Návrh zákona o veřejném opatrovnictví

NRZP zveřejnila návrh zákona o veřejném opatrovnictví:

Navrhuje se novela zákonů č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, zákona č. 128/2000 Sb., o obcích a dále zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze. Součástí návrhu je také návrh změny vyhlášky č. 512/2002 Sb., o zvláštní odborné způsobilosti úředníků územních samosprávných celků.

V návrhu zákona lze identifikovat následující základní prvky, jež mají vést k zefektivnění výkonu veřejného opatrovnictví. Jsou to:

  1. Možnost přenosu výkonu veřejného opatrovnictví prostřednictvím veřejnoprávní smlouvy.
  2. Možnost jmenovat z důvodu vhodnosti veřejným opatrovníkem i jinou než jinak příslušnou obec (dle bydliště opatrovance).
  3. Povinnost sběru dat o počtu osob, jejíž opatrovníkem je obec.
  4. Standard pro vzdělávání úředníků vykonávajících veřejné opatrovnictví.

Návrh zákona na webu NRZP zde.