko vyšší než v domácí péči Děkuji za odpověď Ježková Jaroslava Jilemnice

Dobrý den, můžete požádat na příslušném obecním úřadě o zvýšení příspěvku na péči (vaše dcera nyní pobírá 3. stupeň – 8000 Kč, v případě přiznání nejvyššího 4. stupně by to bylo 12000 Kč). Následovat by mělo sociální šetření (jaké věci vaše dcera ne/zvládá) a posouzení zdr. stavu. Zkuste také zvážit využití nějaké sociální služby (např. denního stacionáře, odlehčovací služby) – vaše dcera zažije nové prostředí a vy si budete moct odpočinout a mít čas na sebe.

Dobrý den. Chtěl bych se zeptat zda můžu žádat o příspěvek na péči u moji dcery, která má syndrom Prader Willi a na základě toho pobírá invalidní důchod a zda je naděje, že by mohla nějaký dostat. Děkuji.

[65] Dobrý den, pokud je mi známo, u této nemoci se jedná o sníženou svalovou sílu, problémy s koordinací pohybů a rovnováhou, obezitu … Je těžké na dálku radit – neznám věk a míru současného postižení, v čem dceru omezuje ap. Ale – o příspěvek si každopádně zažádat můžete a uvidíte, jak vše dopadne… Přeji hodně štěstí.

Dobrý den, chci se zeptat zda je možné hradit z příspěvku na péči lékařské recepty (v domácí péči i v případě péče ústavní). Děkuji

[67] Dobrý den,
příspěvek na péči je určen k zajištění potřebné pomoci jinou fyzickou (právnickou) osobou nebo poskytovatelem sociál. služby. Není tudíž určen na lékařské recepty. Lze ho však použít při obstarávání osobních záležitostí, jako je např. jednání se zdrav. zařízeními ( příloha č. 1 vyhlášky 505/2006 Sb., část II. bod d) 2.

[67] Dobrý den, Tomáši, bohužel nelze. Obecně lze říci, že příspěvek na péči NENÍ určen na úhradu doplatků za léky, výdaje spojené s chodem domácnosti, nejedná se o „přilepšení“ např. k důchodu. Příspěvek na péči JE určen k úhradě pomoci za péči osobou blízkou, jinou FO, která tuto činnost nevykonává jako podnikatel, poskytovatelem sociálních služeb zapsaným v registru, zařízením hospicového typu.

dobrý den,
jste velmi laskaví, že se na Vás mohu obrátit.

maminka se stará o dědečka. nejprve brala 8.000, poté ji řekli že je dědeček docela schopný a tak ji to stáhli na 4.000. Maminka se odvolala, znovu vyplnila dotazník. nyní ji místo navýšení peněz řekli, že pokud do konce tohoto týdne neodvolá původní dotazník, tak ji vezmou i 4.000 a dají ji 2.000, což je absurdní, protože každý den u dědečka někdo je, ale oni by mamku vlastně povzbuzovali, aby šla do práce a dědečka tam nechali samotného, ačkoliv toho není schopen.

moc Vám děkuji za Vaše rychlé odpovědi.
Děkuji Vám a hodně štěstí. Pište prosím na email.
klidně mi napište i sms na 775 697 776 a zavolám Vám zpět. Děkuji David

[70] Dobrý den, Davide. Vaše maminka pravděpodobně za dědečka podala odvolání. V odvolacím řízení může a nemusí být znovu provedeno sociální šetření (tentokráte krajským úřadem), musí být však určen stupeň závislosti. Tento stupeň určí ministerstvo, respektive Posudková komise MPSV. Vypadá to, že právě tato komise vyhodnotila stav Vašeho dědečka jako odpovídající I. stupni závislosti. Pracovnice krajského úřadu zřejmě informovala Vaší maminku, že pokud dědeček vezme odvolání zpět, budou mu ponechány 4000,- Kč, tj. II. stupeň závislosti. Doporučuji Vám obrátit se přímo na úřad, kde Vám vše vysvětlí. Pokud však bude chtít maminka nahlížet do dokumentace k řízení, nezpomeňte na plnou moc od dědečka! Mnoho štěstí.

[70] Podle vašeho popisu mi to vyzní jako zastrašování! Rozhodně se nenechte zastrašit! Pokud je soudný lékař tak bych se poradila s ním, protože on má docela velký vliv na přiznání příspěvku na péči, soc.pracovnice sice udělají soc.šetření, ale spíš se přihlíží na vyjádření lékaře!

[72] Dobrý večer. Pokud je situace taková, jak uvádím výše, nejedná se o zastrašování, nýbrž o pomoc krajského úřadu, jak klienta nepřipravit o více peněz, než je nutné. Lékař je skutečně tím, kdo podle zákona o sociálních službách určuje stupeň závislosti, ale obávám se, že změna toho, co bylo jednou vyřčeno, by byla zázrak. Hezký zbytek dne.

Dobrý den, mám dotaz ohledně odvolacího řízení. Pokud byl přiznán příspěvek dejme tomu v prvním stupni, a podám odvolání, zastaví se během odvolacího řízení výplata příspěvku původně přiznaného prvního stupně či bude vyplácen dál? Děkuji za odpověď.

