Rubriky
Zprávy

Nový časopis: Fórum sociální politiky

Výzkumný ústav práce a sociálních věcí začíná vydávat odborný recenzovaný časopis Fórum sociální politiky.

„Domníváme se, že časopis tohoto zaměření v současné době na trhu chybí a doufáme, že se stane vítaným zdrojem informací i ceněným pomocníkem při práci,“ uvedla v informačním e-mailu Helena Lisá z redakce časopisu.

Fórum sociální politiky

odborný recenzovaný časopis

VÚPSV, Palackého nám. 4, 128 01 Praha 2, e-mail helena.lisa@vupsv.cz, tel.: 224 972 645

Vychází: 6x ročně, první číslo vyjde v srpnu 2007

Rozsah: 32 stran, tisk černobílý

Formát: A4

Cena: jedno číslo 50 Kč, roční předplatné 300 Kč

Obsahové zaměření

Sociální problematika v nejširším vymezení, tj. zejména sociální politika, sociální služby, systém státní sociální podpory, systém hmotné nouze, posudková služba, zdravotní postižení, rodina, sociálně-právní ochrana dětí, rovné příležitosti, pojistné systémy, důchodové pojištění, nemocenské pojištění, úrazové pojištění, příjmová politika, zaměstnanost, politika zaměstnanosti, služby zaměstnanosti, trh práce, zahraniční zaměstnanost, činnost úřadů práce, mzdová politika, mzdové a platové systémy, bezpečnost práce a pracovní prostředí, migrace, integrace cizinců, mezinárodní spolupráce v oblasti sociálního zabezpečení, sociální dialog a kolektivní vyjednávání, pracovní podmínky, organizace práce, legislativa upravující všechny tyto oblasti, zejména pracovněprávní, a další příbuzná tematika.

Časopis je členěn na dvě části zhruba o stejném rozsahu.

První část tvoří rubrika Stati a studie, do níž jsou zařazovány výhradně příspěvky, které redakční rada schválí k vydání na základě výsledků recenzního řízení.

Druhá část obsahuje příspěvky, které recenznímu řízení nepodléhají a jsou zařazovány do následujících rubrik (počet a obsah může být podle potřeby modifikován): Z Evropské unie, Projekty podporované EU, Statistiky a analýzy, Poznatky z praxe, Zajímavosti ze zahraničního tisku a Informační servis čtenářům.

Užitečné odkazy

Časopisy k sociální práci
Výzkumný ústav práce a sociálních věcí