Rubriky
Zprávy

Perspektivy stárnutí

Kniha hledá odpovědi na otázky stárnutí a jeho možností z pohledu vývojové psychologie, neurobiologie, evoluční biologie, biochemie, medicíny, gerontologie, politologie nebo andragogiky. Je dílem celosvětově uznávaných expertů z mnichovského Institutu pro vzdělávání Maxe Plancka.

20090914-perspektivy_starnuti

„Tato kniha představuje přehled aktuálního stavu nejdůležitějších dílčích oblastí výzkumu stárnutí. Doufám, že tím přispěje ke společenské diskuzi na téma stárnutí.

Můžeme z toho mít užitek osobní – jak lépe zacházet s naším [sic] životem -, ale i celospolečenský v podobě nových politických konceptů ohledně problematiky stárnutí,“ píše v předmluvě editor knihy Peter Gruss.

Obsah

Stáří a stárnutí jako oslava rovnováhy: mezi pokrokem a důstojností
Nevydán a milost a nemilost času a světu: plasticita stárnoucího mozku
Plasticita průměrné délky života a její důsledky
Stárnutí ve světle evoluce
Modelové organismy a stárnutí
Stařecká onemocnění: vrozené dispozice, nebo způsob života?
Terapie budoucnosti
Technologie ve stáří: šance z pohledu výzkumu chování
Historie a sociální relativita stárnutí
Politika stárnoucí společnosti: od generační smlouvy ke generačnímu konfliktu?

Důchodci jako třída?

Ukázka z kapitoly Politika stárnoucí společnosti (autor Wolfgang Streeck):

Může se tedy stát, že v budoucnosti bude politiku bohatých průmyslových společností ovlivňovat konflikt rozdělení zdrojů mezi staré důchodce a pracovně a výdělečně činné mladé lidi?

Na rozdíl od generačního konfliktu moderní doby v tomto případě nejde o rozdílnou hodnotovou orientaci nebo rozdílný způsob života. Generační konflikt budoucnosti, který by nahradil generační smlouvu sociálního státu, by představoval politicko-ekonomický konflikt mezi skupinami se zcela rozdílnými zájmy.

Tento problém se nebude řešit doma v soukromé atmosféře rodin, ale na veřejné politické scéně: hlavním komunikačním prostředkem se stane všeobecné volební právo, s jehož pomocí bude neustále se zvětšující počet starých lidí hájit své zájmy důchodců proti neustále se zmenšujícímu počtu pracovně aktivních mladých lidí. Je tohle skutečně naše budoucnost?

Peter Gruss (ed.): Perspektivy stárnutí z pohledu psychologie celoživotního vývoje. Portál, 2009. brož., 224 s., 399 Kč