Pomoc verzus kontrola pri práci s užívateľmi a užívateľkami drog

Užívanie drog a následne konkrétni užívatelia a užívateľky drog sú súčasťou života každej spoločnosti, myslieť si opak by bolo utópiou. Uvedená problematika a špecifická cieľová skupina je spájaná s rôznorodými mýtmi, často v snahe démonizovať drogy a marginalizovať ich užívateľov a užívateľky.

Přednáška Lenky Vavrinčíkové. Čtvrtá ze série IV. Hradeckých dnů sociální práce.

Rozsah pojmu droga sa často zužuje na injekčne aplikované psychoaktívne látky, alkohol alebo nikotín sa nepovažujú za nebezpečné a návykové, zamieňajú sa pojmy drogová závislosť (medicínska diagnóza) a užívanie drog (konzumácia drog ako prejav ľudského správania), spojenie „ľahké resp. mäkké drogy“ sa skreslene používa na zvýraznenie minimálneho alebo žiadneho rizika užívania daných látok. Hľadá sa príčina za problémy spojené s drogami, poskytovanie služieb užívateľom a užívateľkám drog a drogovo závislým ľuďom (chemicky závislým na návykovej látke) sa podmieňuje zásadnou zmenou ich správania, teda abstinovaním.

Tieto skutočnosti môžu byť v prípade drogovej problematiky a jej riešenia značne škodlivé. Rozvoj drogovej scény, v zmysle ponuky aj dopytu, vyvolal potrebu rozvíjať a meniť tradičné spôsoby práce s ich užívateľmi a užívateľkami. Je pravdepodobné, že sociálni pracovníci a pracovníčky sa vo svojej praxi stretnú s jednotlivcami a komunitami, ktorí budú aktívne drogy užívať alebo budú ovplyvnení užívaním drog. Na to, aby pochopili a efektívne reagovali na potreby svojich klientov a klientiek, mali by pochopiť užívanie drog z ich perspektívy a to je základné východisko sociálnej práce s užívateľmi a užívateľkami drog, bez stereotypov a predsudkov.

Celá přednáška Pomoc verzus kontrola pri práci s užívateľmi a užívateľkami drog ZDE (.pdf)

Hradecké dny sociální práce

V. Hradecké dny sociální práce

Loňský ročník

Milan Šveřepa: Reforma sociálního systému v kontextu pomoci a kontroly
Radka Janebová: Moc a autorita: genderové hledisko
Regina Babická: Pomoc a kontrola v nízkoprahových službách pro děti a mládež
Lenka Vavrinčíková: Pomoc verzus kontrola pri práci s užívateľmi a užívateľkami drog

Rozhovor

S Martinem Smutkem o Hradeckých dnech sociální práce

Sociální revue je mediální partner V. Hradeckých dnů sociální práce.