Bude vyplácen dál, pak záleží na rozhodnutí krajského úřadu. Pěkný večer!

Dobrý den,
mám 26 měsíčního syna s těžkým autismem,skončila mi dvouletá MD,podala jsem žádost o prodloužení rodičovské a i PnP,v současné době jsem sama v dlouhodobé prac.neschopnosti,mám ještě 2 syny ve věku 18(studen stř.školy, a 9 lety alergik)jsem v rozvodovém řízení a v současné době můj příjem činí jen PnD a peníze z ČSSZ,cca tento měsíc 4890,-, rozhodnutí k mému malému postiženému synovi zatím žádné nemám, nepobírám na něho tedy nic.Situace se absolutně nedá zvládnout.Kam se mohu obrátit??Bude mi v případě prodloužení rodičovské vyplaceno zpětně k datu podání žádosti? a v případě PnP, se to vyplací také zpětně??Nemohu platit nájem,léky nic!!!Hrůza…ke všemu firma, kde jsem zaměstnána krafuje a je v insolvenci a zřejmě od ledna končí.

Dobrý den,
mám dotaz moje maminka je v DD,příspěvek na péči pobírá domov,což je normální.Můžete mi napsat,je-li vyplácen příspěvek po dobu umístění v nomocnici a v součastné době v LDN a komu.Děkuji

[77] Dobrý den, paní Drahomíro, je jedno, je-li příjemce příspěvku v nemocnici či LDN, v obojím případě platí následující: příspěvek se nevyplácí, jestliže je oprávněné osobě poskytována po CELÝ KALENDÁŘNÍ měsíc zdravotní péče v nemocnici nebo odborném léčebném ústavu. Celý kalendářní měsíc je splněn např. v následujícím případě: Vaše maminka do nemocnice odejde 31. července a vrátí se 1. září = za srpen nebude příspěvek vyplacen. Není-li tato podmínka splněna, je příspěvek vyplacen tam, kam si Vaše maminka požádala (na příslušném úřadě), tudíž na účet či složenkou. Jak se vypořádá domov v takovém případě s příspěvkem, respektive úhradou za péči, záleží na jeho vnitřním předpisu. Toto zákon neupravuje. Hezký den

[77] Dobrý den,
příspěvek se nevyplácí, jestliže by byla maminka celý kalendářní měsíc na zdravotním lůžku v nemocnici(LDN). Např. pobyt v nemocnici od 25.9. do 3.12. – příspěvek na září se vyplatí, na říjen a listopad zastaví, v prosinci se opět vyplatí.

[77] Dobrý den,
to, jak DD s příspěvkem v době pobytu klienta ve zdravotnickém zařízení naloží, by mělo být upraveno ve smlouvě o pobytu nebo vnitřním předpisem. Ze zákona nemá DD povinnost klientovi příspěvek na péči za dobu jeho hospitalizace vracet.
Možná se jeví jako nespravedlivé, když si DD příspěvek ponechá, i když klienta neměl určitou dobu ve své péči, na druhou stranu, proč by peníze měl dostat klient a naložit s nimi dle své libovůle?

Dobrý den,mám dotaz nevím zda píšu na zprávné místo.Máme postiženou dceru s manželem a pobírám příspěvek na péči .Manžel má z předchozího manželství syna na kterého platí výživné a mě jde o to zda soud má právo započítat tento příspěvek na péči do příjmu rodiny na vypočtení alimentů děkuju Marie

Dobrý den ,mám dotaz ,80let nepohyblivý z důvodu těžké artritidy, ,udělá pouze krok na židli a do invalidního vozíku,pobírá příspěvek 4000 kč ,stará se rodina,přiznaná bezmocnost II.,chceme žádat o zvýšení,řekli nám,že je to zbytečný,že pokud se stará rodina na vyšší příspěvek není nárok.Má nárok na vyšší příspěvek na péči nebo ne?

[82] Dobrý den, nevím, kdo Vám mohl podat tuto mylnou informaci… Výše příspěvku na péči je závislá na počtu úkonů, které žadatel není schopen zvládnout a ne na to, zda se o něj stará rodina nebo nějaké zařízení. Každopádně podejte žádost o zvýšení příspěvku na péči a uvidíte, jak bude vše posouzeno (soc. šetření a zdravotní stav). Přeji Vám úspěch.

Dobrý den,mám takový dotaz.
Mám schválenou mateřskou do 7 let na svého syna který má srdeční vadu,paní na úřadě mi poradila že si mohu zažádat o příspěvek na osobu blízkou,jsem svobodná matka.Jak mám prosím postupovat.Děkuji Kovářová

kDYŽ POBÍRÁM PŘÍSPĚVEK NA PEČI,DÍTĚ MUSÍM VOZIT DO SPECIALNÍ ŠKOLY V PRVNÍ TŘÍDĚ,JSEM S NÍM SAMA,PÉČE MI DĚLA NYNÍ 3TIS.NEDOKÁŽU SI PŘEDSTAVIT,ŽE HO MÁM NECHAT SAMEHO A JÍT DO PRÁCE.MÁ AUTISMUS A KAŽDÝ NEMÁ ŠTĚSTÍ,ABY MĚL NĚKOHO,KDO POMŮŽE.TAK JAK SE TO POSUZUJE,SPOLEHAJÍ ASI NA TO,ŽE LIDI ZTRÁCÍ SÍLU A NĚJAK PŘEŽIJI.JE KRIZE,TAK UBERE SE TĚM,CO UŽ TAK TO MAJ SLOŽITÝ.

