Rubriky
Názory

Otázka roku: Nový sociální úřad – ano, či ne?

Ministerstvo práce a sociálních věcí letos na jaře oprášilo návrh zřídit nový státní úřad zastřešující sociální oblast. Domníváme se, že si tento záměr žádá rozsáhlou diskuzi. Na tomto místě budeme postupně přidávat hlasy, které do ní vstupují, a především – budeme se ptát vás: Potřebujeme Národní úřad pro sociální správu a zaměstnanost?

Diskuze

Postupně obnovovaný přehled příspěvků do diskuze o Národním úřadu pro zaměstnanost a sociální správu. Chronologicky, starší dole.

Zastavení projektu Národního úřadu: krok zpět pro rodiny v sociální nouzi
„Právě kritika nedostatečného zajištění zejména terénní sociální práce na místní úrovni a roztříštěnost celého systému sociálně-právní ochrany byla jedním z důvodů, proč měl být tento úřad vytvořen. Tato koncepce vychází z podobného uspořádání jako na Slovensku, kde funguje již několik let a v praxi se osvědčila.“

Příprava Národního úřadu pro zaměstnanost a sociální správu zastavena
28. 1. 2008. „Se záměrem vlády znovu centralizovat agendu sociálních dávek a sociálně právní ochrany dětí nesouhlasily některé kraje a obce. Ministr Petr Nečas ale považuje situaci za neudržitelnou a chce s kraji dále vyjednávat.“

Svazek se obává narušení systému sociální správy
„Důvodem je především vážná obava o nehospodárnost a destabilizaci systému sociální správy na území členských obcí. Záměr výše uvedeného zákona vede k faktickému popření principu solidarity a umělému zamezování skutečně perspektivní odpovědnosti obcí a krajů za sociální správu na daném území.“

Národní úřad pro zaměstnanost a sociální správu očima klientky sociální práce
„Víte, co je nejcennější? To vědomí, že je tady někdo, koho zajímáte, komu můžete kdykoliv zavolat, kdo vždy hledá cestu, jak vám pomoci. Prostě někdo, kdo není daleko! Úřad práce je od nás víc jak třicet kilometrů. Proč má péče o zdravotně postižené přejít pod tento úřad?“

Nečas buduje nový velkoúřad
„„Jsem přesvědčen o tom, že po určitém vylepšení by současný systém splňoval úplně to samé, co plánovaný Národní úřad pro zaměstnanost.“

Věcný záměr zákona o Národním úřadu pro zaměstnanost a sociální správu (.doc)
Na webu Svazku měst a obcí.

Lobbismus M. Šveřepy v článku Centralizace veřejné správy
„V situaci, kdy je v ČR více než 6200 samosprávných obcí, v tom 205 obcí s rozšířenou působností a asi 380 obcí s přenesenou působností, je to cesta k zabezpečení jednotné, racionální, ekonomicky efektivní a kvalitní ochrany sociálních práv občanů.“

Centralizace veřejné správy
„Každý ministr nebo ministryně, který by měl obhájit vznik nového centralistického úřadu v době, kdy se vláda chlubí omezováním státní byrokracie, by se ocitl v nesnázích. Zejména pár let po reformě veřejné správy, která si decentralizaci vytkla jako hlavní cíl a blízkost obcí a krajů občanům považovala za věc dobrou a stěžejní.“

Nečas u hejtmanů ODS narazil s novým úřadem pro zaměstnanost
„Že Nečas narazil u ministra financí, který ve vzniku nového úřadu vidí útok na státní kasu, se dalo čekat, ale překvapily desítky připomínek od hejtmanů. A ti jsou až na jednu výjimku z ODS, jejímž místopředsedou Nečas je.

Nejostřeji se ozval Libor Lukáš ze Zlínského kraje, podle něhož kraj „odmítá záměr jako celek, jedná se o nedostatečně argumentačně podložený názor“. A dodává, že „vytváření samostatného sociálního úřadu se jeví jako zcela nevhodné z pohledu efektivity a řízení“.“
Právo, 29. 8. 2007.

Nejsem si jistá, zda je to krok správným směrem
„V živé paměti mám ještě reformu veřejné správy, která probíhala mimo jiné i pod heslem přibližování agend občanům. A po pěti letech to bude zase všechno jinak?“

Potřebujeme nový státní úřad pro sociální správu?
„Centralistický úřad není nejvhodnější způsob řešení potíží, s nimiž se sociální správa potýká. Má splnit jiný účel a potíže se sociální správou slouží jako zpětné zdůvodnění. Samo MPSV uvádí, že hlavní cíl centralistického úřadu je vyšší kontrola občanů a úspory v sociální oblasti.“

Specializovaná státní správa
„Zřízení jednotné státní správy bude znamenat centralizaci informací a decentralizaci činností, především posílením sociální terénní práce. Propojení informačních systémů a provázání postupů v jednotlivých oblastech umožní efektivnější práci s klientem a snížení možnosti zneužívání sociálního systému.“

Jaký je váš názor?

