Rubriky
Zprávy

Ocenění v 3. ročníku Ceny kvality v sociální péči

Rada České republiky pro jakost a časopis Sociální péče vyhlásily
výsledky 3. ročníku Ceny kvality v sociální péči.

Vítězové převezali ocenění na slavnostním večeru včera 22. května v Kongresovém centru Lázeňská Kolonáda v Poděbradech.

Výsledky 3. ročníku Ceny kvality v sociální péči

Senioři

1. místo Dům pokojného stáří – Charita svaté rodiny Nový Hrozenkov

2. místo G-centrum Tábor, p.o.

3. místo Domov pro seniory Buchlovice, p.o.

Děti

Čestné uznání Nízkoprahový klub Wu-Wej Charity Kyjov

Osoby se zdravotním postižením

1. místo Denní stacionář Okýnko Charity Zábřeh

2. místo Máme otevřeno?, o. s.

3. místo Denní pobyt Rozkvět Charity Šternberk

OOSV: 1. místo IQ Roma servis, o.s.

Osobnost

Cena Jiří Horecký, B. A., prezident APSS ČR

Čestné uznání Ing. Danuše Martínková, ředitelka Charity Svaté rodiny Nový Hrozenkov

Čestné uznání Miloslava Machovcová, ředitelka Farní charity Neratovice

Cena sympatie

Ing. Milan Černý, ředitel Sociálních služeb města Havířova

Alena Charouzová, fundraiser Charity Šternberk

Bc. Ludmila Hájková, vedoucí sestra Domova pro seniory Buchlovice

Ludmila Šutová, pečovatelka Oblastní charity Vyškov

Pavlína Krušová, osobní asistentka Denního stacionáře Okýnko-Charita Zábřeh

Jarmila Mertová, účetní Charity Šternberk

Kavárna Vesmírna, Máme otevřeno?, o. s.

Cena MPSV

1. místo Odbor sociálních věcí a zdravotnictví statutárního města Ostrava