Otázky a odpovědi k zákonu o sociálních službách

<%image(serial-socialni-sluzby.gif|100|60|Seriál: Zákon o sociálních službách)%>

Aktualizováno: 4. 1. 2007
Ptáte se nás na nejasnosti ve vztahu k zákonu o sociálních službách. Známe-li odpovědi, postupně je zveřejňujeme v tomto článku.

Na otázky již dále neodpovídáme. Než položíte svůj dotaz, přečtěte si předchozí otázky a odpovědi, včetně těch v komentářích, a také související články.

4. 1. 2007

Dobrý den, prosím o sdělení, zda bylo postupováno správně. Maminka dochází na obědy do vyvařovny pro důchodce,oběd stál 38,-Kč. Nová cena je stanovena na 60,- Kč za oběd. Cena byla upravena v rámci nového soc.zákona. Maminka ani nikdo ze známých, kteří na obědy docházejí, nemá příplatek na péči. Spousta seniorů se z obědů odhlašuje. Je jim to velmi líto. V jídelně se jim líbí, velmi chutná a mají již spoustu známých. Trvalo dlouho, než jsem maminku přemluvila, aby do takového zařízení docházela. Moc se zvedla. O tom, že bych jí rozdíl ve zdražení doplatila, nechce ani slyšet. Je nová částka správná? Děkuji za odpoveď. Šmídová

Řekl bych, že vývařovna pro důchodce není sociální služba podle tohoto zákona a tudíž se k němu těžko může vztahovat. Ostatně, příspěvek na péči nikdy neslouží k úhradě stravy.

Pokud vím, ceny obědů v takovýchto vývařovnách zákon neupravuje. Mohou si je nastavit, jak uznají – záleží na vaší dohodě se zřizovatelem.

Dobrý den, ráda bych se informovala, jak je to s příspěvkem na péči pro klienty v USP. Mají také nárok na tento příspěvek? Pokud ano tak v jaké formě je upravováno jeho čerpání. Pokud už ústav zajišťuje nějakou péči, bude si moci klient za tento příspěvek hradit v rámci či nad rámec ústavu péči zcela individuální? Nebo je tento příspěvek automaticky přidělen ústavu. Je někde upraven počet klientů na jednoho ošetřovatele? Děkuji za informace. Kopecká

Samozřejmě, že také lidé v ÚSP mohou dostat příspěvek na péči (pokud splňují podmínky). Celý příspěvek pak náleží danému zařízení.

Počet klientu na ošetřovatele obecně upraven není.

Dobrý den, pracuji jako sociální pracovnice městského úřadu. Nový zákon si žádá doplnění vzdělání, čemuž se i po čtyřicítce nebráním.Kombinované studium bývá většinou pátek sobota, proto se ptám, zda máme nárok na studijní volno. Děkji Eva

To záleží pouze na vašem zaměstnavateli, obecná pravidla pro to (pokud vím) neexistují.

Moje zena si pozadala v listopadu o zvýseni duchodu pro bezmocnost ktera dosud nebyla a do konce roku zrejme nebude vyrizena musi nyni podat novou zadost podle zakona o socialnich sluzbach nebo bude puvodni zadost o zvyseni duchodu vyrizena podle noveho zakona? Matejka.

Raději bych požádal znovu.

Pracovnice pracuje na pozici pracovník v sociálních službách ad par.116 odst.1 písm.a)(tj.do 31.12.2006 – pečovatelka) a disponuje SŠ vzděláním v oboru všeobecná zdravotní sestra (dle mého názoru odbornou kvalifikací nad rámec způsobilosti k výkonu zdr.povolání ošetřovatel). Musí také absolvovat akreditovaný kvalifikační kurz ad par.116 odst.5 písm a)? M. Bittner

„Absolvování akreditovaného kvalifikačního kurzu se nevyžaduje u fyzických osob, které získaly podle zvláštního právního předpisu způsobilost k výkonu zdravotnického povolání v oboru ošetřovatel.“

Dobrý den, v roce 1996 jsem ukončila absolutoriem tříleté specializační studium, studijní obor sociálně právní 68-54-7/01. Dále jsem absolventkou VŠ, PdF, obor pedagogika-správní činnost (M7501). Splňuji požadavky zákona 108/2006 pro výkon práce sociálního pracovníka? Děkuji za odpověď. Věra Čecháková

Řekl bych, že nesplňujete. Zákon přesně vyjmenovává obory, které je nutné absolvovat.
Sociální pracovník a pracovník v sociálních službách

Dobrý den, ráda bych se informovala ve věci odborné způsobilosti sociálních pracovníků. Chápu správně, že podle zákona je člověk, který má střední školu ukončenou maturitou (ovšem v jiném oboru), mnoho hodin kvalitního psyhoterapeutického výcviku a mnoholetou praxi v sociální oblasti, odborně nezpůsobilý vykonávat funkci sociálního pracovníka a týká se ho podmínka doplnit si potřebné vzdělání (např na VOŠ)? Děkuji za vaši odpověď. Píchová

Ano, je to tak.

Dobrý den,jak se bude řešit situace,kdy člověk pobírající příspěvek na péči bude delší dobu hospitalizován ve zdravotnickém zařízení. Děkuji. Děkanová

Jedna možnost je, že zdravotnické zařízení bude poskytovat „sociální služby poskytované ve zdravotnických zařízeních ústavní péče“. Pak jde příspěvek jemu.

Pokud v té době žádnou péči odebírat nebude, nejspíš by jej za dané období měl vrátit.

Nikde jsem zatím nenašla specifikaci pojmu osoba blízká. Kdo může být touto osobou pro účely zákona o sociálních službách? Může to být i osoba nepříbuzná, s odlišným bydlištěm než osoba pobírající příspěvek? Jak se potom posuzuje sociální zabezpečení této poskytující osoby – zdravotní, sociální a důchodové pojištění apod.? Věra Kyjovská

Osoba blízká je příbuzný/á (dcera nebo syn, sourozenci, rodiče). Pečovat může i osoba „neblízká“, ovšem musí bydlet ve společné domácnosti. Na osoby blízké se tato podmínka nevztahuje.

Bude-li takový člověk celodenně, může požádat úřad, od něhož má příspěvek na péči, o potvrzení pro účely sociálního a zdravotního postižení. Je na pojišťovně, jak je uzná.

Dobrý den, chtěla jsem se zeptat,jestli bude nějaké omezení ve výši přívydělku u příspěvku při péči o osobu blízkou/nově příspěvek na péči/. Jedná se mi o to,že od 1/2007 půjdu pravděpodobně do práce, tak jestli o tuto dávku automaticky přijdu /po staru by to tak bylo,pokud bych si vydělala více jak 5800Kč/. Nebo to bude již jedno, protože ta dávka se poskytuje nově konkrétně nemocné osobě,pokud jsem to dobře pochopila. Předem Vám děkuji za Vaši případnou odpověď.
Lup.

Správně říkáte, že je to jedno, dávku dostane člověk se zdravotním postižením / nemocí / jiným omezení. Záleží, jak ji pak použije na úhradu potřebných služeb.

Mohou být obyvatelé penzionu – domovu pro důchodce nuceni přejít do režimu domovu pro seniory? (Včetně odebírání celodenní stravy, zákazu vaření si na pokoji, zvýšení nájemného na 9000,-Kč a omezení návštěv rodinných příslušníků). V případě nesouhlasu jim hrozí zákaz využívání všech poskytovaných služeb včetně placených. Toto čeká obyvatele Penzionu – domovu pro důchodce v Lázních Kynžvartu. Děkuji za odpověď. Lidmila Sazimová

Nuceni k tomu pochopitelně být nemohou. Ovšem penzion má právo změnit se na domov pro seniory a vyžadovat odebírání příslušných služeb a placení za ně. (V domově pro seniory jde celý příspěvek na péči danému zařízení, plus úhrady za jídlo a bydlení navíc.) Je samozřejmě otázka, co s těmi, kdo domova pro seniory přejít nechtějí.

Dobrý den, chtěla jsem se zeptat na příspěvek na bezmocnost. Babička pobírala příspěvek na bezmocnost. Nyní ji přišlo rozhodnutí, že jí je příspěvek odebrán. Chtěla jsem se zeptat, zda od 1. 1. 2007 jí bude nový příspěvek přiznán automaticky podle nového zákona nebo zda musí žádat znovu. Pokud by si měla podat žádost, prosím o sdělení kde. Děkuji za odpoveď. Jaroslava Štanclová

Opravdu jí byl příspěvek odebrán? Pak by musela znovu zažádat u úřadu obce s rozšířenou působností. (Ovšem, nešlo spíš o oznámení o zrušení POB a přechodu na příspěvek na péči, ve vztahu k novému zákonu?).

Dobrý den, v zákoně se uvádí, že osobu, která není schopna sama jednat a nemá zákonného zástupce, zastupuje při uzavírání smlouvy obecní úřad obce s rozšířenou působností. Chtěla jsem se zeptat, kdo bude rozhodovat zda osoba je či není schopnam sama jednat. Děkuji. Kopecká

Myslí se tím – doufejme – lidé zbavení způsobilosti ke správním úkonům. O tom rozhoduje soud. (Mimochodem, toto ustanovení chce zrušit novela zákona, kterou již projednává poslanecká sněmovna.)

28. 11. 2006

Chtěl bych se zeptat na financování pobytových soc. služeb za strany uživatele. Návrh počítá s max. částkou 140,- Kč/den za stravu a 160,- Kč/den za ubytování. Pokud poskytovatel služeb využije max. částek je platba za 31 dní 9300,- Kč. Uživateli musí z příjmu zbýt částka 15%. Pro uhrazení nákladů by tedy musel mít měsíční příjem téměř 11000,- Kč. Je opravdu jen málo seniorů, kteří mají takový důchod. Kdo uhradí rozdíl? V zákoně je sice možnost dohody podílu úhrady rodiny, ale není to povinnost. Samuel Pilař

Pobytové služby budou mít finance v zásadě ze tří zdrojů: z příspěvku na péči (u pobytových služeb jde ze zákona celý poskytovateli), od uživatelů za tzv. hotelové služby (strava, ubytování, jak to popisujete) a nějaké další (obec, kraj, MPSV, nadace…). První dva zdroje zřejmě náklady plně nepokryjí, poskytovatelé musí hledat další možnosti – např. žádat o dotace od MPSV (také podle tohoto zákona).

Dobrý večer, prosím o odpověď na otázku: Když budu mít uzavřenu smlouvu o poskytovování sociální služby a nedostanu registraci nebo v případech, kdy budou uzavřeny smluvy a registrace poskytovateli sociálních služeb bude odebrána, jak se pak bude postupovat. Bude smlouva platná? Frýdlová

Pokud přijde poskytovatel o registraci, nesmí služby poskytovat – dopouštěl by se správního přestupku.

Dobrý den. Zajímá mne, jakým způsobem bude probíhat kontrola využití příspěvku na péči, pokud ho příjemce nepoužije na úhradu sociálních služeb, ale použije ho v rámci rodiny či příbuzných. Děkuji za Vaši odpověď. Jana Valášková

V prvé řadě musí příjemce příspěvku uvést, na co jej použije. Pokud to bude pro osobu blízkou (nebo i pro registrovaného poskytovatele), bude pracovnice nebo pracovník obecního úřadu především kontrolovat, zda jsou zabezpečeny věci, které příjemce sám nezvládá a kvůli nimž příspěvek dostává. Např. jestli má doma uklizeno, jestli je umytý a čistě oblečení, jak se stravuje, zda se účastní volnočasových aktivit podle svého přání atd.

ZSS stanovuje, cituji: „Příjemce příspěvku jej musí využít na zajištění potřebné pomoci. Musí také do patnácti dnů od přidělení příspěvku úřadu obce s rozšířenou působností písemně oznámit, kdo a jakým způsobem mu pomoc poskytuje.“
Jak je to s kombinací služeb od různých poskytovatelů, tj. např. v pracovní době budu používat k poskytování průvodcovské a předčitatelské služby jistou organizaci
v mimopracovní době bude průvodcovské a předčitatelské služby poskytovat manžel/manželka atd. Bude toto možné? Děkuji za odpověď. Hana Bubeníčková

Ano, to je možné. A zřejmě to bude často využívané. Je prostě potřeba oba zdroje pomoci (registrovaného poskytovatele i osobu blízkou) uvést v oznámení, jak bude s příspěvkem naloženo.

15. 11. 2006

Dobrý den, ve výčtu odborné kvalifikace pracovníků sociální péče mi chybí maturitní studium oboru Sociální péče. Znamená to, že absolvování tohoto oboru není dostatečnou kvalifikací? Jedná se o obor Sociální péče – pečovatelská činnost nebo sociálněsprávní činnost, číslo oboru 75 – 41 – M. Děkuji za odpověď. Josef Horní.

