Rubriky
Zprávy

Nový studijní obor UHK: Sociální práce ve veřejné správě

Pedagogická fakulta Univerzity Hradec Králové otevírá nový studijní obor Sociální práce ve veřejné správě, bakalářský kombinovaný.

Na rozdíl od základního a obecně koncipovaného modulu Sociální práce se nově vznikající obor profiluje směrem k přípravě sociálních pracovníků ve veřejnoprávních institucích na úrovni ústřední nebo místní správy, uvádí tiskové prohlášení Katedry sociální práce a sociální politiky.

V rámci jednotlivých stupňů vzdělání v sociální práci a politice na Univerzitě Hradec Králové budou mít absolventi nového oboru možnost pokračovat ve studiu v magisterském oboru Sociální práce a sociální politika, který se orientuje na budování manažerských znalostí a dovedností v sociální práci.

Vedoucí Katedry sociální práce a sociální politiky Miroslav Mitlöhne k novému oboru uvedl: „Cílem bakalářského studijního oboru Sociální práce ve veřejné správě je zprostředkovat poznatky z širokého spektra základních znalostí a dovedností, jež absolventovi umožňují samostatný výkon na pracovních pozicích primárně v oblasti veřejné správy. Tyto znalosti a dovednosti dokáže absolvent aplikovat na v praxi existující situace, a stane se tak kompetentním pracovníkem na úrovni středního managementu, a to s přesahem i do řídících funkcí.“

Pedagogická fakulta předpokládá, že se přijímací řízení uskuteční v září letošního roku a výuka bude zahájena již v akademickém roce 2006/2007.

Užitečné odkazy

Katedra sociální práce a sociální politiky PdF UHK
Studium sociální práce na vysokých školách