Rubriky
Zprávy

Novým ředitelem Diakonie ČCE se stal Petr Haška

Petr Haška, ředitel Diakonie ČCE. Foto: Diakonie ČCE
Petr Haška, ředitel Diakonie ČCE. Foto: Diakonie ČCE

Diakonie ČCE má nového generálního ředitele. Této funkce se 1. dubna ujímá Petr Haška (48), dosavadní ředitel střediska Diakonie v Myslibořicích. Ve funkci nyní vystřídal Davida Šourka, který vedl Diakonii od roku 2008.

Petr Haška působí v Diakonii už více než 20 let. Jeho profesní život je spjat se seniorským domovem Diakonie v Myslibořicích na Třebíčsku. Začínal tu jako zástupce ředitele a vedoucí hospodářství. Od roku 2001 až dosud pak sám středisko řídil. V letech 2011 až 2014 byl také členem dozorčí rady Diakonie
a působil v roli manažera pro etické řízení Diakonie.

Petr Haška je absolventem ekumenické teologie na ETF UK v Praze. Je ženatý, s manželkou Libuší mají šest dětí.

Petr Haška se ve své zastřešující ředitelské funkci stává zároveň předsedou správní rady Diakonie ČCE, čtyřčlenného orgánu, který řídí celou organizaci.

„Můj předchůdce David Šourek posunul Diakonii k větší profesionalitě, vyšší prestiži. Na to bych rád navázal. Nepovažuji se za nějakého velkého revolucionáře. V mnohých rozjetých věcech bych rád spolu s dalšími členy týmu správní rady pokračoval,“ říká sám nový ředitel.

„Aktuální je otázka způsobu řízení a členění Diakonie. Chtěli bychom dále budovat velkou, silnou a jednotnou Diakonii, při zachování vší pestrosti a různorodosti, která je v jednotlivých střediscích a službách napříč republikou dostupná,“ dodává.

Diakonie letos oslaví 25. výročí své obnovené činnosti. Oslavy se odehrají na sklonku léta, 13. září 2014, a to právě v dosavadním působišti nového ředitele: V krásných, důstojných prostorách památkově chráněného barokního zámku v Myslibořicích zde v Domově na zámku Diakonie pečuje o sto dvacet seniorů.

Diakonie ČCE je druhá největší nestátní organizace zabývající se sociálními službami a občanskou pomocí. Celorepublikově poskytuje sociální, zdravotní a vzdělávací služby – denně pomáhá tisícům klientů v nepříznivých životních situacích – od rané péče, pomoci rodinám s dětmi s postižením, přes provoz nízkoprahů, azylové domy, občanské poradny, chráněné dílny a pracoviště atp. až po seniorská zařízení či hospic pro umírající. Dále Diakonie poskytuje humanitární pomoc (povodně) a zabývá se rozvojovou spoluprací v zahraničí.

Diakonie ČCE poskytuje služby ve více než 110 zařízeních (střediska a speciální školy). Pracuje zde přes 1500 zaměstnanců a 1000 dobrovolníků. DČCE nabízí 126 registrovaných sociálních služeb.