Martin Šimáček ředitelem Agentury pro sociální začleňování

Minulý týden byl ředitelem Agentury pro sociální začleňování jmenován Martin Šimáček.

Šimáček dosud pracoval jako ředitel Středočeské pobočky programů sociální integrace Člověka v tísni.

Jeho jmenování stihlo vyvolat rozruch a spor o to, jakým způsobem byl vybrán. Britské listy píší [úprava na základě reakcí čtenářů, 7. 10. 2009], že podle tvrzení romských členů výběrové komise pro něj hlasovala jen její neromská, větší část. Pochybnosti budí rovněž jeho vazba právě na organizaci Člověk v tísni, významného poskytovatele služeb ve vyloučených lokalitách.

BL dále uvádí[taktéž]: „Agentura potřebuje nejen peníze na „expertizy“, ale kompetence v oblasti školství, sociálních věcí a značné množství peněz na překonání lhostejnosti státu ke vzdělání a sociálnímu statusu Romů. Místo toho hrozí, že si provládní „neziskovky“ bílých „humanistů“ budou rozdělovat romské peníze.

Konflikt zájmů společnosti Člověk v tísni je až příliš zřejmý, stejně jako její ovlivnění zahraničními zájmy. Volba jejího pracovníka ředitelem je klíčovou chybou, která determinuje přijetí Agentury samotnými Romy.

A bez nich je řešení nemožné. Snad jen neonacističtí radikálové jsou totiž nenáviděni mezi Romy více než gádžové z Člověka v tísni. Svou brutální expanzí a vítězstvím v „bílých“ grantech od nadací a dotacích od státu v řádu desítek milionů korun na térénní práci zapříčinil a přímo či nepřímo napomohl zániku desítek místních autentických romských nevládních organizací i neformálních místních aktivit.

Tím z Romů vytvořil OBJEKT a ne SUBJEKT romské politiky uplatňované majoritní společnosti, zdůvodňují Romové, proč se chtějí spolupodílet na romské politice.“ Zdroj: Britské listy.

5 Comments on Martin Šimáček ředitelem Agentury pro sociální začleňování

 1. Vzhledem k vážnosti tohoto časopisu/webovek u odborné veřejnosti považuji jednostranost a zaujatost tohoto příspěvku proti Bc. Šimáčkovi za neetický a mlžící. V příštích příspěvcích bych uvítala z Vaší strany objektivnost a možnost vyjádření se všech stran k takovému neodůvodněnému nařčení. V tomto případě Vás neospravedlňuje ani "citace" pana Kotrby z Blistů.

 2. [1] Děkujeme za uznání naší váženosti u odborné veřejnosti. Zároveň bereme na vědomí, že kdybychom o panu Šimáčkovi publikovali něco pěkného, naše váženost by (u vás) jistě stoupla…

  Opravdu netuším, v čem je příspěvek neetický a mlžící. Informuje o tom, že byl někdo něčím jmenován. A přidává, že je tu pár lidí, které to naštvalo.

  Přestaňte se schovávat za pojmy jako "objektivita" a raději nabídněte věcnou polemiku s představeným názorem.

 3. Pan Šimáček je jeden z těch, který se živí z milionů věnovaných na údajnou romskou problematiku. K romům se u nás hlásí jen několik tisíc (snad 8)občanů, takže vlastně neni co romského řešit.A jeho odpovědi k dotazům jsou jen naučeným stereotypním povídáním.(Nesmyslné vyplňování čísel a písmen které nelze určit zda jsou velká nebo malá!)

 4. Vážený pane Šveřepo, zajímalo by mě, jak si můžete dovolit zveřejnit takovýto článek bez toho, abyste si z veřejně dostupných zdrojů ověřil alespoň některé základní informace (http://www.vlada.cz/assets/clenove-vlady/ministri-pri-uradu-vlady/michael-kocab/tz/Zapis-z-vyberoveho-rizeni-23–2–2009.pdf…). Například to, že hlasování o kandidátovi na ředitele bylo tajné a tudíž romská část výběrové komise určitě nemohla vědět, jak jednotliví členové, ať už byli romští či neromští hlasovali. A taky to, že všichni členové výběrové komise jednohlasně doporučili Vedoucímu Úřadu vlády ČR jmenovat M. Šimáčka ředitel Odboru pro sociální začleňování.

 5. [4] Vážená paní Klabačková. Článek nese v zásadě dvě informace: že byl pan Šimáček jmenován a že se to někomu nelíbí. V tom nevidím nic špatného.
  Vycházíme přitom z článku v BL. Za nedostatek považuji, že to není v textu příliš patrné a vypadá to jako naše vlastní tvrzení. Pokusím se napravit.

Comments are closed.