Rubriky
Zprávy

MPSV provedlo výzkum řešení bezdomovectví v obcích

Ministerstvo práce a sociálních věcí zveřejnilo závěry z dotazníkového šetření, ve kterém se zaměřilo na bezdomovectví v obcích s rozšířenou působností. Dotazník vyplnilo 221 pracovníků sociálních odborů obecních úřadů.

Počet osob ohrožených ztrátou bydlení na 1000 obyvatel (zdroj MPSV)
Počet osob ohrožených ztrátou bydlení na 1000 obyvatel (zdroj MPSV)

Odhad počtu lidí bez bydlení

Na území České republiky odhadují pracovníci obecních úřadů téměř 119 tisíc osob ohrožených ztrátou bydlení. Nejvyšší počet osob byl odhadnut v Moravskoslezském, cca 28 tis. a dále Ústeckém kraji cca 14 tis. Naopak nejnižší počty ohrožených osob byly odhadnuty v obcích Královéhradeckého kraje (2 tis.).

Celkový odhad osob bez bydlení byl téměř 68,5 tisíce osob. Z celkového odhadu počtu nebydlících bylo 23,6 % žen, 11,9 % osob do 18 let a 10,3 % tvořily osoby nad 65 let. Nejvyšší počet osob bez bydlení byl odhadnut v Moravskoslezském kraji (13,8 tis.) a dále v hl. m. Praze (9,5 tis.). Nejnižší počty byly zaznamenány v Královéhradeckém (1,6 tis.), Karlovarském a Pardubickém kraji (shodně 2,1 tis.).

Důvody bezdomovectví

Mezi nejčastější důvody vzniku bezdomovectví bylo z nabízených možností uvedeno:

  • zadlužení (90,0 %),
  • závislost na alkoholu (79,2 %),
  • nezaměstnanost (78,7 %).

Nejméně uváděný důvod bylo zvoleno onemocnění (10,9 %) a gamblerství  (12,2 %).

Nástroje řešení bezdomovectví

Obce s rozšířenou působností v průzkumu uvedly, že nejčastěji využívají následující nástroje pomoci: sociální práce obce (94,6 %), činnost orgánů sociálně právní ochrany dětí (93,7 %) a odborné sociální poradenství (84,2 %).

Nejméně využívanými nástroji jsou výstavba nového obecního fondu (3,6 %), rekonstrukce a obnova bytového fondu (10,4 %) a nízkonákladové bydlení (11,8 %).

V omezené míře obce využívají nejvíce bezbariérové bydlení (41,6 %), domov pro seniory (33,0 %) a šatníky (32,6 %).

Respondenti uvedli také jiné nástroje, které obce využívají: věcná pomoc, vlastní sklad nábytku a nádobí, zajištění hygienického zázemí, sprcha, veřejná koupelna, pračka a sušička, fond sociální pomoci, soukromé ubytovny, komerční ubytovny, domovy pro seniory cenově dostupné, AT poradna, Mobilní terénní služba Naděje, psychiatrická nemocnice, LDN, stan Městské policie v zimním období, krizová ubytování, městská azylová ubytovna, hygienická služba a právní poradenství, vězeňská služba ČR a další.

Nejčastěji chybějící nástroje k řešení situace osob ohrožených ztrátou bydlení a osob nebydlících jsou: výstavba nového obecního fondu (75,6 %), nízkonákladové bydlení (60,6 %) a krizové ubytování obecní (provozované obcí) (59,3 %).

Dále 5 jiných nástrojů, které obce postrádají: domovy pro seniory cenově dostupné, domovy pro seniory se zvláštním režimem cenově dostupné, sociální byty, psychiatrická nemocnice, psychiatrické služby.

Další témata

Zpráva z dotazníkového šetření dále obsahuje témata jako prevence bezdmovectví, informační kampaň, koordinace služeb a další.

Celá zpráva ke stažení zde (.pdf).