Nová asociace chce hájit právo dětí na dětství v rodině

V situaci, kdy je základní právo dítěte na dětství prožité přednostně v prostředí biologické či náhradní rodiny velmi často zpochybňováno a relativizováno, přicházejí zakládající organizace se snahou ochránit pozitivní změny v legislativě a zajistit jejich pokračování.

dite-a-rodina

„Jsem velmi ráda, že se po mnoha letech podařilo vytvořit vhodnější legislativní podmínky pro zlepšení života dětí v obtížné životní situaci. Organizace sdružené v naší Asociaci jsou připravené zúročit a využít své zkušenosti a poznatky při prosazování práv dětí a systematicky je zavádět do praxe,“ říká k tomu Věduna Bubleová, předsedkyně Asociace Dítě a Rodina.

Hlavní cíle Asociace:

  • Aby každé dítě mělo někoho, s kým může navázat trvalý a bezpečný vztah.
  • Aby dítě mohlo primárně zůstat ve své rodině.
  • Aby dítě, které nemůže vyrůstat ve své vlastní rodině, vyrůstalo v náhradní rodině.
  • Aby žádné dítě mladší sedmi let nebylo umístěno do ústavní péče.
  • Aby byl dostatek kvalitních pěstounů všech specializací.

Asociace považuje za nutné sjednotit celý systém péče o ohrožené děti pod Ministerstvo práce a sociálních věcí. Současný stav, kdy je legislativní pravomoc nad touto citlivou oblastí rozdrobena do gesce tří ministerstev (MPSV, MŠVT a MZ), je podle členů Asociace dlouhodobě neudržitelný.

Sjednocení celého systému považuje Asociace Dítě a Rodina za základní krok, jenž povede ke zjednodušení celého procesu a především ke zkvalitnění služeb, které rodiny s ohroženými dětmi potřebují.

„I přes některé dílčí legislativní úpravy, které přinesly nové pozitivní aspekty do oblasti péče o ohrožené děti, počet dětí umístěných do dětských domovů poklesl mezi lety 2008–2014 pouze o 10 %, což není optimální stav.

Sjednocení systému péče pod jedno ministerstvo považujeme za nezbytný krok, který urychlí transformaci ústavní péče,“ komentuje současnou situaci Petra Kačírková, ředitelka organizace Lumos Česká republika a členka Asociace Dítě a Rodina.