Zákon upravuje kvalifikační požadavky sociálních pracovníků a pracovníků v sociálních službách. Tento obor mezi jmenovanými předpoklady není, tudíž jak říkáte nebude dostatečnou kvalifikací.
Více o kvalifikačních předpokladech sociálních pracovníků a pracovníků v sociálních službách čtěte ZDE.

Dobrý den. Kdy bude známa metodika k zákonu č. 108/2006Sb. o sociálních službách. Děkuji za případnou zprávu. Tomáš Kolenský

Provádění vyhláška by měla být koncem listopadu, její poslední verze už snad někde koluje (ne u nás). O jiné metodice nevíme.
Více o provádění vyhlášce k zákonu o sociálních službách ZDE.

Podle Zákona o pomoci v homotné nouzi není příspěvke na péči příjmem člověka, kterému je vyplácen. Je podle Zákona o pomoci v hmotné nouzi příjmem člověka, kterého příjemce příspěvku u na péči označí, že o něj pečuje? Drahomíra Pavlíková

Zajímavá otázka, o níž se vedou obsáhlé diskuze – zatím nevíme, k čemu dospěly.

Dobrý den, zajímalo by mě zda mám nárok na príspšvek podle zákona o sociálních službách, když mám PID a průkaz ZTP? O Zvýšení důchodu o bezmocnost nemám. Děkuji Jarka

Těžko říci. Pokud nemáte „bezmocnost“, pro příspěvek na péči budete muset podat žádost, absolvovat sociální šetření a lékařské posouzení. Vyřizuje to úřad obce s rozšířenou působností.

Prosím Vás tímto o radu, jak postupovat po 1. 1. 2007: maminka pobírá důchod zvýšený o 20 % – I.stupeň bezmocnosti. Musí znovu žádat o nový příspěvek – nástupce bezmocnosti? Jakým způsobem a kde? Chce to řešit už teď, ale je to asi předčasné, že? Bude muset znovu na posouzení, atd. atd….? Mockrát Vám děkuji za odpověď a zdravím z Hradce Králové. Iva Stránská.

Pokud již má tzv. bezmocnost, příspěvek na péči jí bude přiznán automaticky, nemusí žádat. Více informací k tomu poskytnou úřady obcí třetího stupně, ve Vašem případě Magistrát města Hradec Králové. Je třeba počítat s tím, že zákon nabude účinnosti 1. ledna 2007, do té doby budou úřady pouze poskytovat informace, ale nic nevyřídí – nemohou.
Více o nahrazení bezmocnosti příspěvkem na péči čtěte ZDE.

Dobrý den, slyšela jsem, že bude nový zákon či jeho prováděcí vyhláška upravovat minimální počet službu konajících pracovníků sociální péče v zařízení (na oddělení) poskytujícím některou formu sociální péče ( azylové domy,ÚSP apod.). Nikde jsem však takovou normu nenašla. Existuje? Děkuji Antonová

O tom nevíme. V zákoně nic takového není, že by to mělo být ve vyhlášce jsme neslyšeli a pochybujeme o tom (zákon k ničemu takovému nezmocňuje, takže těžko to dávat do vyhlášky). Její konkrétní znění však zatím neznáme. Je třeba mít na paměti požadavky standardů kvality, které jsou součástí zákona – z nich může vyplývat (nepřímo) požadavek na dostatečné personální zajištění služby.
Více o podmínkách poskytování sociálních služeb čtěte ZDE.

Dobrý den. Pečuji o 18letého těžce zdravotně postiženého syna. Pobírám příspěvěk na péči o osobu blízkou a můj syn má zvýšení důchodu o bezmocnost. Chtěla bych vědět, jestli od 1. 1. 2007 dostanu automaticky příspěvek na péči, nebo jestli o něj musím zažádat. Předem děkuji za odpověď. Ludmila Račická

Příspěvek dostane v každém případě syn – vždy jej dostává „osoba závislá“. Pokud ještě není plnoletý, budete v řízení o příspěvku jeho zástupkyně. V každém případě, pokud máte zvýšení důchodu pro bezmocnost, 1. ledna žádat nemusíte, příspěvek dostanete automaticky, nejspíše oznámením příslušného obecného úřadu. Je třeba počítat s tím, že to může nějakou dobu trvat.
Více o příspěvku na péči čtěte ZDE.

1. 11. 2006

Ráda bych se zeptala, jak to bude s posuzováním příspěvku na péči a nároku na něj. Co se týká zdravotní posudkové služby, ta bude zaštítěna úřady práce. Ale není mi zcela jasné, kteří pracovníci budou posuzovat ten sociální aspekt nároku na příspěvek na péči. Budou to sociální pracovníci, kteří budou zaměstnanci úřadů práce nebo to budou sociální pracovníci, kteří budou zaměstnanci obcí s rozšířenou působností? Děkuji, Jana Langová

Sociální šetření budou dělat sociální pracovníci a pracovnice obecních úřadů obcí s rozšířenou působností. Zdravotní stav, jak správně píšete, posoudí lékař úřadu práce. O přiznání či nepřiznání závislosti (příspěvku) pak rozhodne opět obecní úřad obce s rozšířenou působností.

Dobrý den, jsem v plném invalidním důchodu po úrazu páteře.Nemohu chodit a jsem zcela odkázaná na invalidní vozík. Můj stav je označen za trvalý,velmi často využívám pomoc ostatních osob (při nákupech, jednání na úřadech, v domácnosti). Chci se zeptat, zda budu mít od ledna 2007 nárok na příspěvek na péči a do jakého stupně budu pravděpodobně zařazena. Děkuji za odpověď, Künzelová

Příspěvek na péči by Vám byl automaticky přiznán, pokud byste nyní pobírala zvýšení důchodu pro bezmocnost.
Pokud to tak není, budete si muset podat žádost o přiznání závislosti na pomoci jiné osoby (fakticky o příspěvek na péči). Žádost se podává k obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností (to je ta, kam si např. chodíte pro občanský průkaz). Odpověď výše popisuje, jak bude se žádostí naloženo.
Do jakého stupně budete či nebudete zařazena říci neumíme.
Více o příspěvku na péči čtěte ZDE.

16. 10. 2006

Dobry den, chtěla bych se zeptat, zda pro uznání odborné způsobilosti k výkonu sociálního pracovníka stačí vystudovaný obor : Sociálně zdravotní a geriatrická péče. Děkuji. Monika Kopecká

Nikoli. Vysokoškolské vzdělání se uznává v oborech sociální práce, sociální politika, sociální pedagogika, sociální péče nebo speciální pedagogika.

Dobrý den, ráda bych se dozvěděla, podle kterých zákonů může člověk podnikat jako sociální pracovník (nenašla jsem to v živnostenském zákoně) nebo zda se jedná o výkon činnosti, která podléhá České lékařské komoře. Děkuji moc za odpověď nebo za zprostředkování odpovědi. Vitásková

Sociální práce není v seznamu živností. Pracovat jako sociální pracovník nebo pracovnice bude moci podle zákona o sociálních službách, kdo splní kvalifikační předpoklady. Sociální práce rozhodně nepodléhá ČLK.

31. 8. 2006

Dobrý den, chtěl jsem zeptat zda v souvislosti s kvalifikací, kterou nově požaduje zákon o sociálních službách od sociálních pracovníků, budou tito pracovníci v souvislosti s požadovanou kvalifikací také přiměřeně těmto požadavkům zařazeni od 1.1.2006 do vyšších platových tříd (10. a výše) dle §5 odst.3 Nařízení vlády ČR č.330/2003 Sb.? PabloJ

Nezbývá než doufat.

Dobrý den, zajímalo by mne v jaké výši bude financování tzv. sociálně-zdravotního lůžka ze zdrojů veřejného zdravotního pojištění a z rozpočtu kraje či obce, příp. státu – budou nadále účelové dotace na lůžko? Dále mne zajímá, jestli v registru poskytovatelů budou moci být nejen neziskové organizace, ale i soukromá zařízení. Děkuji. Magdaléna Scholzová

Účelové dotace na lůžko nebudou. V pobytových službách bude poskytovateli náležet celá výše klientova příspěvku na péči.

„Poskytovateli sociálních služeb jsou při splnění podmínek stanovených tímto zákonem územní samosprávné celky a jimi zřizované právnické osoby, další právnické osoby, fyzické osoby a ministerstvo a jím zřízené organizační složky státu.“ (§6)

29. 8. 2006

Zajímalo by mě, jak se bude řešit zdravotní hledisko klientů v ústavech sociální péče? V zákoně jsem se dočetla, že o klienty se budou starat sociální pracovníci a pracovníci sociální péče (ti se budou starat o hygienu, stravování…), ale co podávání léků, aplikace pravidelných injekcí nebo injekcí SOS (při neklidu), ošetření, odběry krve, preventivní prohlídky, vedení zdravotní dokumentace, komplexní hodnocení… Většina klientů se samopoškozuje, takže ošetření je na denodenním pořádku, některé jsou sledovány odborným lékařem a mají ordinace od něj. Kdo bude toto vykonávat.. V noci úrazy, EP záchvaty, zdravotní komlikace. Také by mě zajímalo kde zjistit kolik klientů připadá na jednu pracovnici sociální péče a jiné podrobnosti – který zákon to vymezuje. Předem děkuji. Černá

Zdravotní úkony zákon skutečně nevymezuje. Poskytovatel služby bude nejspíše uzavírat dohodu s lékařkou či lékařem o tom, že podobné služby zajistí – a bude to hrazeno ze zdravotního pojištění. Bude-li v zařízení přímo zdravotnický personál, pro příští rok jej bude možné hradit z dotace od MPSV (uzavírka žádostí v srpnu 2006).

Není nám známo, že by nějaká norma upravovala počet klientek na jednu pracovnici.

V zákoně mi zcela chybí vazba na lidi, kteří dnes pobírají příspěvek za péči o blízkou osobu, jsou pojištěni a tato doba se jim započítává do odpracované doby. Jak to bude od příštího roku? Konkrétně se jedná o péči o rodiče ve věku nad 80. let.
Děkuji za odpověď. Martinková

Ten, kdo bude zabezpečovat péči, si může od příslušného obecního úřadu vyžádat potvrzení. Potvrzení může uplatnit vůči příslušné okresní správě sociálního zabezpečení pro účely výpočtu důchodu a vůči příslušné pobočce zdravotní pojišťovny pro účely uznání statutu tzv. „státního pojištěnce“, kdy zdravotní pojištění hradí za osobu stát. Česká správa sociálního zabezpečení hodnotí, zda uzná rozsah péče tak, aby byla doba péče započítána jako náhradní doba pro účely důchodového pojištění.

To vše platí v případě, že osoba se neúčastní jiným způsobem na sociálním a zdravotním pojištění (je zaměstnána, evidována na úřadu práce, účastní se pojištění jako osoba samostatně výdělečně činná,nebo již pobírá starobní či invalidní důchod).

Pozor, příspěvek na péči není považován za příjem a tudíž nelze předpokládat, že z jeho hodnoty pak bude vypočítáván důchod. (Zdroj: Otázky a odpovědi)

Dobrý den, chtěla jsem se zeptat jak to bude v příspěvkem při péči o osobu blízkou? Mám doma 2 letého syna postiženého Downovým syndromem a s vrozenou srdeční vadou.Čeká nás v 03/07 operace. Chtěla bych prosím vědět jak na tom budu finančně od 01/07, prý se má péče rušit a nahradit jinými příspěvky. A podle čeho se bude vycházet? Předem Vám moc děkuji za odpověď. Miškaříková

Dětem, které jsou uznány jako dlouhodobě těžce zdravotně postižené vyžadující mimořádnou péči, bude náležet příspěvek ve výši III. stupně závislosti (tedy 9 000 Kč měsíčně). V těchto případech příspěvek na péči bude přiznán bez toho, aniž by o něj osoba musela žádat a obdrží jej již za leden 2007. Příspěvek při péči o blízkou nebo jinou osobu bude odejmut k 31. 12. 2006. (Zdroj: Otázky a odpovědi)
Více: Příspěvek na péči nahrazuje dosavadní dávky

Zdroje

Zákon o sociálních službách (.pdf 994 kB)
Otázky a odpovědi k zákonu č. 108/2006 (.pdf 272 kB) – vydalo Ministerstvo práce a sociálních věcí

Užitečné odkazy

Sociální služby
Příspěvek na péči
Poskytování sociálních služeb – registrace a inspekce kvality
„ůsobnost veřejné správy v sociálních službách
Sociální pracovník a pracovník v sociálních službách

Zákon o sociálních službách 2005 – ÚPLNÝ PRŮVODCE

154 Comments on Otázky a odpovědi k zákonu o sociálních službách

 1. pečuji dvacet let o mentálně postiženého syna a dále pečovat budu chci se zeptat z čeho mi bude vypočítan důchod když z přízpěvku při péči to nejde syn je ve třetí posuzované skupině je držitel průkaza ztp/p

 2. Dobry den.Pobiram prispevek na peci o osobu blizkou na 14.leteho syna.Je tezce dlouhodobe postizeny a vyzaduje celodenni peci.Chtela jsem se zeptat jestli musim o prispevek na peci zazadat nebo bude prevedena automaticky a odkolika let ma muj syn narok na invalidni duchod.Predem Vam dekuji za odpoved

 3. Dobrý den, pokud matka pečuje o sluchově postiženého 8-mi letého syna,který navštěvuje základní školu, bude ji i tak příspěvek přiznán? Může se stát, že by ji ho mohli vzít a to z toho důvodu, že syn má naslouchátka a tudíž není až tak zcela závislý na celodenní péči?
  děkuji za odpověď.