Dobrý den, pečeuji o osobu blízkou,která pobírá příspěvek na péči a mám přiležitostnou práci jako OSVČ.Po dobu kterou jsem v zaměstnání péči poskytuje manželka. Bude mě doba kterou se starám o osobu blízkou započtena do odpracovaných let na strarobní důchod.

Omlouvam se ale mam take problemy s dcerou je po mozkove mrtvici operace mozku prodelala 4 a nema narok na prispevek zavislosti neni sobestacna muze mi nekdo poradit?podali jsme odvolani tak doufejme dekuji za pochopeni.

Dobrý den, 8.června jsme si podali na sociálním úřadě žádost o příspěvek na péči o osobu blízkou pro otce. Třetí den od podání žádosti u nás doma byla soc.pracovnice na posouzení zdravot. stavu otce. Obvodní lékařka ještě formulář o zdravotním stavu otce nevyplnila a tudíž to ještě neprošlo posudkovou komisí.
Chci se zeptat od kterého dne nám bude příspěvek přiznán – zda od podání žádosti na sociálce nebo až od schválení posudkové komise?

[84] Dobrý den, “příspěvek na osobu blízkou” se nyní jmenuje příspěvek na péči . Obraťte se na sociální odbor příslušného pověřeného obecního úřadu, kde Vám předají potřebné tiskopisy a vysvětlí vše potřebné. Důležitý je věk dítěte a případně přiznaný stupeň závislosti, neboť v některých případech se rodičovský příspěvek krátí z důvodu pobírání příspěvku na péči na stejné dítě.

Dobrý den, pro zodpovězení Vašeho dotazu je nutné znát věk osoby, o kterou pečujete ( dospělý ? dítě – věk ? ), dále stupeň závislosti této osoby, doba od kdy pečujete o závislou osobu, kolik je pečujících osob ap. Doporučuji Vám obrátit se na příslušnou okresní správu sociálního zabezpečení, která na základě Vašeho návrhu rozhodne o době a rozsahu péče pro účely důchodového pojištění.

Dobrý den, je mi líto, ale v tomto případě musíte čekat až jak dopadne odvolání . Nevím, kolik je Vaší dceři let ani výrok v rozhodnutí, proč nemá na příspěvek nárok (např. nárok nemá osoba mladší l roku nebo když podle prognózy zdrav. stavu nemá tento nepříznivý zdrav. stav trvat déle než rok ap.). Doporučila bych Vám zaslat krajskému úřadu dodatečně ještě nějakou podrobnější zprávu odborného lékaře o zdravotním stavu Vaší dcery s vyslovením prognózy lékaře do budoucna (je-li to možné). U nás vyřízení odvolání trvá delší dobu, tak vydržte…

[88] Dobrý den,
v případě, že bude příspěvek na péči kladně vyřízen, bude Vašemu otci přiznán ode dne podání žádosti, t.j. od června, dávka bude doplacena zpětně.

Kolik musí býd dosaženo bodů při jednotlivých stupních připříspěvků na péči?

[94] Podle § 8 z.č. 108/2006 Sb., o sociálních službách :
I. stupeň- 13 – 18 bodů ( děti 5-10)
II. stupeň- 19 – 24 bodů (děti 11 – 15)
III. stupeň-25 – 30 bodů (děti 16 – 20)
IV. stupeň- 31 – 36 bodů (děti nad 21)

[24]Za dny kdy je doma musí ustav platby vrátit-měl by to dělat automaticky.Část na péči ne-tu šetří na účet dcery a pokud by jste si ji třeba vzali natrvalo domů,v tu chvíli by jste to dostali s ní.

Na mého příbuzného bere DD 12000,-Kč + důchod bezmocného. Přitom péče o něho je průměrná. Takže bezmocný poskytne DD asi 20.000 měsíčně, ale péče o něj není adekvátní této sumě! Jak je to možné?

dobry den,mam 14leteho syna v 1stupni postizeni -lehka moskova retardace a mam dozaz:kdyz pobiram priplatek na peci 3000kc,musim si schanet praci?kdyz musi byt 24hod pod dohledem.dekuji za odpoved a radu

[98] Dobrý den,
je zcela na vás, zda si práci budete shánět, či budete vedena na úřadě práce (což doporučuji), neboť jinak si budete muset sama platit sociální a zdravotní pojištění.
Pro účely placení zdravotního pojištění státem nebo jako náhradní doba pojištění pro účely důchodového pojištění se totiž počítá pouze doba péče o osobu mladší 10 let, která pobírá příspěvek na péči v I. a vyšším stupni nebo doba péče o osobu starší 10 let, která pobírá příspěvek na péči ve II. a vyšším stupni.

