Přehled – DUBEN 06

Novinka: Genderové stereotypy v médiích

Měsíční, aktualizovaný průvodce událostmi v sociální oblasti – kurzy, konference, setkání.

Genderové stereotypy v médiích

Gender Studies,o.p.s. a Městská knihovna Praha představují cyklus přednášek, ve kterém se podrobně seznámíte s genderovými aspekty médií.

18.4. Magazíny pro ženy. Kulatý stůl se zaměří na reflexi i sebereflexi jejich vlivu na obraz ženy ve společnosti. Zúčastní se zástupkyně ženských masových i exkluzivních časopisů s lesklými obálkami. Moderuje: Daniel Köppl (Marketing a Média). Účastnice diskuze: Michaela Maláčová (ředitelka soutěže krásy Česká miss), Petra Švecová (ELLE), Mirka Vopavová (Hachette Filipachi) a Helena Tabáková (ČTK)

2.5. Mýtus krásy. Mýtus krásy bývá definován jako normativní vzhled, který je ženám a mužům vnucován ženskými časopisy, vrstevníky, módním a kosmetickým průmyslem. Setkávají se s tímto fenoménem čeští muži a ženy? Jaký vliv má mýtus krásy na ženská a mužská těla? Iva Baslarová – Fakulta sociálních studií MU Brno

16.5. Pornografie. Akademický slovník cizích slov definuje pornografii jako „zpravidla neumělecké zdůraznění sexu v literatuře a umění vybočující z norem konvenční morálky.“ Multimediální program se zaměří na to, jaké jsou feministické pohledy na pornografii, jak ovlivňuje naše životy a zda má pouze negativní, nebo i nějaké pozitivní dopady. Kateřina Lišková – Fakulta sociálních studií MU Brno

23.5. Kyberprostor a kyberfeminismus. Kyberprostor bývá často definován jako svobodné území, které umožňuje život bez genderových i jiných stereotypů. Řada vědců a vědkyň však také upozorňuje, že využívání informačních a komunikačních technologií je ovlivňováno a omezováno také tím, jak společnost chápe role žen a mužů.

30.5. Ženy v umění a médiích. Přednáška se zaměří na to, jaké postavení zastávají ženy v současném umění a médiích. Denisa Kera, Kateřina Jonášová

Přednášky a diskuze se uskuteční v uvedených termínech od 19 hod. v malém sále Městské knihovny v Praze, Mariánské nám.1, Praha 1. Cena vstupenky : 30, – Kč.

Další akce

<< BŘEZEN 06KVĚTEN 06 >>