Rubriky
Zprávy

Nemůžeme nečinně přihlížet – nová aliance poskytovatelů sociálních služeb

„Na současnou situaci v systému sociálních služeb již není možné koukat se založenýma rukama. Nemůžeme nečinně přihlížen k tomu, jak lidé s postižením, senioři, nemocní a další potřební přicházejí o své služby. Je to nemorální a navíc v rozporu se zákonem o sociálních službách,“ říkají zástupci devatenácti neziskových organizací z různých míst České republiky, kteří se sešli ve středu 4. června v Praze pod záštitou Pohoda, o.s.

„Předložili jsme soupis patnácti koncepčních chyb sociálního systému, jejichž důsledkem je popření účelu zákona č. 108 o sociálních službách, trestuhodné mrhání s prostředky veřejného rozpočtu a ohrožení celé řady služeb zejména pro osoby s tělesným postižením a pro seniory,“ říká Martin Zíka ze sdružení Slunečnice.

„Můžeme předložit konkrétní čísla o tom, jak stát pumpuje velké finanční objemy, aby udržel v provozu ústavy. Na druhou stranu dochází k finančnímu šikanování neziskových organizací, které připravují půdu pro transformaci ústavů na terénní služby, což je jeden z cílů nového zákona o sociálních službách.

Jako jeden z mnoha uvedených příkladů jsme otevřeně kritizovali skutečnost, že se stále po komunistickém vzoru budují další a další domovy pro seniory, ačkoli veřejný výzkum prokázal, že téměř 70 % starých lidí chce dožít doma, v místě, které mají rádi, kde mají přátele, které důvěrně znají. K tomu je ale potřeba buď funkční rodina, která se o svého seniora postará nebo osobní asistenční služba, kterou většinou zajišťují neziskové organizace.

„Jenomže situace je taková, že zatímco ústavy obdržely dotaci v plošném průměru kolem 90 % provozních nákladů, neziskovkám bylo přiděleno jen kolem 30 %, mnohde ještě méně.

Je nutné upozornit ministerstvo práce a sociálních věcí i krajské úřady na to, že takto rozhodně nevypadají rovné podmínky na trhu sociálních služeb a že se jedná o podporu nekalé soutěže,“ doplňuje Zíka.

Krizová skupina se usnesla na založení Aliance neziskových poskytovatelů sociálních služeb Aneposs.

„Založení aliance se ukázalo jako nezbytné, protože všechny zastřešující organizace, které měly pohlídat, aby situace nedošla do dnešní krize, funkčně selhaly. Ať už se jedná o Radu vlády pro nevládní neziskové organizace, různé rady humanitárních organizací atd.

Na odpoledním zasedání zaznělo devatenáct smutných příběhů o tom, jak se lidé v neziskovkách snaží za každou cenu a za minimální mzdy pomáhat potřebným, ale úřady na místní i vládní úrovní jim zato místo vytvoření podmínek pro práci většinou házejí klacky pod nohy. Naším cílem je situaci změnit a ministru Nečasovi ze všech sil pomoci napravit nešvary, které se mu dějí v resortu,“ doplňuje Martin Zíka.

Odkaz: Aliance neziskových poskytovatelů sociálních služeb