Dobrý den, pečuji o maminku. Odvolávala jsem kvůli zvýšení příspěvku. Bylo mi vyhověno a poslán dopis, že mi dávky od února budou zpětně doplaceny, ale je to už skoro měsíc a peníze nikde. Jsem v zoufalé situaci, nemáme už na živobytí a 2 nezaplacené nájmy. Všude se dočítám, jaké práva a hlavně povinnosti máme my žadatelé, ale nikde nemohu najít informaci, jaké povinnosti mají úřady vůči nám žadatelům. Takže bych se chtělo zeptat, jestli někdo nevíte, jakou povinnou lhůtu má úřad pro vyplacení těchto dávek. Děkuji

Dobrý den,mám k Vám prosbu.Je mi 55let,jsem vedena naPU už druhým rokem.Bydlím na vsi 25km od bytu mé maminky,je jí 82 let,má různé zdravotní problémy,od letošního června ji přiznali II.stupeň závislosti.Velmi špatně chodí,silně nedoslýchavá atd.Určila mě příjemcem dávky.Jezdím za ní velmi často autem,každý den ji min.2x telefonuji,zda je vše v pořádku.Vše ji zařídím,dovezu autem všude,vařím,peru,uklízím atd.Beru od MÚ živ.minimum 3126,-a započítali mi jako příjem 2tis,které maminka dostávala do června.Takže mi vypočítali 1126,-.Ale já to nemám pro sebe,mě jen benzín stojí 1tis.měsíčně.Než jsem přišla o praci,nenapadlo by mne o něco žádat,ale teď opravdu nemám z čeho brát.Maminka ke mě nechce,je spokojena mezi známými babičkami v paneláku.Prosím Vás o radu-jedná MÚ podle zákona?Moc děkuji za odpověď.

[100] Dobrý den, podle vašeho dotazu se domnívám, že se jedná o příspěvek na péči.Příspěvek na péči se poskytuje zdravotně postižené osobě (t.j. Vaší mamince, ne Vám) k zajištění potřebné péče (t.j. pečovatelské služby, zařízení sociální péče, zaplacení péče rodiny …) Nejedná se tudíž o finanční prostředky k zaplacení nájmu nebo na živobytí rodiny. K tomu jsou určeny dávky hmotné nouze, které se poskytují též na sociálních odborech, ale za jiných podmínek. Po podání odvolání zaslal krajský úřad rozhodnutí o přiznání příspěvku na péči přímo Vám a po nabytí právní moci totéž rozhodnutí zasílá zpět na příslušný městský úřad, určitá prodleva tady tudíž existuje. Příspěvek na péči se vyplácí většinou jednou měsíčně, přesný datum není určen.

[97]
Zdá li se Vám péče o vašeho příbuzného neadekvátní sumě kterou platí v DD ,je možné s vedením prodiskutovat co konkrétně máte na mysli za problém v péči o příbuzného.
Další variantou řešení je umístění příbuzného domů a za příspěvek na péči (zmińujete ho v max, výši tj 12000) mu koupit služby.
To je asi nejideálnější řešení. Váš příbuzný bude doma (a po tom toužíme všichni, především však lidé v seniorském věku nebo s větším zdravotním problémem). Vy pak budete jistě ráda , vydělávat na dotování platby za 24 hodinové služby, neboť 30 dní v měsíci zaplatit příbuznému pěčovatelku, zdravotní sestru , pravidelnou teplou stravu atd.Vás bude stát mnohem víc než zmíněných téměř 20000Kč.
Poslední variantou jak Váš problém řešit je, vzít si příbuzného k sobě domů a péči o (dle výše příspěvku) zcela ležícího, inkontinentního člověka, který se dost možná ani sám na nenají si zkusit sama tak, aby Vaše požadavky na péči byly plně saturovány.

dobrý den …
bydlím s rodiči v domečku.Maminka je ještě soběstačná ale tatínek je po několika mozk.událostech .Špatně chodí,má i vozíček,sem tam se mu dopomáhá s oblékáním a zdravotně je na tom řekla bych špatně…myslíte že maminka na něj muže dostat nějakou podporu??? nebo si raději mám zažádat jako dcera já když se o ně starám a pomáhám jim se vším?? děkuji

[104]
Dobrý den, tatínek si může požádat o příspěvek na péči. Po provedeném sociálním šetření a posouzení posudkovým lékařem se zjistí, zda mu bude přiznán. Příspěvek na péči slouží k zaplacení pomoci pečující osobě, to znamená, že tatínek si určí, kdo o něj bude pečovat ( zda maminka nebo vy) a určené osobě,kterou v žádosti o příspěvek uvede, bude za péči z příspěvku platit.

