Rubriky
Zprávy

MPSV: Základní východiska zavedení koordinované rehabilitace o zdravotně postižené v ČR

Ministerstvo práce a sociálních věcí vydalo odbornou publikaci, která se zabývá základními východisky pro zavedení koordinované rehabilitace o zdravotně postižené v ČR.

MPSV v současné době řeší koncept návrhu věcného záměru zákona o koordinované rehabilitaci a vydaný titul si klade za cíl představit základní směry v této oblasti odborné veřejnosti.

K problematice koordinované rehabilitace je třeba uvést, že v Poslanecké sněmovně PČR byly schváleny klíčové zákony v rámci Sociální reformy I (9. 9. 2011), které upravují poskytování dávek osobám se zdravotním postižením (OZP) a povedou ke zvýšení adresnosti a efektivnosti dávkové pomoci pro OZP, snížení nákladů na obsluhu dávkových systémů a zvýšení komfortu klienta.

Dále upravuje také podmínky v oblasti zaměstnávání OZP. Novela také přináší jasná pravidla zřizování chráněných pracovních míst a poskytování příspěvku na zaměstnávání OZP, aby se co nejvíce podpořily pracovní příležitosti pro tuto kategorii osob.

Dále byly schváleny poslaneckou sněmovnou (7. 9. 2011) zákony týkající se zdravotnické reformy, které budou v budoucnosti ovlivňovat poskytování zdravotní péče občanů i se zdravotním handicapem.

Nově navrhovaný věcný záměr zákona o koordinované rehabilitaci tedy musí vyházet jednak z platné legislativy, ale také zároveň ze schválených právních norem.

V současné době pracuje multioborová skupina odborníků, kteří zpracovávají systémově koordinovanou rehabilitaci. Odborníci se věnují jednotlivým oblastem, jako je zajištění dostupnosti, efektivity, větší provázanosti sociálního a zdravotnického systému a efektivnějšímu financování celého procesu.

Nejdůležitější část návrhu je věnována plánováním jednotlivých fází koordinované rehabilitace se zapojením léčebně rehabilitační, vzdělávací složky a sociálního zabezpečení klienta.

Celý návrh koordinované rehabilitace vychází z Úmluvy o právech osob se ZP, k naplňování jednotlivých článků této Úmluvy.

Cílem právní úpravy je pomoci osobám, zajistit dostupnosti komplexní zdravotně sociální služby a vzdělávání, které by pomohly v integraci osob se zdravotním postižením na pracovní trh.

Publikaci lze stáhnout z webových stránek ministerstva.

Zdroj: MPSV