Lidé s postižením se učí hájit svá práva

„Tento měsíc jsme se, už ne jako klientky ústavu sociální péče, ale jako obyvatelky komunitního bydlení Kocábka v Rumburku, zúčastnily setkání Sebeobhájců v Praze“ popisují Jana se Žanetou, dvě z uživatelek služby Podpora samostatného bydlení Agentury Pondělí.

„Skupiny sebeobhájců nabízejí lidem s mentálním postižením možnost naučit se, jak prosazovat svá práva a práva lidí s podobným postižením. Probíraným tématem setkání v Praze byla Úmluva spojených národů o právech lidí s postižením.

Každý z účastníků si měl s sebou přivézt fotku svého domu, bytu, pokoje a tématem bylo mít právo rozhodnout se, kde chci bydlet,“popisuje asistentka Dana Štěpánková setkání sebeobhájců.

„Pozvání také přijali tři uživatelé sociálních služeb z Belgie, kteří vyprávěli o tom, jak úmluva funguje v jejich zemi a jak by měli u nás lidi s postižením bojovat za svá práva.“

Další setkání sebeobhájců se bude konat 9. a 10.října 2009 v Olomouci.

Hnutí sebeobhájců pravděpodobně vzniklo ve Švédsku v 60. letech 20 století.. Lidé s mentálním postižením byli povzbuzováni k zakládání a vedení vlastních klubů volného času. V roce 1972 se tato myšlenka rozšířila do Velké Británie a Kanady i dalších států. V ČR se začala první skupina Sebeobhájců formovat po roce 2000.

Agentura Pondělí iniciovala vznik skupiny Sebeobhájců krátce po svém vzniku v roce 2001, od té doby se tato skupina pravidelně schází. Agentura Pondělí v současné době nabízí službu Sociální rehabilitace a Podpora samostatného bydlení.