Rubriky
Zprávy

Kurzy Modré linky v září 2008

Centrum pro vzdělávání a supervizi Modré linky nabízí kurzy a semináře na září 2008:

10. – 12. 9. 2008 Způsoby zvládání obtížných situací při spolupráci s klientem I.
Kurz je založen na nácviku jednotlivých situací, které mohou být pro pracovníka obtížné. Například práce s klientem naplněným smutkem, radostí, agresivitou, apatií, atd..

17. – 19. 9.2008 Úvod do psychomotorické psychoterapie (PBSP)
Představení psychoterapeutické metody, která vedle objasnění problematických období z osobní historie nabízí dodatečné symbolické uspokojení minulých zážitků. Jde o individuální práci za pomoci skupiny, kdy členové skupiny hrají role vnitřních myšlenek, úsudků a hodnocení, významných osob z minulosti či jejich aspektů.

23. 9. 2008 Diagnostika, prevence a zvládnutí syndromu vyhoření
Teoretické vymezení problematiky spojené se sebezkušeností ve skupině.

Více informací na www.vzdelavani.modralinka.cz nebo na vzdelavani@modralinka.cz

Sociální revue je mediálním partnerem výše uvedených kurzů/akcí.