Rubriky
Zprávy

Organizace sdružující sociální pracovníky a jim podobné

Přehled profesních organizací sociálních pracovníků a příbuzných spolků. Doplňující návrhy vítány.

Obecné profesní organizace

Profesní komora sociálních pracovníků

Společnost sociálních pracovníků ČR

Oborové spolky a asociace

A.N.O – asociace nestátních organizací zabývajících se prevencí a léčbou drogových závislostí

Asociace občanských poraden

Asociace poraden pro zdravotně postižené

Asociace poskytovatelů sociálních služeb ČR

Česká asociace pečovatelské služby

Česká asociace streetwork sdružující nízkoprahové sociální služby

Česká rada humanitárních organizací

Sdružení azylových domů

Sdružení pro probaci a mediaci v justici

Asociace komunitních služeb v oblasti péče o duševní zdraví

Příbuzné organizace

Asociace vzdělavatelů v sociální práci

Odborový svaz zdravotnictví a sociální péče ČR

Rada pro rozvoj sociální práce

SKOK – Spolek Oborové Konference nestátních neziskových organizací působících v sociální a zdravotně sociální oblasti

Socioklub, sdružení pro podporu rozvoje sociální politiky

Vybrané zahraniční organizace

Asociácia supervízorov a sociálnych poradcov

British Association of Social Workers (Velká británie)

International Federation of Social Workers (Mezinárodní federace sociálních pracovníků – český profil na Sociální revue)

National Association of Social Workers (USA)

Občianske združenie Sociálna práca