 4. [3] Na to bohužel neumím odpovědět. Zkuste se zeptat přímo v úřadě obce s rozšířenou působností (kde u vás vydávají občanky atd.).

 5. Dobrý den, pracuji jako sociální pracovnice městského úřadu. Nový zákon si žádá doplnění vzdělání, čemuž se i po čtyřicítce nebráním.Kombinované studium bývá většinou pátek sobota, proto se ptám, zda máme nárok na studijní volno. Děkji Eva

  To záleží pouze na vašem zaměstnavateli, obecná pravidla pro to (pokud vím) neexistují.
  _______________________
  Přečtěte si prosím nejprve tak základní normu jako je Zákoník práce, než budete někomu poskytovat "rady". Oblast zvyšování kvalifikace zaměstnanců je upravena v §§ 141 – 144.

 6. Prosím o odpověď. Babička je v DDůchodců.Dostala od něj podepsat dohodu,že souhlasí,že bude její příspěvek odváděn na účet ústavu.Ve smlouvě ale není uvedeno na co konkrétně budou tyto peníze použity.Smlouva je na dobu neurčitou.-je to v pořádku? Je Ústav povinnen každý měsíc vykazovat na co byly její peníze použity?Myslím,že by měli být použity pro její osobní potřeby a ne třeba na zvelebování ústavu nebo platy sester-na to slouží jiné fondy ne? Může ústavu odvádět pouze část těchto peněz,např.472,- jako doposud a zbytek použít na jiné služby dle svého uvážení?Pochybuji že se nějak zlepší kvalita péče se zvýšením peněz.

 7. [6] Smlouva by jistě mohla být konkrétnější (jaké přesně služby a v jakém rozsahu bude domov babičce poskytovat). Bude-li na dobu určitou či neurčitou záleží na vaší dohodě, uvažte ovšem, že po vypršení doby určité také nemusí být podepsána nová – a kam pak babička půjde? Jinak ústav má právo (ze zákona) na celý příspěvek na péči, který vaší babičce náleží. Nevím, co myslíte rozdělením peněz na služby a na platy sester, ať platí jiné zdroje – pečovatelky a sestry jsou ty, kdo služby zajišťují. Stejně tak zlepšení prostředí domova se neudělá zadarmo a je ku prospěchu jeho obyvatelek a obyvatelů.

 8. Budu splňovat kvalifikační předpoklady pro výkon práce sociálního pracovníka, když bych začala studovat na Slezské univerzitě v Opavě – FPF – studijní program ( B 6731) Sociální politika a sociální práce – obor – Veřejná správa a regionální politika?

 9. Dobrý den, prosím o odpověď-celodenně pečuji o svou 93letou matku, která je úplně bezmocná. V jaké výši jí náleží příspěvek při péči o osobu blízkou? Děkuji

 10. Dobrý den,chtěla jsem se zeptat jak to bude s vyplácením dávek pro postižené.Včera v televizi říkali,že v lednu zdřejmě dávky vyplaceny nebudou.Máte nějaké řešení jak zajistit postiženým nějaký příjem v měsíci lednu???Přijde mi to nefér,neupozornit lidi na vzniklou situaci.Oznámení o odebrání příspěvku bylo rychlé,ale nějaké oznámení co dál,to jaksi nejde.
  Jsem rozvedená a mám postiženou dceru o kterou pečuji.Z čeho jí zaplatím jízdné do speciální školy,obědy a jiné poplatky spojené s jejím postižením.

 11. [9] Příspěvek při péči o osobu blízkou byl určen pečujícím osobám (tedy např. vám) a s novým zákonem o sociálních službách přestal existovat. Nový příspěvek podle tohoto nového zákona se jmenuje příspěvek na péči. V případě, že je vaše maminka úplně bezmocná, není třeba podávat žádost. Příspěvek jí bude přiznán automaticky, a to ve stupni III (těžká závislost). Jeho výše je v tomto případě 8 000 Kč. Bude pak na vaší mamince, jak peníze určené na péči využije – je možné platit pečovatelskou službu, asistenční službu a může také peníze dávat vám za to, že se o ni staráte. Sociální pracovníci obce pak budou kontrolovat, na co byly peníze vynaloženy.

 12. [8] Zákon o soc. službách v § 110 odst. 1 stanoví, že: „předpokladem k výkonu povolání sociálního pracovníka je způsobilost k právním úkonům, bezúhonnost, zdravotní způsobilost a odborná způsobilost podle tohoto zákona.“
  Odbornou způsobilostí je mj. „vysokoškolské vzdělání získané studiem v bakalářském nebo magisterském studijním programu zaměřeném na sociální práci, sociální politiku, sociální pedagogiku, sociální péči nebo speciální pedagogiku…“ V zákoně se hovoří o studijním programu, vámi zmiňovaný obor spadá pod program soc. práce a soc. politika, proto se domnívám, že byste po vystudování kvalifikační požadavky splňovat měla. Zkuste si to ještě ověřit na příslušné katedře.

 13. Dobry den,chtel bich se zeptat kdy si muzu zazadat o prispevek na benzin a v jakem case bude viplacen,dekuji za odpoved

 14. Dobré odpoledne,chceme přijmout na pozici pracovník v sociálních službách (pečovatelka v přímé péči) absolventku maturitního oboru:75-41-M/003 Sociální péče.Splňuje kvalifikační požadavky dle zákona č.108/2006 Sb. nebo nikoliv a bude muset absolvovat kurz(150 hod.)?Děkuji za odpověď M.Bittner

 15. [14] Pokud jde o "pečovatelskou činnost" (§116, odst. 1, písm. c)), kvalifikační předpoklady jsou "základní vzdělání, střední vzdělání, střední vzdělání s výučním listem, střední vzdělání s maturitou nebo vyšší odborné vzdělání a absolvování akreditovaného kvalifikačního kurzu; absolvování akreditovaného kvalifikačního kurzu se nevyžaduje u fyzických osob, které získaly podle zvláštního právního předpisu45) způsobilost k výkonu zdravotnického povolání v oboru ošetřovatel."

  Takže se domnívám, že ano, bude potřebovat absolvovat akreditovaný kurz.

 16. Děkuji za odpověď, dle informací z výkladu ze semináře k zákonu č.108/2006 Sb. (MPSV ČR) splňují kvalifikační předpoklady i pracovníci způsobilí k výkonu zdravotnického povolání v oboru všeobecný sanitář. Je tomu skutečně tak, dle Vašeho výkladu?

 17. Dobrý den,máme dlouhodobě těžce postiženou dcerku a od ledna nám přiznali příspěvěk na péči 9000 Kč. V novinách (Právu – článek Hany Kadečkové Tisíce starých lidí závislých na péči si od ledna pohoršily) pisatelka cituje náměstka ministra práce a soc.věcí M. Hoška a píše, že rodiče zdravotně postižených dětí mají navíc nárok na rodičovský příspěvek 7582 Kč (do sedmi let věku dítěte). Dcera má 4 roky o příspěvek jsme požádali, byl nám přiznán v poloviční částce 3791 Kč. V celé výši nám prý nemůže být vyplacen, protože pobíráme příspěvek na péči. Rodiče zdravých dětí prý dostanou částku plnou. Jak je to možné? Děkuji za odpověd, Nováková Petra, Havířov.

 18. Dobré dopoledne, splňuje kvalifikační požadavky na pracovníka v sociálních službách (pečovatelku),tj.je způsobilá k výkonu zdravotnického povolání v oboru ošetřovatel, absolventka SZŠ (maturita),oboru dětská sestra?

 19. Dobrý den, měla bych dotaz týkající se specifikace sociálních služeb podle nového zákona o sociálních službách. Občanské sdružení realizuje již několik let projekt, v rámci kterého poskytuje vymezeným cílovým skupinám informace a poradenství v otázkách rizikového chování, krizovou intervenci, testování na HIV protilátky a zároveň v rámci stejného projektu poskytuje programy primární prevence pro základní a střední školy. O jaký druh sociální služby se jedná podle nového zákona o sociálních službách? Děkuji za odpověď. Tichá

 20. chtěla jsem se zeptat: pracuji v Domově pro seniory a tento rok mají naši klienti přecházet na smlouvy nebo zůstávají u správního rozhodnutí z magistrátu města. většina však chce zůstat u rozhodnutí, což mi nepřijde zcela správné, protože v rozhodnutí mají častky, které mají zaplatit ještě z loňského roku. od té doby se samozřejmě zvyšovaly ceny za energii, vodu… můžeme i my jako poskytovatel služeb nějakým způsobem, např. dodatkem k rozhodnutí ceny navýšit? děkuji

 21. Tak tomu pořád nerozumím.Mám vzdělání středoškolské – Všeobecná zdravotní sestra s maturitou. Pracuji v domě s pečovatelskou službou jako pečovatelka. Odpovídá mé vzdělání kvalifikaci na tuto činnost nebo musím absolvovat akreditační kurz. Děkuji za odpověď. Langrová

 22. Dobrý den starám se o své dva rodiče starší 80 let. Měsíčně popírám příspěvek na péči ve výši 8000Kč. Jsem hlášena na úřadu práce. Tam mi řekli, že pokud nebudu hledat práci – chodit na pohovory – tak si budu muset platit sociální a zdravotní pojištění sama. Nemohu jít do práce – moji rodiče jsou na mé péči závislí. Je nějaká možnost, aby za mě stát dále platil sociální a zdravotní? Pokud ano jaká? Děkuji za odpověď. Zhřívalová

 23. Moje tchýně, žije 300km od nás. Špatně slyší a nyní již pro chůzi používá dvě hole. Má tedy částečně omezenou pohyblivost. Chceme požádat o příspěvek na péči, pro zajištění nákupu nebo odvoz k doktorovi nebo i úklid. Musí jít vždy o poskytovatele služeb nebo blízkou osobu, nebo může využívat příspěvek různě, dle svého uvážení?

 24. Záměrem zákona je mj. podpora nezávislosti a posílení samostatnosti uživatele v největší možné míře. V azylovém domě, kde jsou samostatné bytové jednotky s měřením energií se platilo dle skutečné spotřeby, nyní maximální částka dle vyhlášky. Zodpovědná a spořivá uživatelka prodělá, plýtvající je dotovaná. Je chyba v zákoně, nebo jeho aplikaci?

 25. [21] [21] [8]

  V případě, že začnete se studiem na vysoké škole ve Vámi uvedeném oboru sociálního zaměření, splníte tak podmínku uvedenou v zákoně č. 108/2006 Sb., o sociálních službách. Pracovník,který nemá středoškolské vzdělání v oboru sociálně právním , je povinen si doplnit potřebné vzdělání do 7 let a naopak ten,který má vzdělání středoškolské v oboru sociálně právním , je povinen si doplnit potřebné vzdělání do 10 let (viz- § 110 odst.4 zákona o sociálních službách). Upravuje to § 120 odst.11 písmena a) a b)zákona o sociálních službách.

 26. [21]

  Vážená paní Langrová,
  podle zákona o sociálních službách č. 108/2006 Sb., § 116 v odstavci 1 písm. c) je základní vzdělání, střední vzdělání, střední vzdělání s výučním listem, střední vzdělání s maturitou nebo vyšší odborné vzdělání a absolvování akreditovaného kvalifikačního kurzu; absolvování akreditovaného kvalifikačního kurzu se nevyžaduje u fyzických osob, které získaly podle zvláštního právního předpisu způsobilost k výkonu zdravotnického povolání v oboru ošetřovatel. Z výše uvedených důvodů , zcela určitě splňujete kvalifikační požadavky pro výkon povolání jako pečovatelka. S ohledem na Vaší dosavadní kvalifikaci( střední zdravotní škola s maturitou – všeobecná zdravotní sestra) není zapotřebí absolvování rekvalifikačního kurzu. I přesto jsem přesvědčen, že Vám naopak další vzdělání pomůže rozvíjet Vaše dovednosti s ohledem na práci s klienty, kterou vykonáváte.[18] [21] [21]

 27. [4] [14]

  Dobrý den,

  jako pečovatelka bude muset v souladu s ustanovením § 116 odst. 1 písmena c) zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, absolvovat rekvalifikační kurz v maximálním rozsahu 150 hodinin, aby splnila odbornou způsobilost pro danou sociální službu dle § 116 odst. 5 písmena c). Tato činnost spadá do okruhu sociálních služeb. Jakékoliv další vzdělání, jedině pomůže rozvíjet dovednosti pro výkon této práce s klienty.