Bohužel, pokud se matka s Vámi neposuzuje společně pro výplatu dávek hmotné nouze, je příspěvek na péči podle zákona započítán jako Váš příjem. Můžete se ale hájit sepsáním dohody, kde např. vyčíslíte, jaké jiné služby matka z příspěvku hradí (pečovatelku apod.) a kolik dává Vám -např 1000,-Kč. Dále zkuste požádat o dávku Doplatek na bydlení, jistě nějaké náklady na bydlení máte…

Dobrý den,manželka si požadala o příspěvek na péči.Pravděpodobně se bude o ni starat dcera.Ta je vedena na ůřadě práce a shání práci.
V případě,že příspěvek bude schválen nedude mít náhodou dcera problémy s ůřadem práce?
Musí tuto zkutečnost na ůřad nahlásit?
Děkuji

[107] Dobrý den, žádný zákon neupravuje souběh pobírání příspěvku na péči a evidenci na úřadě práce. Od počtu úkonů, při kterých potřebuje Vaše manželka pomoc ( budou uvedeny v rozhodnutí o přiznání příspěvku) je odvislá i péče, kterou je nutné Vaší manželce poskytovat. Je samozřejmé, že když bude uznáno pouze 13 úkonů a manželka bude pobírat 2.000,- Kč, je péče o ni méně náročná než v případech, kdy bude uznáno např. 31 úkonů ( 12.000,- Kč). Důležité je především, jak bude o Vaši manželku postaráno po dobu, kdy si bude dcera hledat práci.

Petr. Mám matku prakticky nevidomou, přiznali jí 2 stupeň příspěvku na péči. Její lékař má za to, že by měla dostat 3 stupeň. Máme se odvolat? Pokud ano, máme uvéct důvod a v jakých bodech si myslíme, že je ještě závislá na pomoci druhé osoby? Má ZTP/P Děkuji za odpověď.

[109] Dobrý den, opakuje se stále totéž – stupeň závislosti u příspěvku na péči stanovuje posudkový lékař OSSZ, který mívá odlišný názor na zdravotní stav klienta než ošetřující lékař. Z praxe vím, že existují prakticky nevidomí ve druhém i ve třetím stupni závislosti, protože se každý se svým postižením dokáže vyrovnat jinak a má jiné životní podmínky. Domníváte-li se, že bylo rozhodnuto nesprávně, je na matce, aby uvedla v odvolání vše, co nezvládá, takto na dálku se dá těžko poradit. Přiznání průkazu ZTP/P se posuzuje podle jiného zákona.

Dobrý den otec je už po třetí mrtvičce.sam nedojde na zachod ani se umyt okoupat atd.manželka se stara o nej i o celou domáctnost praní vařeni no prostě vše.je ale na mateřské.mame syna z menším postižením.ma cenu zkoušet žadat o příspěvek že se stara takhle o otce.na maleho žadne peníze navíc nebere jen mateřskou.děkuji za radu.

[111] Dobrý den, podobně se ptala již Marcela 19.10.2010, proto je i odpověď podobná. Tatínek si může požádat o příspěvek na péči (žádost si může vyzvednout a po vyplnění odevzdat na sociálním odboru městského úřadu kdokoli) . Po provedeném sociálním šetření a posouzení posudkovým lékařem se zjistí, zda mu bude příspěvek přiznán. Příspěvek na péči slouží k zaplacení pomoci pečující osobě, to znamená, že tatínek si určí, kdo o něj bude pečovat ( může pečovat pečovatelksá služba i třeba vy společně s manželkou) a určené osobě,kterou v žádosti o příspěvek uvede, bude za péči z příspěvku platit.

Dobrý den, již deset let pečuji o osobu blízkou. Sociální a zdravotní pojištění mi platí stát, měla bych si něco doplácet, abych neměla minimální důchod? Je mi 40 let. Děkuji za odpověď.

Dobrý den, rodiče jsou oba důchodci, maminka se stará o otce, který je čím dále častěji v nemocnici s urologickými obtížemi a s výpadky paměti, které jsou způsobeny ucpáním cévy v mozku, při těchto projevech nemoci nevnímá, neví kdo je, kde je a není schopen ani chodit, natož se o sebe postarat, nebo brát léky. Maminka je na tom už tak psychicky špatně, že se bojím spíš o ni. Mohla by brát alespoň nějaký příspěvek na péči o otce, aby si alespoň nějak přilepšili, když se o něj sama stará a nikam do ústavu ani domova by jej nedala? Jsem dcera, která bydlí 300 kilometrů od nich, zatím pracující, ráda bych pomohla ale z této dálky nemám jak.

Dobrý den Karel Tilč To co pan ministr Drábek, příspěvek na peči bude jwn 5000 Kč. A, že lidé ss zdravotním postížením nebudou mít možnost pracovat i jiné, kté jsem se dozvěl z deníku Právo. Níkdo z Nás přece nemuže za své postižení. Mám pocit,že by politici nejraději dali do ústraní.

