Kurz, jak lépe pomáhat rodině pečující o dítě s postižením

Šedesát pracovnic a pracovníků, kteří se dlouhodobě věnují rodinám s postiženým dítětem, absolvovalo specializovaný kurz, jehož cílem je poskytnout informace, které se netýkají pouze jejich oborů, ale které jsou pro rodiče dětí se zdravotním postižením nezbytné. V této péči se totiž stýká řada odborností a odborník nemá vždy čas a možnosti hledat informace v souvisejících oblastech.

V rámci projektu Vzdělávání pracovníků poskytujících sociální péči rodinám dlouhodobě pečujícím o dítě se zdravotním postižením, který je spolufinancován Evropským sociálním fondem, Magistrátem hlavního města Prahy a státním rozpočtem České republiky, se uskutečnilo zatím šest kurzů, sedmý je již obsazen a ještě jsou volná místa v posledních třech kurzech, které proběhnou v září, říjnu a listopadu. Každý z nich trvá šest dnů a koná se vždy třikrát ve čtvrtek a pátek.

Mezi dosavadními absolventy kurzu připraveného sdružením Alfa Human Service, Zdravotně sociální fakultou Jihočeské univerzity a sdružením BMI byli pracovníci organizací poskytujících služby rodinám s handicapovanými dětmi, dobrovolníci, pracovnice center pro zdravotně postižené a kurz absolvovaly také zaměstnankyně sdružení Alfa Human Service.

„Účastníci kurzu oceňovali všechny jeho části, nejčastěji však problematiku prevence syndromu vyhoření a praktický nácvik předlékařské první pomoci. A pro nás samotné byly nejpřínosnější informace týkající se řízení neziskové organizace, kontrolní činnosti, zpětné vazby, delegování pravomocí,“ uvádí ředitelka Alfa Human Service Martina Chmelová, koordinátorka projektu.

„V části věnované sociálně právnímu zabezpečení se účastníci dozvídají o možných dávkách a podmínkách jejich poskytování, získají základní informace o novém zákoně o sociálních službách, o dobrovolnictví a neziskovém sektoru, o všem, co může mít vliv na rodinu z pozice poskytování služeb i podpory,“ upřesňuje Martina Chmelová.
Zdravotnický modul přináší přehled nejznámějších typů postižení, věnuje se pediatrii, preventivní a sociální pediatrii, pedopsychiatrii a základům dětské neurologie. Hodně informací je zaměřeno právě na zmíněnou prevenci syndromu vyhoření, aby pracovník rozuměl, co se s rodiči děje, čím procházejí při péči o dítě s postižením.

Speciálně pedagogický modul představuje možnosti předškolního a školního vzdělání, některé speciální pedagogické metody a využití informačních technologií.

Polovina kurzu má formu přednášek a tři dny jsou zaměřeny na prožitek, praktické cvičení. Dva dny prožijí účastníci s psychoterapeutem, který se zaměří na prevenci syndromu vyhoření z pozice pracovníka a druhý den z pozice rodiče. Třetí den se soustředí na práci s informačními zdroji – jak na internetu, tak v knihovnách. Nechybí ani ukázka různých pomůcek pro ovládání počítače a protetických a zdravotnických pomůcek. Účastníci získají také několik příruček a informačních či výukových produktů na CD, které využijí ve své další činnosti. Jedním z nich je například DVD/CD Qualified Care – Profesionalizace rodinné péče o lidi trpící roztroušenou sklerózou.

Osobní účast na školení je kombinována se samostudiem na bázi e-learningu. Výuka je uzavřena testem s možností získání certifikátu.

Užitečné odkazy

Studium sociální práce na vysokých školách
Sociální pracovník a pracovník v sociálních službách