Co si o novém úřadu myslíte? Souhlasíte s jeho zřízením, nebo nikoli? Z jakého důvodu? Pište do komentářů pod článkem.

!++3++!

6 reakcí na „Otázka roku: Nový sociální úřad – ano, či ne?“

Souhlasím se zřízením nového jednotného úřadu, ale co bude s dosavadními zaměstnanci úřadů práce a sociálních odborů? Všechny na jednu stranu přesunout nemohou, na druhou spousta z nich tam jistě nepatří už nyní… Dostanou příležitost čerství absolventi škol???

[1] No, co by bylo se stávajícími zaměstnanci?! Zkus hádat. Nejdřív je nechali se sedřít na nesmyslných novinkách od nového roku a teď je poženou tam, kde to nikdy nefungovalo a to je Úřad práce! Ti schopní se na to vykašlou a půjdou raději pracovat mimo státní službu. Všude po nich hrábnou velmi rádi a to co se do nich investovalo dosud v oblasti vzdělávání, tak přijde v niveč. Ti neschopní přijdou tam, kde si budou s ostatními pracovníky velmi rozumět, jak jsem řekla na úřad práce. Ten má v současné době spoustu možností, jak řešit povaleče, ale to je práce, že! Takže, jakmile úřad práce přestane vyplácet hmotné zabezpečení, tak jim je vše jedno. Vůbec je nezajímá, že samotná evidence u úřadu práce otvírá flákačovi možnost získat dávky sociální péče. Toto úřad práce takřka nevyužívá, t.j. vyřadit z evidence uchazečů o zaměstnání ty, kteří očividně pracovat nechtějí. Stát zřízením Úřadu pro zaměstnanost a státní správu naprosto nic nezíská, naopak tento úřad bude daleko a ti co se sociálních pracovníků v místě bojí, budou mít zelenou. Takže okruh flákačů se ještě rozšíří. Navíc ten, kdo měl možnost návrh na tento úřad číst, jako já, tak by pochopil, že nejde o zlepšení státní správy, kdepák. Ministerstvo má totiž snižovat stavy pracovníků a tak si do návrhu namalovali, že do ředitelství atd. přejdou pracovníci ministerstva. Vůbec se tam totiž nepočítá s tím, že by snad i jinde mohli být schopní pracovníci. A co způsobuje problémy. No co asi! Především špatná práce ministerstva, což se nejlépe ukázalo při tvorbě a zavedení zákona o hmotné nouzi a příspěvku na péči. Ale ti už mají místečka zajištěná, že. A jestli budou mít šanci čerství absolventi škol. Jistě ano, na ta nejnižší pracovní místa, pokud ovšem budou tak hloupí, že tam vůbec půjdou pracovat. Stačí se seznámit s právní normou dle které jsou počítány platy. Když budou ochotní lítat po terénu, nechat si nadávat, vyplňovat nevyplnitelné atd. za cca 10 tis. Kč měsíčně, tak šanci určitě mají. Ovšem musí se snažit, neboť do roka musí složit zkoušku odborné způsobilosti a to není žádná legrace!! A občané, chudáci. Zdravotně postižení, kteří mají dosud své úřady poměrně blízko budou jezdít kdo ví kam a proč, vždyť zdravotně postižení a nemohoucí senioři s úřadem práce nemají nic společného. A co sociálně právní ochrana dětí, tak na to jsem zvědavá. Jak z nějakého centra chtějí vykonávat teréní práci, poradenství, zastupovat u soudu a operativně reagovat na problémy v oblasti péče o děti. Kdo tu práci dělá, jako já již dlouhá léta, tak si musí ťukat na čelo. Je to opravdu velice široké téma a spousta důvodů, proč zavádět tento úřad je opravdu nesmysl. Ovšem, kdo bude chtít praxi slyšet!! Ministerstvo určitě ne, to se pracovníkům z praxe vyhývá jako čert kříži. Je to vše opravdu velice nesmyslný nápad a pevně věřím, že snad má někdo rozum a této centralizaci, kterou znám tak z komunistických dob, někdo zabrání!!

