Měla by modrá šance dostat šanci?

Anketa k návrhu sociální politiky Občanské demokratické strany.

Karel Kopřiva, psycholog a učitel sociální práce

Za program paní Páralové jsem vděčný. Ztotožňuji se s postojem k sociálním dávkám, k důchodům zdravotně postižených, k ústavní výchově dětí, k financování sociálních služeb. Jen důraz na možnost přechodu zdravotně postižených z ústavu do obce mi zde chybí. Bude však autorka moci realizovat takový program ve straně, která prokázala lhostejnost ke korupci? Dovolí jí to např. stavební firmy, jejichž bytostným zájmem je budovat ústavy?

Jan Čechlovský, sociální pracovník, místostarosta Chrudimě, člen
ODS

Ano.

Vyjádřím se minimálně k financování intervenčních služeb. Nyní se přidělují peníze velmi subjektivně, co komise, to názor. Všichni kolegové vědí své. Je nutné zavést transparentní systém financování sociálních služeb včetně
intervenčních, je nutné zavést víceleté grantové programy. To se neobejde bez jasných pravidel (zákona), bez komunitních plánů, bez akreditací pro kvalitní poskytovatele služeb. Věřím tomu, že to skutečně pomůže poskytovatelům zvyšovat kvalitu služeb a koncepčně plánovat jejich rozvoj. Modrá šance je samozřejmě nyní jenom koncept, ale já vidím světlo na konci tunelu. Totéž by se totiž dalo říci o potřebě důchodové reformy, snížení daňové zátěže všem, podmínek pro podnikání, atd.

Alena Páralová: Sociální politika ODS