Lidé ze sociální oblasti vyznamenaní Cenou Františka Kriegla

<%image(nadace-charty-77.gif|70|70|Nadace Charty 77)%>

Mimořádnou statečnost v úsilí o dodržování lidských práv, občanských svobod a politické tolerance se každoročně snaží vyzvednout a ohodnotit Cena Františka Kriegla. Stanislava Ševčíková vybrala ty, kdož byli oceněni za svou činnost v sociální oblasti.

Cena byla založena roku 1987 ve Stockholmu, na paměť člena předsednictva ÚV KSČ a předsedy Národní fronty Františka Kriegla, jediného z dvaceti politiků odvlečených během okupace v roce 1968 do Moskvy, který odmítl podepsat tzv. zvací dopis. Za to byl po návratu zbaven všech funkcí a do své smrti byl pod dohledem tajné policie.

Uděluje ji Nadace Charty 77.

Laureáti Ceny Františka Kriegla v sociální oblasti

Peter Mariánek, za iniciativu hnutí Human ve Slovenské republice, 1991

Igor Blaževič a  Jaroslav Štětina, za organizování humanitární pomoci Bosně a publicistiku z krizových oblastí, 1993

Milena Hübschmannová, za dlouholetou službu romské kultuře a vzájemnému porozumění mezi Romy a ostatní populací, 1994

Kumar Vishwanathan, za osobní nasazení ve snaze přispět k vzájemnému porozumění a sbližování a soužití s romskými spoluobčany, 1998

Václav Trojan, za dlouholetou, nezištnou a obětavou činnost při obhajobě občanských práv, 1999

Jakub Polák, za dlouhodobý a statečný boj s předsudky a s netečností policie a justice v případech otřesných rasově motivovaných vražd v České republice, 2000

Miroslav Opatřil, za založení a vedení Sdružení pěstounských rodin v České republice, 2002

František LiznaTomáš Vlasák, oběma vězeňským kaplanům za dlouholetou a všestrannou pomoc potřebným, 2003

Petra Procházková, za činnost nezávislé humanitární a sociální pracovnice v Grozném a za založení sdružení Berkat, zaměřeného na pomoc a podporu lidí z oblastí zničených válkou, 2004

Zdroj: alferi.unas.cz/kriegl.htm, Bariery.cz

Stanislava Ševčíková je šéfredaktorka časopisu Sociální práce / Sociálna práca.

Užitečné odkazy

Státní vyznamenání v sociální oblasti

1 Comment on Lidé ze sociální oblasti vyznamenaní Cenou Františka Kriegla

 1. Nadace Charty 77 vyhlašuje Cenu Františka Kriegla

  pro rok 2006

  Laureátem Ceny Františka Kriegla pro rok 2006 se stal
  MUDr Yekta Uzunoglu, kurdský lékař, publicista a podnikatel

  „za dlouholetý a neohrožený boj za lidská práva a lidskou důstojnost jak za komunistického režimu (zakončený jeho vyhoštěním z Československa v roce 1979), tak i po listopadu 1989, kdy byl v roce 1994 zatčen a celých 31 měsíců vězněn, a již skoro 12 let se na české polistopadové justicí domáhá spravedlivého procesu a očištění svého jména“.

  Cena Františka Kriegla je udělována od roku 1987. Vyhlašována je každoročně 10. dubna, kdy se narodil František Kriegel. Od roku 1990 je cena udělována za občanskou statečnost, projevenou bez ohledu na osobní prospěch a možná rizika. Je udělována jedincům, kteří riskují vlastní postavení, kariéru a často i život, aby prosadili názory a cíle, jež odpovídají humanistickým ideálům, demokracii a lidským právům a jež oni považují za správné. MUDr. František Kriegel byl jedním z nejvýznamnějších politiků pražského jara 1968, a jediný z československých politiků, který po odvlečení do Moskvy odmítl v Kremlu podepsat Moskevský diktát.

  Porota Ceny Františka Kriegla:

  Jan Dus, Martin Groman, František Janouch, Erazim Kohák, Miloš Rejchrt (předseda poroty), Břetislav Rychlík, Jiřina Šiklová, Jaroslav Veis

  Slavnostní předání proběhne již tradičně v Zrcadlové kapli Klementina ve čtvrtek 1. června 2006.

Comments are closed.