 28. Dobrý večer,
  mám 5 letého syna celiaka,byl mu přiznán PP-3.stupen postižení-dlouhodobě těžce zdravotně postižen vyžadující mimořádnou péči.V lednu jsem si na MÚ žádala o RP ,který mi byl 10.40.07 zamítnut.
  CHtěla jsem se zeptat,zda mám nárok na RP ?
  Děkuji a přeji hezký večer Helena

 29. Dobrý den, jsem ráda, že byly konečně po tak dlouhé době schváleny kvalifikační požadavky pro výkon profese sociálního pracovníka. Doufám, že se do budoucna ještě zpřísní a bude požadováno vysokoškolské vzdělání. Sama jsem vystudovala magisterský obor sociální práce a zdá se mi zajímavé proč v současné době tolik sociálních pracovníků bez vzdělání pláče, že je někdo nutí dodělat si vzdělání. Na svých praxích se setkávám se zajímavými postoji těchto pracovníků např.mi jedna pracovnice sdělila, že to co jsem se já učila pět let na vysoké škole ona vše zná ze střední pedagogické školy, kterou absolvovala před třiceti lety. Tomu jsem se musela opravdu zasmát. Ať si někteří z nich uvědomí, že chtějí zastávat stejné místo jako jejich kolega vysokoškolák, brát stejný plat tak by měli mít alespoň vyšší odborné vzdělání. To, že jste dříve jako mladý absolvent zastával stejné místo za stejné peníze jako kolega se střední školou vám přijde spravedlivé, mě tedy ne. Já sama se ráda do vzdělávání svých starších kolegů zapojím – působením na jedné voš a garantuji jim, že u mě žádnou zkoušku ani zápočet zadarmo rozhodně nedostanou.

 30. [28]

  Dobrý den,

  v obecné rovině má na rodičovský příspěvek rodič nárok, jestliže po celý kalendářní měsíc osobně celodenně a řádně pečuje o dítě do 4 let věku nebo do 7let, je-li dítě dlouhodobě zdravotně postižené nebo dlouhodobě těžce zdravotně postižené. Při poskytování této dávky není testován příjem rodiny.
  Rodičovský příspěvek náleží ve výši odpovídající 40 % průměrné měsíční mzdy v nepodnikatelské sféře, od 1. ledna 2007 je to 7582 Kč měsíčně. Nárok na rodičovský příspěvek má rodič, jestliže po celý kalendářní měsíc osobně celodenně a řádně pečuje o dítě do 4 let věku nebo do 7 let, je-li dítě dlouhodobě zdravotně postižené. Podmínkou je, že dítě mladší 3 let nenavštěvuje jesle nebo jiné zařízení pro děti předškolního věku déle než 5 kalendářních dnů v kalendářním měsíci. Dítě, které dovršilo 3 roky věku, může pravidelně navštěvovat mateřskou školu nebo jiné obdobné zařízení v rozsahu nepřevyšujícím 4 hodiny denně. Příjmy rodiče nejsou sledovány. Rodič může při nároku na výplatu rodičovského příspěvku zlepšovat sociální situaci rodiny výdělečnou činností, ale musí v této době zajistit péči o dítě jinou zletilou osobou. Od 1. července 2006 úřadům práce nově náleží posuzování zdravotního stavu ve věcech sociální péče, státní sociální podpory, sociální potřebnosti(od 1.1.2007 o pomoci v hmotné nouzi) a zaměstnanosti. Doporučuji , abyste se obrátila na Úřad práce v místě Vašeho trvalého bydliště , nebo na sociální odbor, kde Vám pomohou řešit dál Vaší situaci.

  S pozdravem

  Ondřej Kocur

 31. [19]
  Dobrý den paní Tichá,

  Váš dotaz směřuje na přesnou identifikacoi Vašich služeb,které poskytujete v rámci zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách. Doporučuji Vám, abyste si prostudovala řádně prováděcí vyhlášku , ve které MPSV stanoví podle § 119 odst. 2 výše uvedeného zákona mimo jiné také rozsah úkonů poskytovaných v rámci základních činností u jednotlivých druhů sociálních služeb. Po prostudování této vyhlášky, která je nedílnou součástí zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách , lépe zařadíte Vámi poskytované sociální služby.

  S pozdravm

  Ondřej Kocur

 32. [29]

  Dobrý den,

  souhlasím s Vámi , že je zapotřebí se v sociální oblasti vzdělávat. Uvádíte, že jste vystudovala magisterský obor sociální práce. Já sám jsem vystudoval střední školu obor: sociální činnost v prostředí etnických minorit. V současné době pracují již cca 7 let v sociálně znevýhodněných rodinách formou terénní sociální práce(převážně romských). Při vší úctě k Vám mám následující zkušenosti z praxe. Setkal jsem se lidmi, kteří mají vysokoškolské vzdělání v odbobném oboru jako máte Vy. Musím konstatovat , že mnohdy neznají , jakým způsobem pracovat převážně s romskými klienty(rodinami) tzn. že někdy nestačí i vysoká škola Vašeho zaměření. Tímto nechci podceňovat v žádném případě vysokoškolsky vzdělané lidi v oboru sociální práce. Souhlasím s Vámi, že je nezbytné si doplňovat vzdělání v této oblasti. Já sám se hlásím na vysokou školu, abych splnil kvalifikační požadavky v souladu se zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních službách.
  S pozdravem

  Ondřej Kocur

 33. Dobry den,tesce nemocna babicka,o kterou jsem se starala, byla nyni prevezena do hospicu.Mame zazadano o prispevek na bezmocnost.Je mi jasne,ze cely prispevek pujde na ucet hospicu.Dale,ale musi babicka platit ubytovani a stravovani v hospicu (dle vymeru duchodu),ale k tomu jeste najem a ostatni sluzby ve svem byte,ktery ma stale v najmu.Celkova castka nakonec je o mnoho vyssi nez je jeji duchod!!!!
  1)Nema tedy narok na zachovani casti důchodu na zaplaceni nezbytnych pohledavek (najmu a ostatnich poplatků)?
  2)Nemela by ji byti ponechana urcita cast duchodu jako kapesne?
  3) Nemel by socialni ustav stanovit platbu ne na zaklade důchodoveho vymeru,ale po odecteni nezbytnych plateb?
  Dekuji za odpoved.
  Jane

 34. [29] Vážená slečno, či paní Kateřino, je s podivem že své tvrzení neopíráte o získané odborné znalosti při studiu VŠ, ale pouze a jen poukazujete na své zařazení a platové ohodnocení. Jakožto sociální pracovnice, s 16-ti letou praxí, si dovoluji tvrdit, že tato práce je posláním. Nic a nikdo Vám nedopomůže řádně vykonávat práci sociálního pracovníka, než Vaše empatie, praxe získáná přímo při práci se sociálně ohroženými skupinami a znalost zákonů. Když Vy hovoříte o tom, že jste se setkala při své praxi s názory sociálních pracovníků , kteří pláčou, nad nespravedlnosti zákona o sociálních službách, podělím se i já o svou zkušenost s praktikantky. Studenti vysokých škol, nemají základní informace o celém systému sociálních služeb, o legislativě ani nehovořím. Mnohem více připravení mi příjdou studenti vyšších odborných škol, než-li vysokoškolsky vzdělaní sociální pracovníci. Asi by bylo na místě rozdělit sociální pracovníky do dvou skupin – výkonná sféra- teda pracovník v přímém styku s klientem , chrání jeho zájmy a práva a nevykonná sféra, tedy management sociálních služeb, zde bych si dovolila zařadit pracovníky s VŠ vzděláním.

 35. [34]

  Reakce na paní Krenžolkovou,
  s naprosto stejnou reakcí na absolventy oboru sociální práce se setkávám v praxi zcela běžně. Nic prý neumí, nemají zkušenosti apod. Také si většina pracovníků myslí, že vystudovat sociální práci na vš je něco velmi jednoduchého a že se diplomy rozdávají naprosto každému a hlavně jak lehké je se tam dostat. Nezbývá nic jiného než říci těm, kteří mají obodobné názory a budou si muset doplnit vzdělání: "Jen si to zkuste a uvidíte." A hlavně se nenechte hned na začátku zaskočit tím, (jako někteří jiní pracovníci, kteří si myslí jak je to jednoduché), že se na bakalářské studium tohoto oboru v průměru hlásí 600 zájemců a berou jich cca. 40. Takže docela nátřesk. A vystudovat tenhle obor taky není zrovna jednoduché. Netvrdím, že patří k těm velmi obtížným jako např. medicína nebo technické obory, ale není o nic méně náročný než např. studium psychologie a to hovořím z vlastní zkušenosti. Budete se divit, ale studenti sociální práce znají základy psychologie, sociologie, práva, sociální politiky, statistiky, demografie, musí se učit např. dva cizí jazyky, psát projekty, absolvovat řadu praxí atd. Je to totiž tzv. multidisciplinárbní obor. Nedivte se pak prosím, že přesně nepapouškují ze zákona nebo vyhlášky, kterou má před sebou daný sociální pracovník u něhož jsou na praxi před sebou denně a zná jí téměř nazpaměť. Na druhou stranu přiznávám, že té legislativy by mělo být ve výuce mnohem více.

 36. dobry en,rada bych se zeptala,pecuji od 26.2 letosniho roku o 62 letou tetu ktera je nezpusobila k pravnim ukonum je zbavena svepravnosti ma III.bezmoctnost starala se o ni drive ma babicke ,a teta je sestra dedy on mi rika ze si zazadna o ni aby se o ni staral on protoze mu jde o penize a hleda jen chyby ktere udelam aby mohl u soudu rici ze se o ni spatne staram navic on je v invalidnim duchodu a alkoholik a vyhazuje ji vecne do ustavu jen sem se chtela zeptat zda s tetou musim byt 24 hodin denne nebo kdyz jedu do mesta zda ji mohu nechat doma sama se naji udela kafe nikam neutika a podobne.dekuji za odpoved Lucka

 37. Dobrý den, prosím Vás mohu se zeptat jaké sociální služby a dávky mohou poskytovat dle nového zákona senioři, jaké rodiny s dětmi, jaké handicapování, a jaké služby jsou poskytovány závislým apod. děkuji za odpověď Olga
  PS: popř. kde bych mohla získat takto uceleně požadované informace.

 38. Dobrý den, mám ukončené 3 ročníky studia na střední zdravotnické škole v oboru všeobecná zdravotní sestra a nyní pracuji v domově důchodců jako pracovník sociální péče.
  Zde vykonávám nepedagogickou činnost podle ostavce b zákon o sociálních službách.
  Přihlásila jsem se do kvalifikačního kurzu pracovník v sociálních službách a
  po jeho absolvování předpokládám , že budu splňovat odbornou způsobilost pro výkon této činnosti.Děkuji za odpověď.

 39. [36]Dobrý den, určitě si můžete obstarat vlastní záležitosti a nechat svou tetu samotnou, pokud tím není ohrožen její život, což určitě není. Toho, že by děda dostal svěřen příspěvek na péči a převzal na svá bedra starost o tetu, bych se na vašem místě vůbec neobávala.

 40. Dobrý den, mám 4.5 letého autistického syna, mám rodičovský příspěvek do sedmi let věku dítěte, žádala jsem o příspěvek na péči o osobu blízkou a chtěla bych vědět, jak se při stupních POB krátí rodičovský příspěvek, moc děkuji za pomoc.
  AKNEL

 41. Dobrý den, chodím do práce, zároveň se starám o tchýni, má ZTP, prodělala operaci kolena a má silnou inkontinenci. Dělám ji všechny běžné úkony jako koupání, praní, žehlení, úklid bytu, údržba postele, chystání léků, víkendové vaření (v pracovní dny vozí obědy charita), nákup, zajištění topení,…. Měli by jsme nárok na příspěvek na péči???

 42. [41] Paní Hanzálková, určitě ať si tchýně požádá o příspěvek na péči. Žadatelem musí být ona, pokud není zbavena způsobilosti k právním úkonům.Vy můžete bý nápomocná s vyplněním a podáním žádosti na příslušném úřadě s rozšířenou působností.Tiskopis lze i stáhnout zde: http://formulare.mpsv.cz/oksluzby/cs/welcome/index.jsp
  Z příspěvku pak může vám platit za vaši péči.
  Přeji hodně sil a zdraví. J.H.

