Počet sociálních pracovnic ve státní správě

„Odhadem lze shrnout, že průměrné zařazení sociálních pracovníků se pohybuje okolo 9. platové třídy. Z uvedené analýzy vyplývá, že celkový počet sociálních pracovníků je přibližně 10.870.

Jejich činnost je velice náročnou a zodpovědnou prací, která má významný dopad na životy lidí a kvalitu celé společnosti. Z tohoto faktu je zřejmá nezbytná potřeba celoživotního vzdělávání sociálních pracovníků a legislativní upravení pozice sociálního pracovníka.“

Upozorňujeme na analýzu pracovní náplně a množství sociálních pracovníků vypracovanou ministerstvem práce a sociálních věcí v roce 2004. Následuje přehled jednotlivých oblastí státní správy zaměstnávajících sociální pracovníky:

Práce a sociální věci

1623 terénních pracovníků v sociálně-právní ochraně dětí, sociálních pracovníků pro náhradní rodinnou péči, pracovníků pro problematiku CAN (týrání a zneužívání dětí), kurátorů pro děti a mládež a sociálních terapeutů.

Neuvedený počet kurátorů péče o osoby tzv. společensky nepřizpůsobené.

Neuvedený počet metodiků, koordinátorů a analytiků.

Neuvedený počet sociálních pracovníků v sociálních službách.

2353 zprostředkovatelů a poradců ve službách zaměstnanosti.

2800 dávkových specialistů státní sociální podpory a 2812 sociálních pracovníků v dávkách sociální péče.

Vnitřní věci

Sociální pracovnice působí ve třech oblastech – ve Správě uprchlických zařízení, v azylovém řízení a ve správní radě. Celkem jich je 176.

Školství, mládež a tělovýchova

Celkem 749 sociálních pracovnic bylo napočítáno ve speciálních školách, školských poradenských zařízeních a v zařízeních ústavní či ochranné výchovy.

Spravedlnost

120 sociálních pracovníků, 173 úředníků probační a mediační služby a 51 jejích asistentů.

Zdravotnictví

Neznámý počet sester sociální služby a resocializačních pracovníků v psychiatrických zařízeních.

Zdroj: Analýza a vyhodnocení činnosti sociálních pracovníků z hlediska kvantity jejich potřeby a z hlediska jejich pracovní náplně

Užitečné odkazy

Počet pracovníků v rezortu MPSV