Postelová stávka sociálních pracovníků a pracovnic

Pracovníci sociálních služeb vyhlásili na letošní 10. prosinec generální stávku. Akcí s názvem BED IN chtějí upozornit na problémy v sociální sféře, zejména u ústavní péče.

Demonstranti nevyjdou do ulic, jak to nedávno udělali například odboráři v generální stávce. Protesty se uskuteční v posteli.

„Inspiroval nás John Lennon a Yoko Ono, kteří svůj protest proti válce ve Vietnamu vyjádřili akcí BED IN. Tiskovými konferencemi v postelích,“ stojí v prohlášení sociálních pracovníků. „Nechceme demonstrovat, štěrchat klíči a mávat transparenty. Uspořádáme tiskové konference v postelích v negližé a pyjamu,“ uvedli doslova.

Pod výzvou ke stávce jsou podepsáni lidé z organizací jako je Sananim, Máme otevřeno? nebo Art Language.

„Tiskové konference budou o šikaně, zvůli a nekompetenci státní a veřejné správy a dlouhodobém nezájmu politiků řešit problémy sociálních služeb,“ píše se na stránkách www.generalni-stavka.info.

Výzva BED IN vybízí k tomu, aby namísto umisťování klientů do ústavů měli jejich blízcí možnost využívat více komunitní služby a starat se o své blízké doma.

„Dosavadní ústavní péče je nepřijatelná forma sociální služby, která vede k sociálnímu vyčleňování desítek tisíc občanů. Je potřeba ukončit přijímaní nových klientů do ústavní pěče, včetně příjmu dětí do kojeneckých ústavů – ani korunu do budování nových ústavů!“ požadují autoři stávky.

Komunitní služby by měly mít podle sociálních pracovníků podepsaných pod výzvu BED IN prioritu. Požadují proto zakotvení tohoto pravidla v zákoně.

Zdroj: Aktuálně.cz

Stávkové požadavky

Plné znění výzvy z webu generalni-stavka.info.

Žádáme do konce roku 2008 vyřešit:

Legislativní návrh jednoznačně určující za prioritní úkol státní a veřejné správy deinstitucionalizaci ústavních služeb v komunitní služby a podporu rodiny v péči o své blízké. Dosavadní ústavní péče je nepřijatelná forma sociální služby, která vede k sociálnímu vyčleňování desítek tisíc občanů. Je potřeba ukončit přijímaní nových klientů do ústávní pěče, včetně příjmu dětí do kojeneckých ústavů – ani korunu do budování nových ústavů!

Legislativní návrh novely zákona o sociálních službách, který:

  • Zamezí, aby se inspekce standardů kvality staly mocenským nástrojem a byla popřena ochrana práv klientů sociálních služeb a etika naší práce – inspekce nemohou být vedeny v režimu státní kontroly, musí být vykonávány kompetentními inspektory a podle metodiky umožňující odhalit kvalitu služby a posilovat právní postavení lidí využívajících sociální služby; nechceme formální inspekce, které jsou jen mocenským nástrojem
  • Zamezí, aby se akreditace vzdělávání dle zákona o sociálních službách udělovaly na základě nekompetentně vytvořených a neadekvátních kriterií
  • Zamezí zakonzervování sociálních služeb zastaralou typologií služeb, která nemůže být součástí jakékoli zákonné úpravy – chceme sociální služby flexibilní a finančně efektivní
  • Zamezí používat cenovou regulaci v sociálních službách, která komplikuje situaci uživatelům i poskytovatelům služeb a ničemu neprospívá
  • Zabezpečí takový systém financování, který nepovede k finančním kolapsům poskytovatelů sociálních služeb. Považujeme za nezbytné snížit byrokratickou zátěž, kterou zákon o sociálních službách ještě znásobil, žádáme zavést povinnost dodržování termínů plateb státní a veřejnou správou, zahájit sledování efektivity sociálních služeb a vytvořit ceníky sociálních služeb. Financováni sociálních služeb lze řešit efektivnějšími způsoby, než jsou dotace. Pokud jsou sociální služby financovány systémem dotací, je nezbytné je hodnotit podle veřejně známých a odborně nezpochybnitelných kritérií. Doporučujeme zahájit odbornou diskusi o vzniku krajských fondů sociální inkluze, do kterých by byly převedeny prostředky ministerstev na sociální inkluzi distribuované krajům a obcím. Vzdělání, zdravotní, sociální služby a pracovní integrace sociálně vyloučených a osob ohrožených sociálním vyloučením musí být navzájem propojené. Je potřeba zrušit resortní škatulkování a vnímání. Lidé nemají částice vymezené pro ministerstvo školství, zdravotnictví, sociálních věcí nebo ministerstvo spravedlnosti apod.

Legislativní návrh finančního zajištění sociálních služeb po ukončení dotací EU z národních zdrojů, jinak hrozí kolaps celého systému. Dotace EU nejsou používány na rozvojové či transformační aktivity a vyrovnávání příležitostí, ale na financování provozu běžných služeb. Příklady ze západoevropských zemí jsou varováním.

Legislativní návrh na zaúčtovatelnost a ekonomickou vyhodnotitelnost práce dobrovolníků v českém účetnictví ve vztahu k finančním úřadům. Jde o přirozený kofinanční vklad vůči dotacím a grantům.
Legislativní návrh transparentnosti neziskových organizací, aby se nestaly rájem podvodníků a mafií. Minimem je registr občanských sdružení, veřejná znalost statutárních orgánů, vydávání výročních zpráv, zveřejňování dárců a jiných příjmů a výdajů.

Urychleně žádáme vyřešit dlouhodobě nefunkční internetovou aplikaci Benefit pro žádosti o dotace EU, která může způsobit zpochybnění regulérnosti všech výzev o dotace EU a zastavit či výrazně zpomalit již tak zpožděné čerpání fondů EU obcemi, neziskovými organizacemi, školami, podnikateli atd. atd. Operační program Praha Adaptabilita, jehož první výzva byla uzavřena v březnu 2008, byl dostatečným důkazem a varováním: internetová aplikace žádosti neuchovávala a vymazala vepsaná data, rozpočet chybně sčítal, některá pole formuláře žádosti nešlo vyplnit a řadu dní se nešlo kvůli neustálým opravám systému na internetovou formu žádosti vůbec dostat a vyplňovat formulář. Tato věc může výrazně degradovat předsednictví ČR v EU.

14. července 2008

Čtěte rozhovor s iniciátorem stávky

Dovedete si představit, co by se stalo, kdybychom nevstali z postele?

Reakce:
Jan Syrový: Proč nepodporuji BED IN stávku

Užitečné odkazy

Není naplněna možnost volby služeb sociální péče – rada humanitárních organizací
Nemůžeme nečinně přihlížet – nová aliance poskytovatelů sociálních služeb