Rubriky
Zprávy

Kurzy Modré Linky – květen 2009

Centrum pro vzdělávání a supervizi Modré linky nabízí kurzy a semináře na květen 2009:

14. 5. Pomoc obětem domácího násilí

Sedmihodinový praktický kurz zaměřený na definici, typologii a základy projevy domácího násilí. Je zaměřen na diagnostiku a řešení příkladů domácího násilí. Je akreditován MPSV dle zákona 108/2006Sb.

13. 5. Etické otazníky v sociální práci – Poděbrady

Etika práce v pomáhajících profesích, etický kodex, etická dilemata a jak s nimi pracovat

21. 5. Psychologické minimum

Úvod do psychologie pro pracovníky v pomáhajících profesích a všechny ostatní, které zajímá psychologie. Kurz trvá šest hodin a má akreditaci MPSV dle zákona 108/2006Sb.

28.5. Úvod do supervize

Základní úvod do problematiky, smysl supervize, základní techniky a přístupy

29- 31. 5. Poradenské dovednosti

25 hodinový kurz o práci s klientem, vedení případu. Jedná se skloubení praxe a teorie

Více informací na www.vzdelavani.modralinka.cz nebo na vzdelavani@modralinka.cz

Dubnové kurzy Modré linky.

Sociální revue je mediální partner výše uvedených kurzů/akcí.