O čem bude časopis Sociální práce / Sociálna práca v roce 2005

Od redakce časopisu Sociální práce / Sociálna práca jsme získali tématický plán na letošní rok:

číslo 1/2005 – Aktivní politika zaměstnanosti; garantem monotématické části je Tomáš Sirovátka, Fakulta sociálních studií Masarykovy univerzity v Brně;

číslo 2/2005 – Sociální práce s rodinou; garantkou monotématické části je Dana Nedelníková, Zdravotně-sociální fakulta Ostravské univerzity;

číslo 3/2005 – Rovnost příležitostí; garantkou monotématické části je Anna Tokárová, Prešovská univerzity v Prešově;

číslo 4/2005 – Probační a mediační služba; garantem monotématické části je Pavel Štern, Probační a mediační služba České republiky.

Více na webu časopisu.