Rubriky
Odborné články

Neřešení epidemie duševních poruch stojí 1 bilion dolarů ročně – WHO

Počet lidí s depresí nebo úzkostnou poruchou během uplynulých 20 let celosvětově významně vzrostl. Světová zdravotní organizace (WHO) vyčíslila hospodářské dopady neřešení této narůstající epidemie.

Studie v odborném časopise The Lancet odhaduje že téměř 10 % světové populace – 740 miliónů lidí – je zasaženo duševními problémy. Neschopnost tyto problémy řešit stojí světovou ekonomiku 1 bilion dolarů každý rok.

WHO k tomuto číslu dospěla revizí stovek studií, které se zaměřují na dopad deprese a úzkostných poruch na hospodářství v 36 zemích. Studie WHO ukázala, že pokud nebude výrazně zvýšena dostupnost léčby, každý rok bude kvůli depresi a úzkosti ztraceno 12 miliard pracovních dnů (50 miliónů let práce).

Náklady na zvýšenou dostupnost léčby ve všech 36 zemích by odpovídaly 147 miliardám dolarů během následujících 15 let. Ačkoli to zní jako hodně peněz, WHO argumentuje, že návratnost této investice vysoce převyšuje náklady. Taková investice by vedla k 5procentnímu zlepšení v zapojení pracovní síly, oceněnému na 399 miliard dolarů.

1 dolar investic do zlepšení léčby deprese a úzkostí přinese 4 dolary v lepším zdraví a schopnosti pracovat. – WHO

Duševní nemoci mohou za 30 % celosvětových zdravotních problémů bez smrtelných následků. WHO odhaduje, že navzdoru tomuto stavu vlády dávají na léčbu duševních nemocí průměrně 3 % zdravotních rozpočtů, v nízkopříjmových zemích méně než 1 %.

Zdroj: Quartz