Rubriky
Zprávy

Ombudsman vyzývá neziskovky k boji s diskriminací

Veřejný ochránce práv vyzývá neziskové organizace ke spolupráci v potírání diskriminace.

20090923-otakar-motejl

Veřejný ochránce práv vyzývá neziskové organizace v souvislosti s novou pravomocí, která mu bude k 1. 12. 2009 udělena zákonem antidiskriminačním zákonem, aby se přihlásily, pokud mají zájem spolupracovat na systémovém potírání diskriminace, zejm. poskytování právní pomoci obětem diskriminace a výzkumné činnosti.

Podmínky spolupráce

Nezisková organizace k ochraně obětí diskriminace byla založena, nebo ochrana před diskriminací je předmětem její činnosti uvedené ve stanovách resp. statutu nebo taková skutečnost vyplývá z její činnosti.

Nezisková organizace nejméně od r. 2008 vyvíjí aktivní činnost spočívající v aktivní právní ochraně obětí diskriminace nebo předmětem její činnosti je systémový přístup k diskriminaci jako nežádoucímu jevu spočívající zejm. v publikační činnosti a vedení kampaní proti diskriminaci.

Ochránce si již na tomto místě dovoluje potenciální zájemce z řad neziskových organizací upozornit, že z eventuálního partnerství s ochráncem neplynou a priori pro neziskovou organizaci žádné finanční výhody či plnění.

V případě zájmu či jakýchkoliv dotazů kontaktujte prosím pověřeného pracovníka Kanceláře veřejného ochránce práv Mgr. Michala Čermáka e-mailem na cermak@ochrance.cz či telefonicky na 542 542 389.