Rubriky
Zprávy

Novela zákona o sociálních službách 2020

Ministerstvo práce a sociálních věcí předkládá další novelu zákona o sociálních službách. Nejvíce změn se dotýká administrativních záležitostí, registrací, financování apod.

Příslušné dokumenty jsou k nalezení např. na webu Hospodářské komory (klíčový je dokument Plné znění). Na webu MPSV novela není.

Rozhovor v Aktuálně.cz: Organizovat sociální služby lépe a radostněji

(doplněno 18.1.)

David Klimeš: Třeba se teď alespoň něco málo změní k lepšímu, když ministerstvo práce připravuje novelu zákona o sociálních službách, která chce mimo jiné více chránit práva klientů.

Milan Šveřepa: Nepochybně obsahuje několik kroků správným směrem. Už jen to, že o terénních, ambulantních a komunitních službách mluví jako o primárních. To je konečně úkrok od dosud převládajícího lpění na velkoústavech…

Dvě věci by pak sociální služby přímo vrátily zpět někam do osmdesátých let: sjednocení osobní asistence s pečovatelskou službou a sjednocení domovů pro seniory s těmi pro osoby s postižením. Srovnat potřeby postižených v produktivním věku s tím, co zajišťují služby pro seniory, opravdu nelze. Pokud by tohle prošlo, popře to vývoj, který se v sociálních službách od revoluce udál.

Milan Śveřepa v Aktuálně.cz

Pár rychlých poznámek k některým zásadním i méně zásadním nedostatkům návrhu: