Rubriky
Zprávy

MPSV zveřejnilo materiálně-technický standard pro pobytové sociální služby

Ministerstvo práce a sociálních věcí vydalo doporučený postup Materiálně-technický standard pro služby sociální péče poskytované pobytovou formou.

Materiálně technický standard je členěn na části specifické pro tyto sociální služby:

  • chráněné bydlení;
  • domovy pro osoby se zdravotním postižením a týdenní stacionáře;
  • domovy pro seniory a domovy se zvláštním režimem.

K hlavním bodům standardu patří stanovení maximální přípustné kapacity v domácnosti a celkem v objektu služby. U domovů pro seniory a domovů se zvláštním režimem je nastaven pouze maximální počet lůžek na pokoji (2).

Přehled maximální kapacity pobytových služeb dle materiálně-technického standardu MPSV

druh služby max. počet lidí v domácnosti max. počet lidí v objektu
chráněné bydlení

4

12

domov pro osoby se zdravotním postižením a týdenní stacionář

6

18

domov pro seniory a domov se zvláštním režimem 2 lidé v pokoji nestanoveno

Dále standard upravuje vybavení pokojů, koupele a další náležitosti.

Celý materiál zde (.pdf).