 43. Dobrý den, jen pro zajímavost, nahoře někomu odpovídáte, že maminka, jež má úplnou bezmocnost (tedy nejtěžší stupeň před 1/2007) bude zařazena do III.skupiny-těžká závislost. Kdo pak bude zařazen do IV., současné nejtěžší, skupiny? Nechvíl

 44. Dobrý den milí kolegové,

  pročítala jsem příspěvky, ale bohužel jsem i přes to nenašla odpověď na mé otázky.

  V naší NNO jsou na pozici pracovníka v sociálních službách také zaměstnány zdravotní sestry.
  Mám podrobně nastudováno, co o jejich kvalifikaci praví zákony č. 108/2006 a č. 96/2004:
  Pro výkon povolání pracovníka v sociálních službách je zapotřebí mít (pro tento konkrétní případ) vzdělání v 3 letém oboru zdravotní sestra, s maturitou (§36, z. č. 96/2004).
  ALE:
  Naše sestry však mají 4leté studium na SZŠ s maturitou – já bych logicky odvodila, že podmínku kvalifikace splňují, ale splňují ji také dle zákona, když tam toto studium v oboru všeob. sestra není uvedeno?

  A ještě jeden případ. 2 zdravotnice mají vystudováno gymnázium s mat. zk. a k tomu 2 roky studia v oboru ženská sestra na SZŠ. Navíc získaly osvědčení pro obor všeobecná sestra (k výkonu zdravotnického povolání bez odborného dohledu, vydané Min. zdravotnictví). V §36 o tom však opět není zmínka! Splňují kvalifikační požadavky na pracovníka v sociálních službách?

  Budu ráda, když mi dáte tip, kde tyto informace dohledám, anebo pokud mi poradí někdo, kdo s tímto problémem má zkušenosti z praxe.

  Děkuji, hezký den
  Zuzana Vajďáková, Naděje

 45. Z vašeho dotazu jsme pochopila, že jste SZŠ nedokončila, tudíž máte základní vzdělání. V takovém případě můžete vykonávat pouze činnosti podle § 116 odst. a) – přímou obslužnou péči (+ absolvujete akreditovaný kurz). Pokud chcete vykonávat činnosti podle odst. b), musíte být minimálně vyučená nebo mít maturitu (+ absolvovat kurz).

 46. [25] nebude tazatelka požadavky splňovat až po ukončení studia? Přechodné období se vztahuje jen na ty, kteří činnost započali před 1.1.07. Rozumím tomu tak, že studenti v relevantním oboru v soc. službách vůbec pracovat nemohou, pokud nemají smlouvy z doby před účinností zákona o SS. Tzn., že studenty VŠ a VOŠ v oborech soc.práce od 1.1.07 nemůže žádný poskytovatel zaměstnat. Chápu to správně?

 47. Dobrý den,mám syna který je umístěn v ústavu a my si Honzíka bereme na soboty a neděle,svátky a velké prázdniny komu vtomto případě náleží příspěvek na péči?
  Celé dva měsíce červenec a srpen je doma
  a ústav mu žádnou péči neposkytuje.
  Děkuji Jitka

 48. [45] Nějak není patrné, na co konkrétně odpovídáte. Jestli je to na předchozí příspěvek (č. 44) nebo jiný…

 49. [45]Dobrý den,
  musím reagovat na odpověď pana Plivníka. Paní(slečna), pokud nedokončiola SZŠ ,tak má logicky základní vzdělání. Je pravdou, že může vykonávat činnosti stanovené v ustanovení § 116 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách , ve znění pozdějších předpisů. Jedná se zejména o odst. 1 výše uvedeného zákona § 116 ( činnosti ) , které jsou upravené v písmenu a) až c). Tyto činnosti může vykonávat se základním vzděláním a doplnění akreditovaného kurzu tj. pouze v písmenu a) a c). U činnosti v písmenu b) je nezbytné mít minimálně střední vzdělání(výuční list) a akreditovaný kurz. Poznámka: Akreditovaný kurz je nutné si doplnit do 2 let v případě, že danou sociální činnost vykonávala dotyčná ještě před 31.12.2006.

  S pozdravem Ondřej kocur

 50. Dobrý den,

  Nevíte zda jako pracovník programu primární prevence na školách, zaměstnaný na HPP, musím splňovat kritéria vzdělání podle zákona o soc. službách č.108? Podle mých informací spadají programy primární prevence do resortu MŠMT… Jsem na této pozici zaměstnán velice krátce a zatím ani můj zaměstnavatel mi neposkytl jasnou a jednoznačnou odpověď.
  Děkuji
  Vojtěch

 51. Dobrý den,
  chtěla bych se zeptat,koho a s jakým vzděláním mohu přijmout na pozici pracovníka v sociálních službách.Podle zákona je stanoveno vzdělání a akreditovaný kurz,ale nikde jsem se nedočetla,kdo bez akreditovaného kurzu může tuto práci vykonávat.Při registrci mi nebyla uznána pracovnice ze SOU obor pečovatelství.
  Děkuji Martina

 52. [50] Dobrý den. Programy primární prevence nejsou dle mého názoru sociální služba, tudíž se Vás to netýká. V zásadě se můžete řídit tím, zda pracujete pro sociální službu registrovanou podle zákona, nebo ne.

 53. [51] Jak píšete, zákon stanoví vzdělání a akreditovaný kurz. Bez akreditovaného kurzu to nejde.

 54. [53] Mohl bych se zeptat, jak je to s tím vzděláním a kurzy? Zákon jsem četl, ale tohle je mi trochu nejasné.
  Kdyby chtěl třebas absolvent VOŠ sociální práce vykonávat činnost pracovníka v soc.službách jako asistent (bod 2), potřebuje ten akreditovaný kurz?

 55. [15]
  Chci se zeptat jak je to s úhradou akreditovaného kvalifikačního kurzu (kdo ho hradí)a jeho započítáváním do pracovní doby. Pracovní doba je vzhledem k 12hinovkám nesouvislá(2dny práce 2dny volna)

  Děkuji

 56. Dobrý den, mám dotaz ohledně vzdělání na pozici sociální pracovník. Kdo mi odpoví, zda vysokoškolské studium – obor vychovatelství pro mládež vyžadující zvláštní péči na fakultě speciální pedagogiky UK Praha dokončený v r.2001 opravńuje k výkonu sociálního pracovníka. Tenkrát se nespecifikoval obor speciální pedagogika, ale jen učitelství nebo vychovatelství spec. pedagogiky a samozřejmě pro mládež, protože dospělí se nevychovávají, ale absolventi měli uplatnění ve všech zařízení, kde byl třeba speciální přístup – DD,zvláštní dnes speciální školy, vězenství,dětské domovy,nízkoprahová zařízení apod.Toto studium tenkrát absolvovali i ředitelé domovů důchodců nebo zaměstnanci vězeňské správy, dříve to byl vychovatel dnes sociální pracovník, aby si doplnili potřebné vzdělání.A dnes jsou nekvalifikování? Protože i oni mají na diplomu vychovatel pro mládež vyžadující zvláštní péči. Děkuji

 57. [29] Bohužel s tím platem bych trochu oponoval. Platy jsou slabé. Díval jsem se na zahraniční pracovní servery (britské) a platy sociálních pracovníků jsou slušně honorovány, někdy i ve srovnání se soukromým sektorem. Doufám, že se situace změní.

 58. [54]
  absolvent VOŠ sociální práce je dostatečně kvalifikován pro výkon této práce a žádný kurz pro splnění podmínek zákona absolvovat nemusí.

 59. [51]
  Odborná způsobilost pracovníka v sociálních službách § 116
  Základní vzdělání nebo střední vzdělání
  + akreditovaný kvalifikační kurz
  dle vyhlášky č. 505/2006 Sb., § 37

 60. Pokud jsou zdravotní sestry zaměstnané jako pracovnice v sociálních službách, musí si doplnit akreditovaný kurz pro výkon této práce. Zdravotnická škola neposkytuje vzdělání v oboru sociální práce. Ale můžete také samozřejmě zaměstnávat zdravotnický personál a na ten se vztahují předpisy ministerstva zdrav., ale toto musíte mít výslovně uvedeno ve vašich vnitřních směrnicích (složení personálu). V tom případě ale nemohou pracovat na pozici pracovník v soc. sl. Je to srozumitelné?

 61. [60]
  Ale zákon 108/2006 jasně v §116, odst. 5 říká, že odbornou způsobilostí pracovníka v sociálních službách dle odst. 4, písm a) a c) je i způsobilost k výkonu zdravotnického povolání v oboru ošetřovatel dle zvláštního předpisu (tím je §36, odst. 1, písm. g) zákona č. 96/2004, který říká, že ošetřovatele může dělat i vystudovaná všeobecná sestra). Pracovník s tímto vzděláním nemusí absolvovat kvalifikační kurz. Nebo se snad pletu? Jak to tedy je?

 62. Dobrý den,chtěla bych se zeptat, jak to je s mým sociálním pojištěním v období, kdy budu pečovat o osobu blízkou (přítel).Zdravotní pojištění prý za mě platí stát.S dotyčným jsem po celý den, ale nebydlím s ním v jedné domácnosti. Bydlí s rodiči,kteří jsou již v důchodu a peče o syna je pro jejich zdravotní problémy mnohdy značně vyčerpávající. Já bych zajišťovala péči, ale současně i rehabilitaci, kterou plně závyslý denně potřebuje a k čemuž mám kvalifikaci.Jaká je šance ke schválení, že o tohoto člověka mohu pečovat? Nikdo mi není schopen na tyto otázky odpovědět, moc by jste mi pomohl. Děkuji, Lenka.

 63. Prosím o odpověď? jsem reg. porodní asistentka-bez odborného dohledu/gymnazium a 2leté nástavb.studium ukončené maturitou-v.r.1977/-splňuji kvalifik. předpoklad pro zařazení a vykonávání práce všeobecné sestry v soc. službách-odbornost 913-všeob. sestra v soc. sl? Bylo mě sděleno, že nesplňuji registrací-por.asist. odbornost vykonávat práci všeobecné sestry a proto jsem byla přeřazena na pozici ošetřovatel.Během měsíce a půl jsem obdržela již druhou registraci na všeobecná sestra! Bylo tot přeřazení a odůvodnění oprávněné? na co mám nárok?

 64. [61] Vzhledem k tomu, že naše zažízení dokladovalo vzdělání pracovníků v sociálních službách pro registraci doklady o absolvování zdravotnických oborů a nebyl s tím žádný problém, tak je jasné, že pracovník v sociálních službách může mít zdravotnické vzdělání.

 65. [8] [33]
  mám matku v domově pro seniory, celou částku pro nesoběstačnost si bere toto zařízení. Tato částka byla uznána na to, že si nedokáže vyprat , povléknout postel, vykoupat, uvaříte, špatně chodí po rovině na delší cesty apod. Ve smlouvě za ubytování je však poplatek za praní, zašívání , úklid pokoje, celodení strava. Takže jsou tyto služby hrazeny 2x , jednou
  matkou a jednou státem v příspěvku. Vzhledem k tomu, že se i my podílíme na jejím ošetření nakupujeme jí potřebné věci o které má zájem a i na to se vztahuje příspěvek a my tím pádem nedostáváme nic. Služby se domově pro seniory nezlepšili naopak – koupání 1x za 14 dní, převlečení postele 1x za 6 neděl. Teprve po velké bouři v tomto domově matku vykoupali a převlékli postel Co s tím ?????

 66. Tak si maminku vezměte domů a pečujte o ni doma. Uvidíte jak dlouho to budete zvládat! Péče v dd se vám taky nelíbí tak není co řešit. Budete mít i její důchod a příspěvek na péči.

 67. Pane Tomáši Vaše odpověď je opravdu na hranici slušnosti asi jsou jiné zdravotní důvody -moje, proč to nemohu udělat. Děkuji za fundovanou odpověď je to odpověď člověka, který se na vše dívá z dálky.

 68. Dobrý den.
  Ráda bych se zeptala na podmínky zřízení sociálního zařízení. Mám možnost pronajmout si dům a majitelka by ho přizpůsobila.Zajímá mne, jaké první kroky mám podniknout k tomu,abych zařízení mohla otevřít.Cílovou skupinou by byli senioři bez postižení, ale i senioři s Alzheimerovou chorobou.Poskytovala bych ubytování i možnost docházet do denního centra. Sociální pracovnice,rehabilitační sestra by docházeli pravidelně.Děkuji za odpověd.

 69. [65] Existuje ale sposta jiných zařízeních. Třeba nestátní. Zejména v malých soukromých zařízeních se můžete na chodu podílet z velké části-nemyslím tím finanční. Sama jsem v takovém zařízení pracovala /bylo zde 12klientů/ .Sprchování dennně,převlékání postelí 1x týdně,popřípadě podle potřeby i častěji. Poohlédněte se po něčěm jiném. Na internetu je takových zařízení spousta a věřím, že najdete nějaké hezké, klidné místo pro svou maminku. Zkuste stránky gerontologie,nebo gerontocentra. MYslím,že by tam nějaké kontakty být měly. A k odpovědi Tomáše : Staral jste se při zaměstnání o někoho nemocného???