[114]dobrý den paní Antošová,
částečným řešením problému Vašeho otce je "Příspěvek na péči". Formulář je k dispozici na každém socilním odboru městského úřadu nebo např. na http://www.peceoseniory.cz odkaz Užitečné odkazy – tam lze vyplnit, vytisknout. Vyplněný odevzdáte na příslušném sociálním odboru podle místa bydliště Vašich rodičů. Po provedeném šetření bude Vašemu otci přiznám příspěvek na péči. Příspěvek také může sloužit k úhradě za využívání sociálních služeb – např. odlehčovací péče, asistenční péče. Možností je vždy několik – radu by jste měla získat na sociálním odboru. Základní orientaci naleznate na http://www.peceoseniory.cz

(117)od Petra Dobrý den mám dotaz. Já dostávám 4OOO kč příspěvek na péči a když jsem doma u rodičů 15 dní v prosinci a 15 dní v lednu zda mám národ peníze dostat zpět.Jsem zdravotně tělesně postizení od narození 3 stupně mám ZTP/P.A bydlím domov seniorů pro důchodce, dřív to bylo Penzion pro důchodce.Mě vedení penzionu řekli ze musím být celý měsíc doma aby dostal 4000 kč zpět. Já tomu neveřím ze je to podle zákona ze musím celý měsíc být doma.Děkuji a cekám na Vasí odpověd…

DOBRÝ DEN.CHTĚLA BYCH SE ZEPTAT,JESTLI KDYŽ SYNOVI BYL PŘIZNÁN PŘISPĚVĚK NA PÉČI A SOC.ODBOR MU HO Z NEJASNÝCH DUVODU NEPOSÍLAL A NA VŠE SE DOŠLO AŽ KDYŽ JSME SE PŘESTĚHOVALI,JESTLI MUŽU ŽADAT POZPATKY,velmi BY NAS ZAJIMALO KDE PENÍZE OD STÁTU KTERÉ PATŘILY SYNOVI JSOU.NA SOC.ODBORU ODKUD NAM PENÍZE MĚLI POSÍLAT SE K TOMUTO ODMÍTAJÍ VYJÁDŘIT,JELIKOŽ SE NEJEDNÁ O MALOU ČÁSTKU. DĚKUJI

dobry den mam manzela po druhe operacy patere po te druhe se to zhorsilo moc mi nevidrzi na nohou naco mam narok moc dekuji

[117] Dobrý den, důležité je přečíst si smlouvu o poskytování služeb, kterou máte uzavřenou s domovem seniorů. Zde by měly být upraveny i případné vratky peněz v případě opuštění domova.

Dobrý den, dotaz není příliš konkrétní. Příspěvek na péči se vyplácí ode dne podání žádosti, nevím tudíž, proč nebyl vyplácen ( hospitalizace, povinnost žadatele nahlásit změny do 8 dnů ap.). Podejte písemný dotaz na sociální odbor, odpověď můžete případně konzultovat s nadřízeným krajským úřadem.

Dobrý den, bohužel nevím, na co vše máte vy nebo manžel nárok. Máte-li na mysli průkaz mimořádných výhod (ZTP) nebo příspěvek na péči, je důležitý zdravotní stav vašeho manžela, který posuzuje posudkový lékař na základě jím podaných žádostí (pochopitelně můžete vše vyřizovat vy, ale žadatelem je manžel). S přiznáním průkazu ZTP jsou spojené další výhody – konkrétní informace vám podá sociální odbor městského úřadu.

Dobrý den, chtěl bych se zeptat, pokud je příjemce příspěvku na péči v domácím prostředí a stará se o něj rodina – jakou formou se může doložit, že byl příspěvek opravdu užit na pomoc příjemci? V případě nákupů to bude zřejmě prostřednictvím účtenek, ale jak se doloží všechny úkony péče, tedy koupání, vaření, hygiena atd.? A ještě poslední věc – někde jsem slyšel, že příspěvek může být použit i jako úhrada za léky, někdo ale zase tvrdí opak. Jak to tedy je? Děkuji za odpověď.

Dobrý den,jsem na RD s dvouletým synem,před měsícem mi byla zjištěna celiakie a minulí týden i staršímu synovi(4 a 3/4 roku),Jsem s nimi sama,otec dává výživné 2 tis. na každého.Můžete mi poradit,mohu požádat o příspěvek na péči o staršího syna?Jak se to dotkne rodičovského příspěvku na mladšího syna?Případně mohu požádat o rod.příspěvek na staršího až mi skončí u mladšího?Moc děkuji za odpověď.

[123] Dobrý den, v současné době není nutné dokládat formu využití příspěvku na péči ( pozor – zřejmě od ledna 2012 bude novela zákona). Předpokládá se, že klient příspěvek na péči skutečně využívá tak, jak má – tudíž na zajištění potřebné pomoci fyzickou nebo právnickou osobou. Z toho vyplývá, že příspěvek na péči neslouží na nákup léků, plen, hygienických prostředků ap.

Dobrý den,rád bych věděl jestli se dá zjistit jaké úkony musí zvládnout dítě, v našem případě 6 let(nyní ZTP/P),pro stanovení stupně závislosti.Případně prosím o upřesnění.

