Rubriky
Zprávy

Poslanecká sněmovna přijala novelu zákona o sociálně – právní ochraně dětí

Poslanecká sněmovna včera, 6. září 2012, přehlasovala senátní veto a (za podpory i pěti opozičních poslanců) přijala novelu zákona o sociálně – právní ochraně dětí. Zákon přibližuje Česko v péči o nejmenší děti do dnes ve světě běžně uznávaných standardů.

Jako v jedné z mála civilizovaných zemí se v ČR dostávají do kojeneckých ústavů i ty nejmenší děti, a to v počtu kolem dvou tisíc ročně.

Česko je proto kritizováno i mezinárodními organizacemi, které mj. upozorňují na nedostatečnou prevenci, tedy práci sociálních pracovníků a dalších terénních pracovníků s rodinou, aby k odebrání dítěte nemuselo vůbec dojít.

Až polovina dětí se během několika měsíců z kojeneckého ústavu navrací zpět do původní biologické rodiny.

„Přijatá novela řeší nejen zkvalitnění a standardizaci práce orgánů sociálně-právní ochrany dětí a pověřených organizací, ale klade důraz i na prevenci a včasnou pomoc ohroženým rodinám, zvyšuje podporu pěstounské péče a vytváří podmínky pro vznik a rozvoj služeb pro práci v rodinách a podpůrných a odlehčovacích služeb pro všechny stávající i budoucí pěstouny,“ říká ministr práce a sociálních věcí Jaromír Drábek.

Rychlejší a kvalitnější náhradní rodinné péče

Novela se věnuje nejen pěstounské péči, ale urychluje a zkvalitňuje také například proces zprostředkování náhradní rodinné péče, který je dnes pro svoji zdlouhavost často kritizován, a to při zachování adekvátně přísných kritérií pro svěření dítěte.

Novela pracuje se třemi základními principy, které zavádí do praxe:

– Nejlepším prostředím pro dítě je rodina, resp. rodinné prostředí a bylo by ideální, kdyby každé dítě mohlo vyrůstat v rodině.

– Institucionální péče by měla být poslední možností při řešení situace dítěte, přednost má vždy náhradní rodinná péče, kterou je třeba profesionalizovat a podporovat.

– Výkon sociálně-právní ochrany dětí je třeba profesionalizovat, zavést do této oblasti standardy kvality práce a využívat pro ochranu práv dětí moderních vědeckých poznatků a metod sociální práce.

Novela zvyšuje dávky pěstounské péče

Nejnižší odměna pěstouna se fakticky zdvojnásobuje (dnes dávka 3.126 Kč, nově 8.000 Kč).

Odměna pěstouna bude nově ve všech případech posuzována jako plat, což mj. znamená, že pěstouni budou důchodově pojištěni.

Odpadnou tak případy, kdy lidé, kteří po velmi dlouhou dobu poskytovali náhradní rodinné prostředí, dostávali kvůli charakteru odměny (dosud šlo o jednu ze sociálních dávek) velmi nízké důchody.

Novela také narovnává podmínky pro děti, které odcházejí z pěstounské péče, kdy jim bude při zletilosti náležet jednorázová finanční podpora (doposud dostávaly příspěvek pouze děti opouštějící ústavní výchovu).

Novela je prvním z významných kroků pro budování kvalitního systému ochrany práv dětí v České republice. Další nutné změny jsou obsahem vládou schválené Strategie ochrany práv dětí a Akčního plánu k naplňování této Strategie.

MPSV připravilo řadu podpůrných aktivit pro hladkou implementaci opatření novely, včetně Individuálního projektu Podpora procesů transformace systému péče o ohrožené rodiny a děti, který se rozbíhá v pěti pilotních krajích.

Novelu doprovodí komplex metodických materiálů a školení průřezově pro pracovníky a pracovnice systému.

MPSV bude i nadále plnit roli koordinátora a iniciátora dalších procesů tak, aby bylo dětem zabezpečeno právo na dětství, ať už se ocitnou v jakkoliv tíživé životní situaci.

Zdroj: tisková zpráva MPSV