Rubriky
Zprávy

Kurzy Modré linky v říjnu 2008

Centrum pro vzdělávání a supervizi Modré linky nabízí kurzy a semináře na říjen 2008:

6. 10. 2008 Právní minimum pro pomáhající profese
Kurz se věnuje zajímavým a praktickým tématům z oblasti občanského, rodinného a trestního práva

14. 10. 2008 Standardy kvality sociálních služeb a jejich inspekce (akreditace MPSV)
Seminář na aktuální téma zavádění standardů kvality sociálních služeb do organizací a jejich kontrole.

16. 10. 2008 Pomoc obětem domácího násilí (akreditace MPSV)
Interaktivní kurz si klade za cíl poskytnout pracovníkům pomáhajících profesí komplexní znalost o problematice domácího násilí.

22. 10. 2008 Supervizní setkání bálintovského typu pro sociální pracovníky
Setkání bálintovského typu slouží k podpoře a rozvoji potenciálu v profesi sociální práce.

23. – 24. 10. 2008 Praktická sebeochrana při spolupráci s klientem
Kurz učí, jak jednat v situaci, kdy dochází k fyzickému kontaktu mezi pracovníkem a klientem..

30. 10. 2008 Etické otazníky v sociální práci
Kurz nabízí povídání, zamyšlení i praktická cvičení, která se dotýkají etických pravidel v sociální práci.

Více informací na www.vzdelavani.modralinka.cz nebo na vzdelavani@modralinka.cz

Sociální revue je mediálním partnerem výše uvedených kurzů/akcí.