Most má plán pomoci sociálně slabým

V každé veřejné zakázce, kterou město Most vypíše v rámci integrovaného plánu rozvoje města, obsadí minimálně deset procent pracovních míst dlouhodobě nezaměstnanými lidmi z evidence úřadu práce.

Tato i řada dalších aktivit na pomoc sociálně slabým obyvatelům Mostu se objevují ve strategickém dokumentu pro roky 2010-2012, který připravili členové Lokálního partnerství Most koordinovaného vládní Agenturou pro sociální začleňování v romských lokalitách.

Strategický dokument včera přijali mostečtí zastupitelé.

Velký důraz na vzdělávání

Most bude i nadále pokračovat v úspěšném programu předprofesní přípravy žáků vycházejících ze základních škol.

Snahu o úspěšný přechod dětí ze základních škol na střední posílí zřízení pracoviště mostecké Střední školy technické přímo na chanovském sídlišti.

Na sídlišti Chanov a ve čtvrti Stovky bude v případě úspěchu podávaných projektů vybudováno nové nízkoprahové zařízení pro mládež nad 15 let a otevřeny kluby pro děti a mládež.

Dalšími cíli v oblasti vzdělávání a volného času jsou provoz předškolních klubů, posílení asistentů pedagogů na vybraných základních školách a program doučování v rodinách.

Prioritou oblasti zaměstnávání je zavedení dluhového a právního poradenství

Předluženost a s ní spjatý exekuční výměr jsou často nejvážnějšími překážkami pro vstup sociálně vyloučených osob na legální trh práce.

V Mostě by také měla začít fungovat služba pracovního poradenství a pracovní asistence, která motivuje klienty směrem k aktivnímu hledání zaměstnání, zprostředkovává práci a poskytuje garanci zaměstnavatelům.

Tato služba pracuje s klienty i po okamžiku, kdy získají zaměstnání, aby o práci zase brzy nepřišli.

Systém prostupného bydlení

V něm mohou lidé přecházet z krátkodobého krizového bydlení na ubytovnách do podporovaného bydlení spojeného s nabídkou sociálních služeb.

Cílovým třetím stupněm je získání dlouhodobého nájemního bydlení na volném trhu.

Na sídlišti Chanov by tak v případě úspěchu podávaných projektů mělo být vybudováno 26 nových sociálních bytů.

Zároveň plán počítá s tím, že v Chanově a ve čtvrti Stovky bude zaveden institut domovnictví.

Více informací na Romea.cz.