Oldřich Matoušek šedesátiletý

<%image(oldrich_matousek.jpg|80|106|Oldřich Matoušek. Foto: socialniprace.cz)%>

Oldřich Matoušek. Foto: socialniprace.cz

Spoluzakladatel katedry sociální práce při Univerzitě Karlově, její dnešní vedoucí a autor mnoha knih o sociální práci slaví ve středu 31. ledna šedesáté narozeniny.

„Oldřich Matoušek je významným pedagogem, který ovlivnil výuku sociální práce,“ píše Igor Tomeš v blahopřání uveřejněném na webových stránkách katedry. „Knihy Základy sociální práce, Metody a řízení sociální práce a Sociální práce v praxi, které vznikly pod jeho vedením, se staly základní literaturou pro stovky studentů sociální práce v celé republice.“

Matoušek je také autor Slovníku sociální práce, jenž výrazně ovlivnil mnoho pracovníků státní správy a neziskových organizací, doplňuje Tomeš.

Od psychologie k sociální práci

Doc. PhDr. Oldřich Matoušek, CSc., se narodil 31. ledna 1947. Vystudoval psychologii na Filozofické fakultě UK a pracoval jako klinický psycholog, později vedoucí Denního psychiatrického sanatoria Horní Palata (1993-1996). Souběžně působil na dětské psychiatrii a v manželské poradně.

V roce 1991 zakládal s Jiřinou Šiklovou a Igorem Tomešem katedru sociální práce FF UK, kterou dnes vede.

Zabýval se výzkumem efektivity režimové léčby psychiatrických pacientů, metodikou návštěvy v rodinách, psychoterapií skupin, manželství a rodin. V roce 1996 se habilitoval na Filosofické fakultě UK prací Rodina jako instituce a vztahová síť.

„Skrytá riziková osobnost“

Roku 1992 založil s A. Kroftovou a B. Kopoldovou Sdružení pro pomoc rizikové mládeži LATA, v němž působí jako supervizor.

„LATU jsem založil proto, abych vyzkoušel typ práce s klienty, který před rokem 1990 nikdo u nás nezkoušel a abych dal studentům příležitost k praxi, která je užitečná,“ říká Matoušek na webových stránkách této organizace.

„Od té doby se na projektu podílím, v posledních letech už trochu z povzdálí. LATA mně přináší kontakt se studenty v jiné, zajímavější a osobnější poloze. Přes LATU mám také jakýsi kontakt s praxí, s jinými lidmi a institucemi, pracujícími s ohroženou mládeží.

Rizikové mládeži bych se asi nevěnoval, kdyby mou skrytou osobností nebyl rizikový mladistvý. Po horách již tolik nelezu jako dřív, mírná rizika si dopřávám na kole a pod vodní hladinou v moři.“

Rozvoj studia sociální práce

Oldřich Matoušek je člen redakční rady časopisu Sociální práce, člen oborových rad na univerzitách v Praze, v Brně a v Ostravě. Od roku 2002 člen Pracovní skupiny pro společenské vědy Akreditační komise MŠMT.

V teoretické oblasti se Matoušek věnuje především tématům rodiny, mládeže a řízení sociálních služeb a ústavů. Již zmiňovaná práce Rodina jako instituce a vztahová síť se dočkala již třetího rozšířeného vydání.

„Známé jsou i jeho práce z oblasti řízení sociálních služeb, např. Ústavní péče, ve které zpracoval své zkušenosti z manželské poradny,“ připomíná Igor Tomeš.

Zdroje: Blahopřání a poděkování členů katedry a Matouškův profil a Lidé v LATĚ.

Užitečné odkazy

Jiřina Šiklová
Sociální práce na univerzitách