Norsko: obětem domácího násilí pomáhá propracovaný systém

O propracovanosti norského systému pomoci obětem domácího násilí referuje server my89.cz. Přinášíme výtah:

V Norsku se vedou poměrně velké debaty o samotný termín domácí násilí. Hodně projevů násilí mezi blízkými se totiž neodehrává v domácím prostředí, proto tady definovali výraz „násilí v blízkém vztahu“ (spadá sem násilí ze strany partnera, vynucené manželství, deformace genitálií, násilí na dětech a seniorech).

Pokud jde o rozsah problému, je k dispozici studie z roku 2014, kterou pořádalo Norské centrum pro násilí a traumatický stres na 5 000 lidech. Z té vyplývá, že 8,2 % žen a 2 % mužů oznámilo těžký případ násilí v blízkém vztahu a 9,4 % žen a 1,1 % mužů bylo znásilněno.

Norský systém pomoci obětem domácího násilí

V celém systému práce s domácím násilím je několik momentů, které vás zaujmou svou jednoduchostí, účinností a tím, jak staví oběť na první místo.

Dětské domy jsou určené dětem do šestnácti let a mentálně postiženým dospělým, kteří se stali obětmi nebo svědky násilí. Všechny služby a úředníci je navštěvují v tomto domě, traumatizované dítě není převáženo z jedné instituce do druhé, kde by se někdo znovu a znovu vyptával na to samé. V Dětském domě navštíví jednu místnost, která je nahrávaná a kde s ním sedí terapeut. Všichni, kdo potřebují něco zjistit, sedí ve vedlejší místnosti a mají možnost klást otázky přes počítač. K dispozici pak mají záznam. Na stejném místě probíhají i lékařské prohlídky.

Policie nasazuje na případy násilí v blízkém vztahu koordinátory, kteří mají na starosti jednotlivé případy. Nepracují s obětí, ale celou kauzu koordinují tak, aby nedocházelo ke zbytečným prodlevám a traumatům.

Oběti ohrožené dalším útokem dostávají „mobile violence alarm“. Zmáčknutím tlačítka se na nejbližší policejní stanici aktivuje složka oběti – přehled případu, poloha oběti a informace o násilníkovi. Díky tomu nemusí pak ohrožená osoba v telefonickém hovoru (druhé tlačítko) nic dlouze vysvětlovat. Násilník ví, že jeho potenciální oběť u sebe má alarm, což ho odrazuje. A zásah policie je mnohem rychlejší.

Elektronický systém hodnocení případu policií. Při výpovědi ohledně domácího násilí zaklikává policista různé hodnotící výpovědi a program posoudí riziko, v jakém ohrožená osoba je a o jak závažný případ se jedná.

Norské centrum pro násilí a traumatický stres se zabývá průzkumy současného stavu a šířením povědomí o problému, ale také navrhuje další směry výzkumu. Mezi chystané oblasti patří reviktimizace (bité děti vyrostou a bijí svoje děti, nebo bitá žena bije svoje děti), výzkum osoby násilníka nebo specifika dětí z etnických rodin.

Třetím rokem funguje v nemocnici v Oslu jednotka pro oběti znásilnění a násilí v blízkých vztazích. Ve zvláštní místnosti proběhnout všechna potřebná vyšetření. Vyplní se velmi podrobný záznam o zdravotním stavu, odeberou se všechny dostupné stopy z těla i oblečení a tyto důkazy jsou k dispozici policii. Pacientka či pacient na jednom místě získají všechnu možnou péči a informace a mohou sem docházet na následnou péči a terapii k lékaři či lékařce, kterou už znají.

Terapie pro násilníky – už třicet let tu poskytuje služby organizace Aternative To Violence. Dává možnost lidem, kteří nezvládají svou agresi a chtějí s tím něco dělat. Terapie jim pomáhá podívat se na sebe pravdivě a do budoucna se naučit jiné vzorce řešení problémů. Přicházejí sem třeba muži, kteří mají pocit, že bít ženu je jejich právo (patriarchální násilí), nebo že jsou zatlačeni do kouta a jiné řešení není, případně se takhle naučili žít už jako děti a nepřijde jim to divné.

Celou reportáž najdete zde.