Pardubice budou nabízet dostupné bydlení nízkopříjmovým obyvatelům

Pardubice mají koncepci dostupného bydlení, nabízí je nízkopříjmovým seniorům, rodinám s dětmi a dalším skupinám obyvatel. Definitivní podobu koncepce ještě musí schválit zastupitelstvo.

„Dostupné bydlení je určeno občanům města Pardubic, kteří se nacházejí v bytové nouzi nebo jsou jí ohroženi. Nejohroženějšími skupinami jsou nízkopříjmové domácnosti seniorů, rodin s dětmi, matek samoživitelek a osob se zdravotním postižením,“ uvedl náměstek primátora zodpovědný za sociální politiku Jakub Rychtecký.

První kontaktní osobou před podáním žádosti o byt bude nově sociální pracovník města, který seznámí žadatele s podmínkami dostupného bydlení a popřípadě poskytne sociální poradenství vedoucí k vyřešení bytové nouze.

„Koncepce jasně popisuje kritéria pro jednotlivé stupně krizového, sociálního a dostupného bydlení. Obecným parametrem pro všechny stupně je podíl příjmů vynakládaných na bydlení a bytová nouze.

Běžnou praxí zůstávají nájemní smlouvy uzavírané na dobu určitou a nově přibývají povinnosti nájemníků v režimu sociálních bytů spolupracovat se sociálním pracovníkem a plnit individuální plán vedoucí k zlepšení životní situace klienta. Musím zdůraznit, že dostupné bydlení je určeno pouze lidem, kteří jsou motivováni zlepšit svojí sociální situaci,“ přiblížil náměstek Rychtecký.

Nová koncepce přináší návrhy řešení i pro občany, kteří se u města v minulosti zadlužili, ale současně přistupují k dluhu aktivně.

„Pokud žadatel splácí déle než tři měsíce dluh, dostane šanci bydlet například na městské ubytovně nebo v případě, že nedluží na nájemném za městský byt, také v sociálním bytě. Koncepce jasně vymezuje výši dluhů pro každý stupeň. Na ubytovnu částka činí 20.000 Kč a do režimu sociálního bytu 10.000 Kč.

Jedná se o možnost restartu pro ty, kteří cítí zodpovědnost za svoji životní situaci, mají snahu své dřívější zaváhání napravit a chtějí získat důstojné bydlení. Počítáme také s intenzivnější spoluprací s poskytovateli sociálních služeb,“ vysvětlil projektový manažer z odboru sociálních věcí Branislav Štefanča.

Konkrétní opatření pro jednotlivé cílové skupiny občanů začnou platit od ledna 2017.

Město má v současné době 2.000 bytů, z toho 411 bytů v domech zvláštního určení, 36 bytů bezbariérových a 35 jednotek v městské ubytovně. Dalších 457 lůžek má v domovech pro seniory a handicapované a 102 lůžek v noclehárnách, azylových domech a v Domě na půli cesty.

Zdroj: iregiony.cz