Nedobrovolná hospitalizace psychiatrických pacientů v ČR

Na právní postavení a situaci psychiatrických pacientů poukazuje nová publikace Ligy lidských práv a Centra podpory transformace.

Nedobrovolná hospitalizace psychiatrických pacientů
Nedobrovolná hospitalizace psychiatrických pacientů

„Lidé s duševním onemocněním jsou jednou z nejvíce vyloučených skupin v naší společnosti,“ píši autoři v úvodu publikace. „Přitom podle Světové zdravotnické organizace až jeden ze čtyř lidí může být postižen nějakým druhem duševního nebo neurologického onemocnění v průběhu svého života.

Duševní nemoci jsou jednou z nejčastějších příčin špatného zdraví a zdravotního postižení. Duševní onemocnění a psychiatrie nese sebou velké stigma, které často brání lidem, aby vyhledali psychiatrickou pomoc v případě, kdy si neví rady, nebo mají problém, což může způsobit další zhoršení jejich zdraví.

V průměru téměř dvě třetiny lidí s duševním onemocněním nikdy nevyhledají lékařskou pomoc. I tak v ČR ročně navštíví ambulantních psychiatra více než 600 tisíc lidí a asi desetina z tohoto čísla je na psychiatrii hospitalizována.

Z 60 tisíc hospitalizovaných lidí je však až 40 tisíc z nich hospitalizovaných proti své vůli. Tito lidé musí snášet nucenou léčbu a významná omezení jejich soukromí a rodinného života. Navíc, samotná hospitalizace může ještě prohloubit stigma, které si tito lidé
s sebou nesou.“

Publikace pokrývá tato témata:

  • právní postavení lidí s duševním onemocněním
  • právní ochrana při nedobrovolné hospitalizaci
  • současná situace lidí v ústavní péči

Celou publikaci naleznete zde.