Nadějný paragraf a nové weby

Česká republika legalizuje porušování lidských práv v ústavech sociální péče, nechala se slyšet Liga lidských práv. Senát totiž schválil novelu zákona o sociálním zabezpečení, zavádějící mj. tento paragraf:

§ 89a

(1) Při poskytování ústavní sociální péče podle § 87 a 89 nelze používat opatření omezující pohyb osob, jimž je ústavní sociální péče poskytována, s výjimkou případů přímého ohrožení jejich zdraví a života nebo zdraví a života jiných osob, a to pouze po dobu nezbytně nutnou.

(2) Ústav sociální péče je povinen o použití opatření omezujícího pohyb osob informovat bez zbytečného odkladu

a) zákonného zástupce osoby, které je ústavní sociální péče poskytována,

b) zřizovatele zařízení.

(3) Ústav sociální péče je povinen vést evidenci případů použití opatření omezujících pohyb osob v rozsahu

a) jméno, příjmení a datum narození osoby, které je ústavní sociální péče poskytována,

b) datum a čas počátku použití opatření omezujícího pohyb osob,

c) důvod použití opatření omezujícího pohyb osob,

d) jméno a příjmení osoby, která opatření omezujícího pohyb osob použila,

e) informace, zda bylo opatření omezující pohyb osob použito na základě předchozí indikace lékařem,

f) vyjádření lékaře v případech, kdy k použití opatření omezujícího pohyb osob došlo bez předchozí indikace lékařem,

g) datum a čas ukončení použití opatření omezujícího pohyb osob,

h) záznam o splnění povinnosti stanovené v odstavci 2.

Zdroj: Senátní tisk č. 58

Novinky v sociální síti

Když zrovna nepíší podobné pozvánky k soudu pro lidská práva, dělají úředníci ministerstva práce radost webdesignovým firmám. Naposledy zakázkou na novou podobu svého webu.

Upravený vzhled a novou adresu dostala též internetová prezentace časopisu Sociální práce / Sociálna práca.

A úplně nové stránky má katedra sociální práce královéhradecké univerzity.