Myslím, že to není špatný nápad, jen by ho neměla realizovat tato po experimentech lačná vláda. Centralizace a sjednocení systémů zajistí větší kontrolu a zvláště u dávek soc. péče je to zapotřebí. O nich jak známo rozhodují obce, někdy dost nejednotným způsobem. Subsidiarita je sice hezké heslo, ale bohužel v naší praxi se ukazuje, že moc nefunguje. Pouze vede k tomu, že odpovědná místa na odborech soc. věcí zastávají často naprosto nekompetentní lidé, kteří tam působí jen proto, že se znají se starostou nebo tajemníkem. Pokud jde o stávající zaměstnance, myslím si, že se povětšinou přesunou na nový úřad (tak, jak se to stalo v případě zrušení okresních úřadů). Nejsem si jistá, kde „všude“ by po těch odcházejících „rádi hrábli“, když pro práci v soc. službách většinou nemají požadované vzdělání.
Úřad bude mít (předpokládám) regionální strukturu tak, aby se klienti nemuseli nikam vláčet. Takže všechno by mělo běžet dál, jen s tím rozdílem, že už se v tom nebudou vrtat obce, pro které je stejně obvykle soc. problematika jen okrajové téma.

[3] Vidím, že tady pro diskusi není místo, neboť jsem chtěla reagovat na rozumné téma a nikoliv se strkat s osobou plnou neznalosti a čerpající z jakési podivné akce "jedna paní povídala". Samotné tvrzení, že odpovědná místa na odborech sociální péče zastávají nekompetentní lidé, kteří znají tajemníka, nebo starostu, je opravdu velice tristní. Slyšela jste již někdy, že tato místa lze obsadit jen na základě právní normy výběrovým řízením?! Asi ne, že! A slyšela jste někdy o odborné způsobilosti, která se uzavírá jak písemnou tak ústní formou? Asi také ne, že. Opět stačí si přečíst přísl. právní normu a nezpochybňujte něco o čem nic nevíte. Co se týče přísl. kvalifikace, tak nemusíte mít obavy, tu musí mít, jinak by nemohli práci vykonávat ani z pozice řadového pracovníka. Držím vám palce, abyste pomoc nikdy nepotřebovala, když jste přesvědčená, že sociální problematika je pro obce jen okrajové téma. Ona to totiž obec, která vám bude nejblíž.

[3] Paní "plivníku" v plném rozsahu souhlasím s paní "RichenzaII" a u Vás, jak je vidno, tak nevíte o čem je řeč. S tou kvalifikací jste mne opravdu pobavila, to bych vážně chtěla vidět, aby někdo tak náročnou práci jak na psychiku, tak především na znalosti, vykonával jen na základě toho, že se někde s vedením "potykal". To, co tvrdíte se snad možná někde nosí, ale při výkonu samosprávy, pokud ovšem víte co to je, t.j. u majetkových, stavebních a finančních záležitostí. To se určitě nikde nenosí u sociálních odborů! Jinak vůbec nepochybuje o znalostech a kvalifikaci sociálních pracovníků, ti mají tak široký záběr, že by se bez patřičného vzdělání prostě neobešli. Vy si opravdu myslíte, že sociální práce je přijmout žádost, dát razítko a konec??? Tak to jste opravdu jinde a nechci Vám přát opravdu nic zlého, ale já mám zdravotně postižené dítě a z toho nového úřadu mám vážně hrůzu. Buďte opravdu ráda, že zřejmě nic takového jste nezažila, já se totiž bez své sociální pracovnice opravdu nehnu. Je mi hodně dobrým rádcem a žasla byste kolik věcí mi již zajistila, stejně tak super zkušennosti mám i s jejími kolegyněmi a i s vedoucí. Ta totiž to, na co zákon nemyslel předloží do "Rady" a snaží se mi pomoci i touto cestou. Myslíte, že v tom mamutím úřadu někde Bůh ví kde, to pro mne někdo udělá? Víte, bylo by namístě vážit si práce těchto lidí a také toho, že je máme blízko. Dle mé zkušennosti, už to, že státní sociální podporu už na úřady práce převedly, nestojí za nic. Nečerpejte prosím z pomluv a polopravd, které tak rádi ventilují naši politici a celá řada médií. Děkuji Vám.

[5] Děkuji za emotivní výlevy, ke kterým jsme se po delší době dostala. Informace o tom, jak to chodí na soc. odborech nemám ze zdroje "jedna paní povídala", ale ze zkušenosti. Pokud jde o to, jak funguje obsazování funkce vedoucí soc. odboru a kdo tato místa často zastává, je to moje zkušenost (nemluvím o řadových pracovnících, byť si stojím za tím, že valná většina z nich stále ještě nesplňuje kvalifikační předpoklady podle zákona o soc. službách). Znám soc. odbor, kde je vedoucím inženýr, absolvent vysoké vojenské školy ve Vyškově, kde také do to doby učil. Opravdu si myslíte, že je to člověk na svém místě? Podobných inženýrů (byť jiného druhu) působí i na jiných soc. odborech více. Problém je v tom, že soc. odbor není moc atraktivní, neřeší se tam veřejné zakázky a podobné lukrativní záležitosti.

Komentáře nejsou povoleny.