Rubriky
Zprávy

Kurzy Modré linky v březnu 2009

Centrum pro vzdělávání a supervizi Modré linky nabízí kurzy a semináře na březen 2009.

5.3. Supervizní workshop.

Jedná se o tříhodinový workshop jehož smyslem je setkání různých pracovníků různých pomáhajících profesí nad jejich vlastními problémy.

10.3. Diagnostika, prevence a zvládnutí syndromu vyhoření

Jedná se o jednodenní kurz zaměřený na ty, kteří jsou syndromem vyhoření ohroženi, aby se mu naučili bránit, diagnostikovat jej a pracovat s jeho příznaky.

17.3. a 24.3. Pozvání do psychopatologie I. a II.

Dva moduly kurzu pracují ze základními pojmy, diagnozami psychopatologie a nabízí základní postupy při jednání s osobami, které některou z psychopatologií trpí.

26.3. Etické otazníky v sociální práci.

Jednodenní kurz se zabývá základními pojmy, rolemi pracovníků v sociálních službách, etickými dilematy a profesními kodexy a pravidly

Více informací na www.vzdelavani.modralinka.cz nebo na vzdelavani@modralinka.cz.

Sociální revue je mediální partner výše uvedených kurzů/akcí.