„Nejlepší v Plzeňském kraji“

<%image(20100112-poradna-rokycany.JPG|470|293|Občanská poradna Rokycany)%>

Na konci roku 2009 se Občanská poradna Diakonie ČCE v Rokycanech podrobila inspekci kvality sociálních služeb. Výsledkem kontroly je potvrzení vysoce profesionální úrovně práce, bez jediné výtky inspektorů Plzeňského kraje ke kvalitě poskytovaných služeb.

Výsledkem inspekce v oblasti poskytování sociální služby rokycanského střediska je maximálně pozitivní hodnocení s dosaženým počtem 144 bodů, tj. 100% ze 144 možných.

Dle vyjádření kontrolujícího inspektora je práce občanské poradny v Rokycanech zatím „nejlépe hodnocenou sociální službou v Plzeňském kraji“.

„Máme pochopitelně obrovskou radost. Kvalita poskytovaných služeb i nadále zůstává naší prioritou. Nechceme přitom usnout na vavřínech,“ dodává Petr Neumann, ředitel střediska v Rokycanech.

Diakonie ČCE – středisko v Rokycanech provozuje tři zařízení: Nízkoprahové komunitní centrum Akcent pro děti a mládež, Občanskou poradnu Rokycany a Centrum podpory rodiny.