 70. Paní, Barboro, děkuji Vám za odpověď. Moje maminka je už dost stará ale na svůj věk čilá a tak vyžaduje návštěvy nejméně třikrát týdně. Já sama jsem již v důchodu a pomalu bych potřebovala do domova pro seniory, tak i mě zajímalo jak to vše je.
  Pan Tomáš mi celkem otevřel oči zjistila jsem, že příspěvek,který se dostává na nesoběstačnost je vlastně skrytá dotace pro tyto domovy bez kontroly nadřízených orgánů. Víte neumím si představit jak žijí klienti, za kterými nikdo nechodí
  a tím si i nikdo nezkontroluje kvalitu služeb. Jeho závěr, že když si stěžuji
  tak ať si ji vezmu domů to je tedy síla.

 71. Dobrý den,
  pracuji jako sociální pracovnice v Domově důchodců a mám vystudovanou střední odbornou školu sociálně správní v Hořicích a zajímalo by mě, co přesně s mým vzděláním potřebuji za vzdělání k vykonávání mé práce.
  Zda musím vystudovat VOŠ či VŠ, nebo zda by mi stačil 200 hodinový kurz.

  Děkuji

 72. [65] Myslím, že je něco velice špatně. Přísl. právní norma umožnila těmto zařízen ím upravit ceny za poskytované služby. Ale to neznamená, že jednoduše celý "příspěvek na péči" si jednoduše vezmou! To je špatně. Navíc, příspěvek náleží k rukám občana a aby tento příspěvek byl celý poskytován sociálnímu zařízení, tak k tomu musel ten oprávněný občan dát souhlas!! Pokud tedy není s poskytovanými službami spokojen, tak proč jim ten příspěvek poskytuje! Ještě pro úplnost, pokud občan jemuž příspěvek náleží má takový zdravotní stav, že není schopen správně posoudit kam dá své finanční prostředky, tak stačí požádat úřad, který "příspěvek na péči" vyplácí o ustavení "náhradního příjemce".

 73. [68]
  Na začátku byste se měla rozhodnout, jakou právní formu pro svou činnost zvolíte: obč. sdružení (podle zákona o sdružování občanů), živnost (podle živnostenského zákona), obchodní společnost (např. s. r. o., podle obchodního zákoníku). Podle toho se liší podmínky a způsob vzniku právnické osoby. Bez ohledu na to, jakou budete mít právní formu, je třeba, abyste se pak jako poskytovatel soc. služby zaregistrovala podle Zákona o soc. službách (podmínky registrace také najdete v příslušném zákoně). Jinak váš plán poskytovat péči také klientům s Alzheimerovou chorobou považuji za dost odvážný (nevím, jaké máte zkušenosti) – je třeba zajistit jejich bezpečnost, 24 hodin. službu atd.

 74. Dobrý den,jsem vyučená jako pečovatelka,tedy škola s vyučním listem.V srpnu jsem nastoupila v ÚSP pro mentálně postižené,ale vzhledem k tomu,že nemám akreditační kurz,přijmuli mě pouze jako brigádnici na 2.měsíce.Tak jsem vykonávala práci pečovatelky s platem brigádníka a po dvou měsících nastoupila na pracovní úřad.Zapsala jsem se na kurz,ale ten poběží až v dubnu 2008.Po měsíci jsem tedy znovu nastoupila do stejného ÚSP,ale znovu jsem dostala smlouvu pouze jako brigádník a na 2.měsíce.Přitom kolegině,co na tom byla stejně,odešla do jiného ústavu,kde jí vzali na trvalo s tím,že když je do kurzu přihlášená,tak jí můžou vzít na stálo jako asistentku či pečovatelku.Jak to tedy je?Chodit každý 3.měsíc na pracovní úřad a pobírat polovinu brigádnického platu je umorný a sociálně těžko zvladatelné.Děkuji za odpověď.

 75. PŘIBUZNA KTERA NEMA ŽADNE DĚTI ANI MANŽELA.MA 84 LET JE MALO SOBĚSTAČNA A CHTĚLA BY ŽADAT O PŘISPĚVEK NA PEČI.KDE SE MA OBRATIT.JSEM SYN OD JEJIHO SYNOVCE A STARAM SE ONI ATD…

 76. Dobrý den,jsem vyučená jako pečovatelka,tedy škola s vyučním listem.V srpnu jsem nastoupila v ÚSP pro mentálně postižené,ale vzhledem k tomu,že nemám akreditační kurz,přijmuli mě pouze jako brigádnici na 2.měsíce.Tak jsem vykonávala práci pečovatelky s platem brigádníka a po dvou měsících nastoupila na pracovní úřad.Zapsala jsem se na kurz,ale ten poběží až v dubnu 2008.Po měsíci jsem tedy znovu nastoupila do stejného ÚSP,ale znovu jsem dostala smlouvu pouze jako brigádník a na 2.měsíce.Přitom kolegině,co na tom byla stejně,odešla do jiného ústavu,kde jí vzali na trvalo s tím,že když je do kurzu přihlášená,tak jí můžou vzít na stálo jako asistentku či pečovatelku.Jak to tedy je?Chodit každý 3.měsíc na pracovní úřad a pobírat polovinu brigádnického platu je umorný a sociálně těžko zvladatelné.Děkuji za odpověď.

 77. Dobry den!Mela bych dotaz.Jsem rok od tezke autonehody.jsem na voziku,zatim nechodim.Zkousim v choditku,ale pravou nohu taham pres kycel,nemuzu s ni hybyt,leva je lepsi.Ujdu tak 10 metru.ted me byl schvalen prispevek na peci a mam dostavat 2000,mam pry lehkou zavislost.je to mozne?Dekuji za odpoved.Moravcova

 78. Záleží na pousouzení soc.pracovníka který příjde na soc.šetření a na zdravotním vyjádření lékaře.Poradím vám!Až příjde soc.prac.na šetření musíte ze sebe hrát největší chudinku…nic nezvládnete!Jinak můžete kdykoliv požádát o nové posouzení zdrav.stavu!!

 79. je to jednoduché….na městském úřade v místě trvalého bydliště!Přímo na oddělení soc.věcí a zdravotnictví, je tam přímo úsek,který se o toto stará.Podáte si žádost a oni vše vyřídí!

 80. [78] Tak úplně jednoduché to není – zdravotní stav klienta posuzuje i lékař na úřadu práce, který má k dispozici vyjádření ošetřujícího lékaře klienta. To si pak může hrát na chudinku jak chce a nebude mu to nic platné.

 81. dobry večer mam tři děti s toho je dcera postižena autismem ma prukazku ztpp dostavali jsme prispevek na benzin ale letos je to dost velky problem když jsme žadali o přispevek na nakup nebo oravu vozidla tak se jim pry nevleze do tabulek ma nekdo nejake řešeni gabina

 82. Dobry den.Chtela bych se zeptat,jak je placena prace osobniho asistenta mentalne postizeneho….plati to puze rodice,nebo na to i nekdo prispiva?Dekuju

 83. Dobrý večer. Je zaměstnanec povinnen se účastnit tzv. supervize, které pořádá zaměstnavatel? Děkuji

 84. Dobrý den,jsem na P.I.D.Vlastním ZTP.Chci se zeptat,má diagnoza je:J931,čili mám rozedmu plic a bez jiné osoby se neobejdu.
  Ptám se:mám nárok na,příspěvěk na péči?
  Děkuji za odpověď.Wendy

 85. V roce 1995 jsem začala studovat na SZŠ obor dětská sestra PKS, toto studium bylo dvouleté a já jsem ukončila 2.ročník, ale k maturitě jsem nepřistoupila, musela jsem zanechat studium. Takže mi chybí maturit. zkouška. Mám nějakou možnost si mat. zkoušku dokončit? děkuji

 86. Dobrý den.Babička pobírala příspěvek 4000 měla ale přiznán 1.stupeň bezmocnosti.Požádali jsme o dvojku,přišlo zamítnutí s tím, žr dosavadní příspěvek bude krácen o 2 tisíce.Co teď můžeme dělat? Žádost o zvýšení jsme podali na doporučení lékaře a na vyjádření jsme čekali asi 4 měsíce a za tu dobu se stav zhoršil.Proč když nebyl dvojka přiznána krátí původní příspěvek.Dík za odpověd

 87. Babička dostala 4000 – tedy druhý stupeň překlopením zvýšení bezmocnosti, kdy na ni někdo pobíral příspěvek o osobu blízkou. Tento by měla pobírat do roku 2009. znění zákona až pak mohou výši příspěvku snížit. Jinak pokud nesouhlasíte s posouzením,máte možnost nahlédnout do spisu, co je tam uvedeno. Samozřejmosti je odvolání. Jinak doporučuji v nejbližším bývalém okresním městě navštívit Poradnu pro uživatele sociálních služeb více na http://www.poradnaprouzivatele.cz

 88. [84] Je to složitější,při nejnižším příspěvku musíte získat alespoň 13 bodů toho co nezvládnete sam. Např.chůzi po rovinně , dodržení léčebného režimu, nakládání s penězi. podání stravy a takd. Sežente si zákon

 89. [72] Neznáte zákon. Zákon o sociálních službách stanovil, že při celoročním pobytu v domově pro seniory náleží celý příspěvek na péči ústavu. Jinak kvalita je určena standardy sociální práce a jako taková podléhá inspekci

 90. Dobrý den
  Chtěla bych se zeptat pobírám příspěvek na péči od tchýně a tchána, mají bezmocnost III. Chtěla bych požádat o příspěvek na auto.Kdy vzniká náro na tento příspěvek? děkuji za odpověd

 91. [Má Váš parner vyřízený příspěvek na péči? Pokud ano,můžete pečovat, pokud bude uznán, ve 2stupni závislosti na pomoci jiné osoby.Bude pobírat příspěvek na péči a vy se můžete o partnera starat a bude se Vám tato péče započítávat jako náhradní doba do důchodu a zdravotní pojištění bude za Vás hradit stát. Pokud budete uvedena v žádosti o příspěvek na péči jako osoba pečující, pak Vám příslušný městský úřad-místo trvalého bydliště vašeho partnera, vystaví i potvrzení o tom, že tuto péči vykonáváte.78] [86] [62]

 92. Dobrý den, chtěla bych se Vás zeptat, babička žije sama je jí 80 let, je na tom zdravotně špatně, zatím odmítá jít bydlet ke své dceři, zažádali jsme pro ni o příspěvek na péči, dostala druhý stupeň. Jak je to potom kdyby přece jenom svolila a šla bydlet za dcerou, která by tedy pravděpodobně dala výpověď v práci a starala se o ni. Musí se zase žádat o nějaký příspěvek? Ta dcera by byla jako evidovaná na úřadu práce? Nic by nepobírala a měla by žít z toho příspěvku, který babičce přiznali? Děkuji za zodpovězení.

 93. Dobrý den,
  ráda bych se informovala ve věci odborné způsobilosti sociálních pracovníků. V roce 1984 jsem ukončila učební obor 55-91-2 "zdravotnictví se zaměřením pro zdravotnická a sociální zařízení". V rámci učebního oboru jsem absolvovala 1680 hodin praxe a 520 hodin teorie zdravovědy, epidemiologie, společenské výchovy a technologie dle odborného vícviku. Je tento obor pro mne dostatečnou kvalifikací podle nového zákona o sociálních službách a mohu pracovat jako ošetřevatelka (pečovatelka) v domově důchodců? Nebo musím absolvovat akreditovaný kvalifikační kurz a popřípadě do kdy musí být ukončen?

 94. [93] Viz příspěvek výše. Už teď musí babička využívat příspěvek na péči na péči (tj. např. prokázat že ho dává blízkému, který se o ni stará, platí si pečovatelskou službu ap.). V případě, že by se její dcera rozhodla odejít ze zaměstnání a začít se o ni starat, bude babička dávat příspěvek jí (nebo např. část dceři, část na jinou službu, jak se rozhodne). Dcera nemůže být evidována na ÚP (jinou práci si totiž asi hledat nebude). Péče se bere jako náhradní doba pro účely důchodového pojištění (tj. započítává se do odpracovaných let, jako např. rodičovská dovolená), zdravotní pojištění platí stát. Dcera nebude mít nárok na žádný jiný příspěvek.

 95. Dobrý den.
  Mám středoškolské vzdělání v jiném oboru než je zdravotnictví.Nyní jsem si udělala pětiměsíční kurz-Pečovatelství.
  Je tento kurz postačující i pro vykonávání povolání sanitář?
  V kurzu nám tvrdili ,že ano.
  Děkuji za odpověď.Zecková J.