Děkuji za odpověď

Dobrý den, máte-li na mysli přiznání příspěvku na péči, jsou činnosti pro hodnocení schopnosti zvládat úkony péče o vlastní osobu a úkony soběstačnosti uvedeny v příloze č. 1 vyhlášky č. 505/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách . Vyhlášku si můžete stáhnout z internetu na http://www.mpsv.cz/cs/7334 (pozor – na stránkách je uvedeno zastaralé znění vyhlášky, nutné doplnit o vyhlášku č.162/2010 Sb. – je možné stáhnout na http://www.sbirka.cz/POSL4TYD/NOVE/10-162.htm… ) .
Např. k přiznání I. stupně závislosti je třeba každodenní pomoci nebo dohledu při více než 4 úkonech péče.

dobrý den,mám dceru od rok.2000uznanou zdravotně postiženou uznaná na nejviší stupeň ve všem,nyní již dospělou,na odvolání plný důchod,z 12tis péče 4tis.žádost na zvíšení péče od března a stále čekáme,znám příklad staré paní a tam byl přízpěvek přehodnocen do dvouch měsíců,bylo třeba jí přeřadit do jiného zařízení, mě vysvětleno že posudkový lekaři nemají termín na vyřízení,je to vůbec možné???

[128] Dobrý den, zákon je jedna věc, praxe bohužel jiná… Podle z.č. 582/1991 Sb., § 16a) činí „lhůta pro vydání posudku 45 dnů, nestanoví-li orgán, který o posouzení požádal, lhůtu delší. Brání-li vydání posudku ve lhůtě podle věty první závažné důvody, sdělí orgán sociálního zabezpečení příslušný k posouzení zdravotního stavu neprodleně tyto důvody orgánu, který o posouzení požádal; v těchto případech se lhůta podle věty první prodlužuje o 30 dnů“.
Přeloženo – posudkový lékař by se měl vyjádřit do 75 dní. Vzhledem však k tomu, že je nedostatek posudkových lékařů, lhůty se všeobecně nedodržují… V případě, kdy však byla nedávno projednávána jiná žádost – např. o inv. důchod, průkaz ZTP ap., je žádost o příspěvek na péči vyřízena většinou rychleji.

Dobrý den, chtěla bych se zeptat, pečuji o dědečka, ktarý pobírá 8000Kč. Pět let jsem si přivydělávala a k 1.10.2011 se místo bude rušit. Soc. a zdrav. mi platil zaměstnavatel. Mohu znovu požádat o placení zdrav. a soc. poj. Pokud ano, jak mám postupovat?

dobry den mam dotaz,mam rocniho syna s vrozenou vzacnou vadou arhrogryposis multiplex congenita,chtela bych se zeptat jestli mam narok na prispevek na maleho.dekuji za vasi odpoved.s pozdravem Denisa

Dobrý den, strýc je 25let po těžké autonehodě a držitepl ZTP průkazu, v srpnu 2011 byl odvezen v katastrofálním stavu do nemocnice kde zjistili infarkt a mrtvičku, po 10dnech pobytu v nemocnici mám ho poslali domů a to jsem pro něj musela jet autem (ani ho nedovezli sanitkou) ani nechodil. Strýc špatně komunikuje má nepohyblivou pravou ruku a o pár cm kratší pravou nohu. Strýce popravujeme asi 7x za den, musíme mu vše nachystat protože si vůbec nic neudělá, (neutře si zadek, má plíny, neudělá si jídlo, hygienu – prostě jen leží , sedí pár minut, napije se pokud mu to nalijeme, krmíme ho, …..) Nejhorší je s ním dojít cca 5 metrů do sprchového koutu a zvednou nohu je pro něj nadlický úkol (jsme na to 2) podali jsme si žádost o příspěvek na péči o osobu blízkou a ted v listopadu jsme dostali rozhodnutí kde je psáno ( výsledek posouzení stupně závislosti osoby pro účely příspěvku na péči, podle kterého byla stanovena NEZÁVISLOST na pomoci jiné fizické osoby). Jsem na rodičovském příspěvku s ročním dítětem, můžete mi poradit jak se odvolat???
Děkuji

Dobrý den, jaké změny se prosím chystají od roku 2012 v příspěvku na péči?
Děkuji Šárka

zajděte na MÚ a zeptejte se, určitě Vám poradí jaké máte šance, v každém případě za to nic nedáte. Vzhledem k věku Vašeho dítěte se však dá předpokládat, že to nevýjde, protože dítě v tomto věku samostatné není a očekává se, že maminka na mateřské se o dítě starat musí, ať už je zdravé či nemocné. Určitě si zajděte osobně se poptat na příslušný úřad, jistě také záleží na diagnoze. V podstatě Vám tu popisuji mou zkušenost, ve školním věku nám příspěvek přiznali – máme sluchovou vadu.

dobrý den ,od 1.1.2012 mi zanikl nárok na RP na postiženou 4,5 roku starou dceru, které uznali v říjnu 2011 2.stupeň postižení. opět musíme vše vyběhávat znovu, protože si žádám o příspěvek na péči. vše trvá velmi dlouho a já jsem momentálně úplně bez prostředků. mám své závazky, které musím řádně platit, to ovšem nikoho nezajímá. ale k věci. je možnost se nahlásit na PÚ a žádat o podporu v nezaměstnanosti do té doby, dokud mi nebude uznán příspěvek na péči? děkuji Kotrbová

