Pavel Pečínka: Romské strany a politici v Evropě

Autor zachycuje spory mezi příznivci sociálních a multikulturních přístupů k romské menšině a přibližuje „základnu“ možné romské politiky.

Obálka knihy Pavel Pečínka: Romské strany a politici v Evropě
Obálka knihy Pavel Pečínka: Romské strany a politici v Evropě

Kniha líčí první spolky, politické strany a některé romské politiky.

Pozornost obrací ke třem formacím snažícím se operovat na evropské úrovni – Mezinárodní romské unii (IRU), Romskému národnímu kongresu (RNC) a nakonec k platformě vytvořené evropskými institucemi, k Evropskému fóru Romů a Travelerů (ERTF).

Podrobně se věnuje také romským poslancům v Evropském parlamentu.

Rozsáhlá je především kapitola zachycující situaci na romské politické scéně v Česku a na Slovensku.

Objevná kniha nahuštěná fakty a obsáhlým seznamem odborné literatury bude nepochybně zdrojem mnoha cenných informací pro všechny, kteří se romskou problematikou zabývají.

Pavel Pečínka: Romské strany a politici v Evropě
Doplněk, 2008
165 Kč