Organizace SWAN zveřejnila výzkum o policejním násilí vůči sexuálním pracovnicím.

„Když nezaplatím, hrozí mi zmlácením, vezmou mi dokumenty a nutí mě k sexu“ – „Říkají, že řeknou všem o mém zaměstnání – ve škole, v mateřské školce mých dětí.“ – „Policie se ke mně chová násilně vždy, když mě vidí. Dělají mi hrozné věci. Všem, co přihlížejí, říkají, že jsem úchyl. Kluk, co se převléká do ženských šatů.“ (Citace respondentů/ek výzkumu)

Šlapat chodník neznamená šlapat po svých právech. Plakát SWAN Slovakia.
Šlapat chodník neznamená šlapat po svých právech. Plakát SWAN Slovakia.

V rámci mezinárodního dne za práva sexuálních pracovníků/ic a boje proti násilí na nich, který se slaví 17. 12., zveřejňuje organizace SWAN (síť organizací hájící práva sexuálních pracovníků/ic) statistické šetření Arrest the Violence (Zatkněte násilí).

Legitimní terč zneužívání

Dokument informuje o alarmující situaci ve střední a východní Evropě a střední Asii, kdy policie považuje sexuální pracovnice/íky za legitimní terč zneužívání.

41,7 % respondentů/ek této studie bylo psychicky zneužíváno.

36,5 % respondentů/ek této studie bylo sexuálně zneužíváno.

Organizace SWAN sdružuje 11 organizací bojující za práva sexuálních pracovníků/ic. Členy jsou Česká republika, Bulharsko, Kyrgyzstán, Makedonie, Srbsko, Rusko, Ukrajina, Litva, Polsko, Slovensko a Lotyšsko.

Celý dokument v AJ nebo RJ ke stažení zde.

Deklarace práv sexuálních pracovníků/nic

Zástupci/kyně organizací také připravili deklaraci práv sexuálních pracovníků a pracovnic v Evropě. Tuto deklaraci vypracovalo a schválilo 120 sexuálních prac! ovníků a pracovnic a 80 spojenců z 30 zemí. Symbolem je červený deštník.

V deklaraci jsou popsány důvody, proč byla deklarace sepsána, dějiny deklarace, práva sexuálních pracovníků a pracovnic. Naleznete zde příklady porušování práv v jednotlivých zemích Evropy.

Např.: „Ve Francii mohou být děti sexuálních pracovnic a pracovníků trestně stíhány, když po dovršení plnoletosti žijí z peněz, jež jejich rodiče vydělali sexuálními službami. Tím se porušuje právo na respektovaní soukromí a rodinného života bez neoprávněného zasahování do tohoto práva.“

Úplné znění deklarace práv sexuálních pracovníků/ic najdete na webových stránkách Rozkoše bez Rizika.

1 Comment on Organizace SWAN zveřejnila výzkum o policejním násilí vůči sexuálním pracovnicím.

  1. Dr. Robert Booth (USA) z Univerzity of Colorado pokládá jako jeden ze zdrojů vysoké promořenosti infekčních chorob na Ukrajině chování tamních policistů, kteří nezřízeně šikanují uživatele drog a pracovníky v sexbyznysu (mimo jiné za účelem.) Uživatelé drog a pracovníci v sexbyznysu jsou tak nuceni své rizikové chování maximálně skrývat… (Zdroj: řečeno na Fokusní skupině, Centrum Adiktologie, 10.9.2009

Comments are closed.