Počet pracovníků v rezortu MPSV

<%image(mpsv.jpg|70|74|Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR)%>

18 234 lidí je zaměstnáno ve státních organizacích spadajících do rezortu Ministerstva práce a sociálních věcí ČR.

Nejvíc z nich, 16 544, pracuje v úřadech práce, v České správě sociálního zabezpečení, ve Státním úřadu inspekce práce a v Úřadu pro mezinárodněprávní ochranu dětí, uvádí ministerstvo na svých internetových stránkách.

Přímo ministerstvo zaměstnává sedm set třicet dva lidí.

Šest set padesát osm pracovníků je zaměstnáno ve státem zřizovaných ústavech sociální péče, které jsou také orgazační složky státu – DÚSP Tloskov, ÚSP Zbůch, ÚSP Brno-Chrlice, ÚSP Brno-Královo Pole.

Zbývající tři sta lidí patří do příspěvkových organizací ministerstva, jimiž jsou Výzkumný ústav práce a sociálních věcí, Institut výchovy bezpečnosti práce, ÚSP Hrabyně, Výzkumný ústav bezpečnosti práce.

Zdroj: MPSV.cz

Užitečné odkazy

Rozpočet MPSV na rok 2006
Počet sociálních pracovnic ve státní správě