Nová kniha: Sociální pracovník v rezidenčních zařízeních sociálních služeb

Publikace je především určena sociálním pracovníkům zaměstnaným v rezidenčních zařízeních sociální péče a všem zájemcům, kteří se chtějí zorientovat v problematice poskytování sociálních služeb.

Výklad seznamuje čtenáře s historickým vývojem sociálního systému, pomáhá mu zorientovat se v zákonu o sociálních službách, prováděcí vyhlášce k tomuto zákonu a ve standardech kvality sociálních služeb a také poznat historický původ základních lidských práv a svobod.

Kniha obsahuje vzory žádostí a oznámení a v příloze rovněž úplná znění zákonů a vyhlášek týkajících se této oblasti.

Publikace je návodem ke každodenní činnosti sociálního pracovníka, který by mu měl pomoci zorientovat se v problému po stránce právní a naznačit praktické možnosti jeho řešení.

V ceně publikace je zahrnuta její bezplatná aktualizace na internetu.

Autor: Radek Sokol

Počet stran: 444

Vazba: brožovaná

Cena: 510 Kč

Vydalo nakladatelství ASPI, a. s.