 96. Pobírám částečně invalidní důchod ve výši 5000kč a starám se o těžce postiženého bratra. Jak se mě vypočíta starobní důchod, když jedenáct let nemám žádný příjem kromě částečného důchodu. Vím, že se péče o bratra započítává, ale z jakého příjmu mě vypočítaj starobní důchod? Děkuji za odpověd. LHV418

 97. Dorý den. Moje maminka má přiznaný 1 stupen´ závyslosti, 2 stupen´ jí již dvakrát zamítly i když obvodní lékař říkal, že má na něj nárok. Přesto, že se o ní celý den starám zajmalo by mě jestly se 1 stupn´bere táké jako náhradní doba pro účely důchodového pojištění.

 98. Dobrý den chtěla bych se zeptat na to že mám postiženou dceru ktere je 9let a byl jí přiznán 3stupeň postižení od roku 2003 a v dubnu 2008 nám byl odejmut stím že k jejímu zdravotnímu stavu nepotřebuje pomoc jiné osoby.Což mě zaráží jelikož se narodila s nevyvinutou levou rukou z niž jezdíme na operace,rehabitace a kontroly.Vzledem k tomu že došlo k novému posouzení(u ktereho jsme z dcerou nebyly a nás ne pozvál)bylo rozhodnuto odejmout připěvek na peči byl ukončen 29.3.2008 prosím o radu jak mám na dále pokračovat předem děkuji za odpověd.

 99. [98] Dobrý den,
  nedokážu posoudit zdravotní stav Vaší maminky,je možné, že by zvýšení příspěvku bylo na místě, ale spíš bych chtěla upozornit na jiný nešvar – "obvodní lékař říkal, že má na příspěvek nárok". Asi by bylo vhodné, kdyby každý posuzoval to, co podle zákona posuzovat má. Také lékaři neříkám, na co mám ze zákona nárok a spoléhám se na to, že on svůj zákon zná… K Vašemu dotazu – 1 stupeň se nebere jako náhradní doba pro účely důchodového pojištění.

 100. Dobrý den chci se zeptat prý podle nového zákona by seniorum v domovech cůchodců a podobných zařízení by mělo zbýt 25% z celkové částky doteď to bylo pouhých 15%

 101. [101] Dobrý den, dopředu se dá těžko říct, jak dopadne novela zákona o soc. službách, já se raději vždycky držím až vydaného zákona abych v tom neměla zbytečně zmatek.

 102. [101] Doted to je 15%z jejich příjmu a nezapočítává se do toho příspěvek na péči!CO bude po novelizaci uvidíme!!Pořád něco mění a mě už to přestává bavit!!

 103. Dobré ráno, návrh novely (mj. značně rozsáhlý) jsem přečetla a o 25 % zůstatku z příjmů se tam nehovoří.

 104. [104] I já ho četla. Právě proto se domnívám, že je vždy lepší počkat až na písemné vydání novely zákona.

 105. rada bych se zeptal. nebo spis komentovala prispevky na osobu blizkou. uz3 roky se staram o babicku 87 let, zacala jsem pobirat prispevek,bohuzel zakon se zmenil a prispevky dostavaji na vyplceni lide co peci potrebuji. problem vidim v tom,ze nekteri jsou jiz v tomto veku zmateni , a stava se ze vam nechteji tento prispevek vyplatit, nedochazi jim to, jak se branit. nepocitaji zakonodarci nove rozliseni bezmocnych lidi, podle me je to nespravedlive. oni totiz pocitaji ze zmateny clovek sidce peci potrebuje ale ustavni a tim je to prone vyrizene nebot tento prispevek dostavaji rovnou do systemu.ja uz jsem kolikrat bezradna kdyz ji musim po 10 vysvetlovat ze to neni jeji duchod ale moje vyplata kterou mi musi dat nebot jsem zapsana na urade jako jeji pecovatel.toto by si meli schvalovatele zakona o peci vyzkouset.

 106. [106] Dobrý den, pokud je mi známo, smyslem zákona o příspěvku na péči naopak bylo, aby si člověk mohl péči zaplatit sám a nemusel jít do ústavu. Souhlasím však s vámi v tom smyslu, že starší občané ne vždy příspěvek využívají na zaplacení poskytované péče (platí z něj léky nebo dají peníze dětem na přilepšenou). Jsou však i tací, kteří příspěvek nedají vůbec nikomu. V tom případě však příspěvek na péči nenáleží. Jedná-li se o osobu, která vzhledem ke svému zdravotnímu stavu nevyužívá příspěvek na péči tak, jak by měla, je možné požádat příslušný městský úřad o ustanovení zvláštního příjemce příspěvku na péči – § 20 zákona č.108/2006 Sb.
  Jen poznámku – setkala jsem se i s tím, že pečující osoba pravidelně "odkládá" babičku do nemocnice a přitom se příspěvek na péči vyplácí na její účet…

 107. [9] Dobrý den. Jsem zaměstnaná na plný prac.úvazek a přitom pečuji o rodiče /oba 89 let/,se kterými nebydlím ve společné domácnosti. Protože mám zaměstnání v místě jejich /i mého bydliště/ a mohu využívat pružnou pracovní dobu, jsem prozatím schopna jim tyto služby za pomoci celé rodiny poskytovat. Jedná se o zajištění obědů,nákupů,úklidu,praní, zajištění lékařské péče,vyřizování záležitostí na úřadech apod. Maminka trpí duševní depresivní nemocí, otec začíná hodně zapomínat a hůře se pohybovat.Maminka pobírá soc. příspěvek na soc.služby 2000,-Kč, otci nebyl přiznán. Mám nějakou možnost znovu žádat o příspěvky, popř. jestli jsou příspěvky závislé na věku žadatele.
  Děkuji za odpověď
  Jarmila

 108. [108] Dobrý den, Jarmilo, přiznání příspěvku na péči není závislé na věku (krom podmínky, že nárok nemá dítě do 1 roku). Nic nezkazíte tím, když žádost podáte znovu. V případě nepřiznání využijte možnosti odvolání.Nejdůležitějšími podmínkami je dlouhodobě nepříznivý zdravotní stav a potřeba pomoci druhé osoby. (V případě I. stupně – 2000,- u alespoň 13 úkonů péče o vlastní osobu a soběstačnosti z 36 úkonů stanovených zákonem a vyhláškou. Hodně štěstí!

 109. Dozvěděla jsem se o povinnosti dalšího vzdělávání pracovníků v soc. službách.
  Chtěla jsem se zeptat,jak je to s přispíváním od zaměstnavatele na kurzy vzdělávání.Děkuji Nemejovská

 110. [110]
  V zásadě by měl prohlubování kvalifikace platit zaměstnavatel, účast se považuje za výkon práce, tudíž za ni přísluší mzda.Další věc je zvyšování kvalifikace, ta může být upravena v tzv. kvalifikační dohodě (kde si např. zaměstnavatel může určit, že zvýšení kvalifikace zaměstnavatel uhradí, ale zaměstnanec nesmí např. po dobu 1 roku podat výpověď, jinak náklady na zvýšení kvalifikace uhradí on). Veškerá pravidla najdete v zákoníku práce, §§ 227 – 235. V praxi je to obvykle složitější – zaměstnavatelé nemají za kurzy peníze, nutí zaměstnance, aby si je platili sami nebo je absolvovali ve svém volnu. Nedejte se tak snadno odbýt, kontinuální vzdělávání pracovníků je součástí standardů kvality soc. služe a poskytovatel je musí zajistit (tj. i počítat s finančními prostředky na vzdělávání).

 111. Dobrý den, byla mi nabídnuta pozice Socialní pracovnice v přímé péči.Nebylo mi to zcela vysvětleno a já proto nevím co tato pozice zahrnuje a jaký je rozdíl mezi ní a pozicí Pečovatelky(které stačí mít jen kurz).Mám SOŠ – Sociální péči.

 112. domnívám se, že velký rozdíl v tom asi nebude – nejedná se zřejmě o "sociální pracovnici", ale o "pracovnici v sociálních službách" – vzhledem ke vzdělání SŠ, které, jak píšete, máte. Takže se zřejmě bude jednat o práci pečovatelky.

 113. [112] Dobrý den, Veroniko, je velký rozdíl mezi sociální pracovnicí a pracovnicí v sociálních službách. Tyto pozice řeší zákon 108/2006 Sb., o sociálních službách § 109 – § 116. Doporučuji Vám si tento zákon obstarat a přečíst. Stručně: sociální pracovník vykonává sociální šetření, řeší sociálně právní problémy, provádí analytickou a metodickou činnost apod. a v podstatě by měl mít VOŠ nebo VŠ (více zákon). Pracovník v sociálních službách je buď pečovatel, osobní asistent, vykonává přímou obslužnou péči apod. a tady buď stačí "správný" vystudovaný obor nebo kurz (opět blíže zákon). Hezký den

 114. Dobrý den,chtěla bych se touto cestou zeptat,zda při pobírání pečovatelského příspěvku(starám se o svou 12-ti letou dceru,má cukrovku)je nějakým způsobem omezena výše přivýdělku.Děkuji.

 115. [115] Dobrý den, neznám pojem "pečovatelský příspěvek", ale v případě, kdy by se jednalo o příspěvek na péči, který je přiznán vaší zdravotně postižené dceři (3.000 až 11.000,- Kč), zákon zatím nijak neomezuje možnost přivýdělku pečující osoby. Vždy však musí být zdravotně postižené osobě poskytována odpovídající péče.

 116. [116]mila Marie tva dcera ma diabetes urcite typu jedna jako moje dcera a ver ze ji to vubec neomezuje vubec v nicem my mame diabet uz deset let

 117. Jsem těžce nemocný,kardiak,diabetik,byl jsem vícekráte na operaci srdce /baypas/,ma manželka na mě dostala pečovatelský příspěvek,stará se o mne po celý den,beru morfium na bolesti,sám nikam nemohu,manželka dostala pouze 2000kč měs.Je to dle zákona když tady píšete že nejmenší částka jsou3000kč?Děkuji za odpověd'.

 118. [118] Dobrý den, ano, je to podle zákona. 3000,- Kč náleží osobám do 18-ti let věku. Doporučuji Vám podat si žádost o zvýšení, u dospělé osoby se vyplácí 2000,- Kč v I. stupni závislosti, 4000,- Kč ve II. stupni, 8000,- Kč ve III. stupni a 11000,- Kč ve IV. stupni.Hodně štěstí.

 119. Dobrý den, prosím o odpověď, zda mohu být zařazena do 5.platové třídy, pokud mám v pracovní smlouvě uvedeno : "Pracovník v přímé péči,koordinátor klíčových pracovníků".Mám střední odborné vzdělání-bez maturity, sanitárský kurz, akreditovaný specializační kurz PSP v rozsahu 200hodin a 23let praxe v přímé péči. Jsem zařazena ve 4.platové třídě.
  Děkuji za odpověď

 120. Nemyslím, že tento dotaz zazněl. Prohlédla jsem si všechny komentáře.
  Odpovídám panu poradci[90]. Co říkáte tomu, že si domovy pro seniory vymiňují pro příjem klienta schválení příspěvku na péči (viz usnesení Rady HMP č. 0722 ze dne 22. 5. 2007), když nyní jsou podmínky pro získání tohoto příspěvku zpřísněny na tolik, že není přiznán ani 90 leté babičce, která má neustálé závratě v důsledku nemoci Meniera, bojí se že upadne a nikoho se nedovolá, má bolesti v kloubech, po pár krocích se cítí unavená že si musí jít lehnout, nakoupit si jít už kvůli těmto potížím nemůže, a tak dále. Je to podle Vás v pořádku? Myslím to podmínění přijetí do domova pro seniory.

 121. Dobry den chtela bych se zeptat jestli mohu pobirat podporu v nezamestnanosti kdyz si zadam o pecovatelsky prispevek.Budu se starat o 80letou babicku.Dekuji

 122. [122] Dobrý den, o příspěvek na péči musí požádat Vaše 80letá babička a ne Vy. Příspěvek slouží k tomu, aby si babička mohla zaplatit péči, kterou potřebuje (příspěvek může dát nejen Vám, ale třeba i pečovatelské službě nebo sousedce, která by o ni pečovala). Důležité též bude, jestli babička potřebuje celodenní péči (IV. stupeň) nebo pouze částečnou péči (I. stupeň). Co se týká podpory v nezaměstnanosti a péče o babičku, bližší informace Vám jistě řeknou na úřadu práce.

 123. dobrý den. jsem pracovnice v přímé obslužné péči a chci se zeptat jestli je mou povinností navštěvovat vzdělávací semináře v mém osobnim volnu, bez náhrady za mzdu.děkuji

 124. Dobrý den,mám několik let přerušené podnikání,tudíž jsem bez příjmu a živí mě manžel..Starám se o 83 letou matku,ke které skoro denně docházím. Je pravda,že si mohu zažádat o příspěvěk 4000,Kč měsíčně a sociální a zdravotní pojištění za mě bude platit stát?Nyní si platím zdravotní pojištění sama.
  Děkuji za odpoved

 125. Dobrý den. Zdravotně postižená osoba (t.j. Vaše matka, ne Vy) může zažádat na pověřeném obecním úřadě o přiznání příspěvku na péči. Při podání žádosti současně sdělí, kdo jí bude poskytovat potřebnou pomoc. V případě, kdy bude Vaší matce přiznán příspěvek na péči ve výši 4.000,- Kč a výše ( stupeň závislosti II. – IV.) a Vy budete uvedena jako osoba poskytující pomoc, hradí stát sociální a zdravotní pojištění a to v případě, kdy nebudete zaměstnána a nebudete vedena v evidenci úřadu práce (pozor na různé změny v během doby péče). Další informace Vám podají na pověřeném obecním úřadě podle trvalého bydliště Vaší matky.

 126. Dobrý den, prosím poraďte- kamarád by se rád postaral o bezmocnou matku, které se náhle velmi zhoršil zdravotní stav. Musí ukončit zaměstnání nebo mu může zaměstnavatel poskytnout nějaké volno?

 127. [127] Pokud jde o poskytnutí volna, zcela záleží na dohodě se zaměstnavatelem – zda přistoupí např. na úpravu prac. doby (kratší úvazek, volnou prac. dobu…), neplacené volno apod. Je možné také čerpat standardní ošetřování člena rodiny, což je dávka nemocenského pojištění. V tomto konkrétním případě je možné ji čerpat max. 6 kalendářních dní, dávka se od r. 2010 poskytuje od 4. dne péče (tj. celkem max. 3 dny), výše se vypočítává stejně jako u nemocenské – to je ovšem jen krátkodobé, nárazové řešení. Bylo by dobré promyslet využívání pečovatelské služby, která obvykle poskytuje i ošetřovatelskou péči, kterou dělají zdravotní sestry (převazy, polohování apod.).

 128. Dobrý den, chtěla bych se zeptat, zda může být osobě, která je OSVČ a pečuje o osobu, která pobírá příspěvek na péči ve druhém stupni, hrazeno zdravotní a sociální pojištění státem. Děkuji za odpověď.

 129. Dobrý den,chtěla jsem se zeptat,můj tatínek trpí alzheimerovou nemocí.Lékařka nám řekla,že vyžaduje 24hodinovou péči.Jelikož bydlím 200km daleko a bratr chodí do práce,kde dělá 12hodinové směny nemáme možnost se o něj postarat.Žádali jsme o příspěvek na bezmocnost,ale ten bohužel nedopadl.Do ústavu nám ho nedají a nevíme co máme dělat.V unoru nám zemřela maminka a on je v bytě sám.Neustále schovává klíče,peníze a má už i halucinace.Jak tam byla sociální pracovnice,chtěla po něm ať pustí televizi a on ji vytáhl ze zásuvky.Sama nám sdělila že v bytě nemůže být sám.Jak máme dál postupovat?Máme se proti rozhodnutí odvolat?Zařídili jsme aby mu z charity vozili obědy,ale stojí to2000Kč na měsíc.Po zaplacení nájmu mu zůstává na měsíc 1000Kč.A to nepočítám co dá za léky,protože je kardiak.Děkuji za odpověď.

 130. [21] Dobrý den,mám prosbu-5.rokem pracuji jako sociální asistentka v Azyl.domě pro matky s dětmi na směnný provoz.Letos v červenci mě bude 57 let,mám 4.letou střední zdravotní školu/obor všeobecná zdravotní sestra,kterou jsem navštěvovala v r.1968-72.Mám konečné vysvědčení ze 4.ročníku-bohužel maturitu jsem neabsolvovala-protože v době ,kdy jsem měla maturovat se mě narodila dcera.Nyní v zaměstnání ode mě požadují,abych absolvovala akreditovaný kurs pro sociální pracovníky v přímé péči-mám necelé 4 roky před odchodem do starobního důchodu.Prosím sdělte mě,zda musím tento kurs absolvovat či ne.Děkuji za odpověď.

 131. Dobrý den,chtěla jsem se zeptat,zda-li mám nárok na podporu v nezaměstnosti,starala-li jsem se až do teď o svoji maminku (necelé 3 roky),zařazená do 4.skupiny proplácení příspěvku.????
  Děkuji.

 132. Dobrý den
  Chtěla bych se zeptat, jsem cizinka z trvalým pobytem v ČR, na Ukrajině v roce 1994 jsem vystudovala Střední sociálno-právní školu, obor právo a organízace sociálniho zabezpečení,nostryfikace diploma v ČR.
  Prosím o radu zda mohu v ČR vykonávat povolaní ve svem oboru, nebo k tomu potřebují absolvovat akreditovaný kurz.
  Předem děkuji za odpoved.

 133. Budete muset absolvovat kvalifikační kurz v rozsahu 150 hod. s možností pracovat na pozici pracovníka v sociálních službách dle § 116 zákona o sociálních službách.

 134. Pokud jste absolvovala 4 roky střední zdrav. školy oboru všweobecná sestra, tak i bez maturity splňujete odbornou způsobilost pro pracovníky v sociálních službách podle § 116 odst. 1 a), c) a d) protože podle § 36 odst. 1 písm. h) zákona č. 96/2004 Sb., o nelékařských zdrav. povoláních, splňujete odbornou způsobilost k výkonu povolání ošetřovatelka a podle § 116 odst. 5 odbornou způsobilostí pro pracovníka v sociálních službách je mj. i způsobilost k výkonu zdravotnického povlání v oboru ošetřovatel. Zaměstnavatel tedy po vás zbytečně požaduje absolvovat kurz.

 135. Dobrý den, chtěla jsem se zeptat, zda jsou povinné kurzy pro pracovníky v přímé peči všech 24 hodin, aby byly akreditované? Mám informaci, že stačí pouze 8 hodin akreditovaných a zbytek bez akreditace. Jsme krajské zařízení.
  Děkuji Kateřina Bílková, sociální pracovník.

 136. dobrý den, prosím, můžete mi odpovědět ve věci, týkající se mé maminky ? Byl jí příznán příspěvek na péči ve II. stupni – 4.000 Kč měsíčně, je možnost, aby osoba, která by o maminku celodenně pečovala, byla finančně odměňována /např.jako pečovatelka/, nebo by za tuto osobu pouze stát hradil soc.a zdrav.odvody ? a z čeho by potom tato osoba žila, kdyby s ohledem na péči o osobu blízkou musela zanechat zamstnání, 4,000 Kč je sice dosti vysoká částka, nenahradí to však mzdu od zaměstnavatele. Dá se využít služba např.domácí péče, pokud by ale někdo sám chtěl o blízkou osobu pečovat, je možnost finanční odměny od státu, kam se má člověk, který chce o osobu blízkou pečovat obrátit a v jaké výši by případný příspěvek byl – zda by bylo možno vycházet alespoň z toho, že bude vysoký jako např. minimální mzda. děkuji Vám r.s.

 137. [137]Příspěvek na péči se poskytuje osobám závislým na pomoci jiné osoby za účelem zajištění potřebné pomoci. Jak již z názvu vyplývá, jedná se o PŘÍSPĚVEK, ne o nahrazení celé částky k zajištění pomoci. Stát pomáhá pečujícím osobám i tím, že za ně hradí zdravotní pojištění a doba péče je započítávána jako náhradní doba pro účely důchodového pojištění ( od II. stupně závislosti).
  Dojde-li k dalšímu zhoršení zdrav. stavu Vaší maminky, požádejte o zvýšení příspěvku na péči (max. částka činí 12.000,- Kč měsíčně).

 138. děkuji Vám paní Ilono za odpověď ve věci příspěvku na péči s pozdravem smrčková

 139. Dobrý den, ráda bych se zeptala, zda další vzdělávání v rozsahu 24 hodin ročně pro pracovníky v sociálních službách, které je uskutečňováno akreditovanými vzdělávacími kurzy, má povinnost hradit zaměstnavatel, nebo si je hradí pracovníci sami.
  Velice děkuji za odpověď

 140. Dobrý den chtěla bych se zeptat, když beru příspěvek na péči o osobu blízkou se zdravotním postižením I. stupně, konkrétně 4 letého syna, jestli mohu nastoupit do práce a dát syna do školky tak jestli synovi příspěvek zůstane?myslím si že příspěvek je jeho a navíc dle zákona tento příspěvek není brán jako příjem ráda bych se dověděla více.Předem moc děkuji B.K.

 141. [141] [141] Dobrý den, v současné době určitě můžete, jedná se o příspěvek v I. stupni, nemusíte být tudíž se synem nepřetržitě celý den. Sledujte však,prosím, novelu zákona od 1.1.2012, kdy má dojít ke změnám.

 142. Dobrý den, jaký rekvalifikační kurz si musím udělat, chci-li pracovat jako sociální pracovnice v azylovém domě pro matky a děti? Nejedná se tam o přímou obslužnou činnost, musím si tedy udělat tento kurz, nebo je i jiná možnost výběru z kurzů "Pracovník v sociál. službách", který se hodí lépe. Děkuji Lenka

 143. [143] Pokud chcete pracovat jako sociální pracovník (tedy nikoli jako pracovník v soc. službách – viz zákon o soc. službách) musíte mit min. VOŠ nebo VŠ vzdělání v příslušných oborech (které rovněž vyjmenovává zákon).

 144. [143] Dobrý den, pokud chcete pracovat na pozici soc. pracovník, musíte mít VOŠ, VŠ vzdělání v příslušných oborech (viz zákon o soc. službách). Rekvalifační kurz pro výkon této práce nestačí.

 145. pobírám příspěvek na péči o osobu blízkou ZTP/P,zdr. a soc.pojištění za mne hradí stát.V případě,že půjdu do zaměstnání a budu nadále pobírat příspěvek,kdo bude platit zdr. a soc.pojištění,stát a nebo se mi bude odečítat z platu?Děkuji
  Branišová H.

 146. Dobrý den,
  chtěla bych se zeptat, dokončuji školu sociální antropologie, ale bohužel nemám k tomu zákon 108. Jakým způsopbem bych ho mohla získat abych mohla pracovat jako sociální pracovnice? Děkuji za odpověď

 147. Dobrý den!
  Jmenuji se Míla a je mi 24let chtěl jsem se poptat zda podpora v nezaměstnanosti je vyplácena po dobu 5 měsíců

 148. Dobrý den, mohu si přivydělat když pobírám příspěvek na péči o osobu blízkou? Je krátkodobá brigáda.
  Děkuji

 149. zadost jsem podala dceri uz 31.1.2012. socialni setreni vse mame za sebou nic jse nedeje. lekar odeslal papiry na posouzeni, porad zadna odpoved.to neni zadne slusne jednani s nemocnyma….eva

 150. [150] Vážená paní, je mi líto, ale bohužel musím konstatovat, že tohle je v současné době běžný postup. Nestíhají ani pracovníci úřadu práce ani posudkový lékař OSSZ – třebaže podle vyjádření nejvyšších představitelů je vše v pořádku … Divím se, že si nikdo oficiálně nestěžuje na nedodržování lhůt, které jsou stanoveny zákonem… Přeji Vám pevné nervy.

 151. Dobrý den,
  chtěla jsem se zeptat na informaci ohledně kvalifikace Sociálního pracovníka.Pokud mám vystudovaný bc obor Andragogika- Komunikace a Lidské zdroje, bude mi stačit ke splnění této kvalifikace jakýkoli kurz v soc. oblasti v min. 200 hod rozsahu?Dále se chci zeptat, zda jsou kurzy rozlišovány na kurzy pro Sociální pracovníky a kurzy pro Pracovníky v sociálních službách, anebo stačí pouze splnit časovou dotaci dle vyhlášky.Agentury totiž nabízejí pouze kurzy pro pracovníky v soc. službách.Děkuji a s pozdravem M.S.

 152. Před časem jsme se na těchto stránkách dohadovali o vzdělání sociálních pracovníků a byla propagována pouze vysoká škola jako odpovídající práci sociálního pracovníka… Teď velká většina pracovníků úřadu práce vyplácejících dávky hmotné nouze nebo příspěvek na péči (kteří by podle zákona měli také vykonávat sociální práci) odpovídající vzdělání nemá a jak je vidět, nikomu to nevadí…

 153. Dobrý den, chci se zeptat na co je určen příspěvek za bezmocnost 3 stupně/ 8000,- Kč. Celý příspěvek pobírá zařízení -Domov se zvláštním režimem-kde je osoba umístěna. Děkuji za odpověď.

Comments are closed.