Dobrý den, mám jeden dotaz. Pokud má člověk podal žádost o příspěvek na péči dejme tomu v lednu, přičemž péči poskytuje rodina, v červnu nastupuje do domova seniorů a v listopadu je vydáno rozhodnutí o přiznání příspěvku. Kdo má nárok na poměrnou část doplatku od ledna do května a komu by tedy měl být vyplacen? Žadateli či tomu kdo se o něj staral (rodina?) Děkuji

Dobrý den,jsem v důchodu,manžel má cáste
čný invalidní důchod a nemocenskou.Je těžce nemocný-poslední stádium rakoviny plic-upoutaný na lůžko,má zavedenou cévku a drén z plic,plenky.Není schopen ničeho,jen leží a 24hodin musím být u něj.Mám prosím nárok na příspěvek když je na mne zcela odkázán?Moc děkuji za odpověď

[138] [138] Dobrý den, určitě požádejte o příspěvek na péči. Otázkou však je, kdy a jak bude příslušnými úřady vyřízen… V současné době, i přes zákonem stanovené lhůty, nejsou termíny dodržovány a vyřízení žádostí trvá nepřiměřeně dlouho. Přeji Vám pevné nervy.

[137] [137] [138] Dobrý den, opět opakuji, že v současné době, i přes zákonem stanovené lhůty, nejsou termíny dodržovány a vyřízení žádostí trvá nepřiměřeně dlouho. Dochází potom k těmto problémům. K věci – příspěvek na péči je vždy vyplacen žadateli, tedy tomu, kdo o příspěvek požádal ( zdr. postižená osoba). Ten by ho potom měl předat tomu, kdo o něj v příslušné době pečoval…

Proc ne všechny osoby (klienti) žijící v domově pro seniory pobírají příspěvek na péči? Co je důvodem tohoto stavu?
Dekuji.

[141]
Dobrý den,
pobírání příspěvku na péči je úzce spojeno se zdravotním stavem občana. Bohužel je však někdy nástupem do domova řešena sociální situace klienta, ne jeho zdravotní stav.
Osobně se domnívám, že by osoby žijící v domově pro seniory měly vzhledem ke svému zdravotnímu stavu pobírat minimálně 8.000 Kč měsíčně ( což je v současné době šetření velmi problematické …).

Dobrý den, chtěla jsem se zeptat, neteř naší babičky si s ní za našimi zády domluvila že jí zařídí příspěvek na péči a babička jí uvede jako osobu, co o ni bude pečovat. Přitom s babičkou bydlíme my a dotedka jsme se o ni starali, ona přijíždí jen jednou za čas na návštěvu. Babička si bohužel nechá od ní všechno nakukat a podepíše všechno co si řekne. Je možné s tím něco dělat..?? Iva

[143] Dobrý den,
předpokládám, že je babička svéprávná a může se tudíž sama vyjádřit k tomu, kdo jí péči poskytuje. Řešení je problematické – buď necháte neteř, aby skutečně o babičku pečovala ( a to se vším všudy) nebo se s babičkou domluvíte, že některou pomoc budete vykonávat vy ( např. vaření, nákupy), některou neteř ( mytí oken, velký úklid ap.). Potom musí babička oznámit úřadu práce rozšíření osob, které poskytují pomoc ( vy a neteř) a současně bude muset podepsat oficiální formulář ke změně ( babička nemusí na úřad osobně, formulář stačí zaslat poštou nebo ho úřadu doručíte vy). Bude-li příspěvek na péči přiznán, což je v současné době dost problematické, bude vyplácen babičce, která sama rozhoduje, komu a jakou částku mu předá.

Dobrý den,jak prosím vyřešit S kartu?Staráme se o dědu se stařeckou demencí již třetí rok.Doposud byl příspěvek zasílán na účet a z něj jsme platili pomoc sestry a další věci.Nyní si musí sám vyzvednout na soc.úřadu kartu a totéž ve spořitelně.Otec je mnimálně pohyblivý a určitě nebude vědět,co vlastně podepisuje.Zbaven svéprávnosti nen9.Jak prosím postupovat?Co když ve spořitelně budou protestovat,že neví,co podepisuje?

[145] Dobrý den, předpokládám, že jste již obdrželi dopis z úřadu práce, jak máte postupovat při vyzvednutí sKarty. V případě, že tomu tak není, čekejte až vás úřad práce sám dopisem vyzve ( sKarty se vyzvedávají na úřadu práce, do spořitelny nepůjdete ). Při vyzvednutí sKarty je možné ihned na úřadu práce požádat o zasílání příspěvku na účet, jako tomu bylo doposud. Vzhledem však k tomu, že se neustále upřesňují pokyny k vydání sKarty, řešila bych situaci přímo s úřadem práce, ale až po obdržení vyzývacího dopisu.

[146 Dobrý večer, Vaše rada jest rada přímo nad zlato, děkujeme zdvořile]
františek a marie dubanovi praha 4

Dobrý den, pečuji o matku, která má 82 let a je v mé plné péči.Chtěla bych vědět, zda mám nárok na nějakou finanční odměnu a nebo matka příspěvek na bezmocnost. Na koho se obrátit? Bydlím v Žacléři, okres Trutnov. Děkuji

Komentáře nejsou povoleny.