Krize zavírá soukromé pečovatelské domy

Hrozí nedostatek míst v soukromých pečovatelských domech pro staré a nemohoucí lidi, protože jejich soukromí vlastníci jsou nuceni ukončit svou podnikatelskou činnost v rámci finanční recese, píše Guardian.

Asociace místních samospráv (LGA) zveřejnila průzkum sociálních služeb v jednotlivých departmentech v rámci celé Anglie a zjistila, že téměř 15 % nalezených institucí bylo uzavřeno, i přes velkou poptávku po volných místech. Dalších 76,5 % očekává dopad recese v budoucnu.

LGA reagují na podněty od poskytovatelů tak, aby se urychlily platby a aby se byrokracie snížila na minimum, a to s cílem snížit některé ekonomické tlaky na poskytovatele domácí péče.
Alespoň jeden orgán – Asociace místních samospráv – se vydal na cestu partnerství veřejného a soukromého sektoru vytvořením projektu „Vytvoření nového domova pro seniory“ (PPP).

Asociace podniká kroky k řešení problému, které zahrnují:

• Politiku tvorby čtrnáctidenní platby poskytovatelům – jeden týden v prodlení a jeden v předstihu – která by zajistila nejvyšší možnou finanční stabilitu.

• V Southamptonu byl postaven nový dům s pečovatelskou službou, jako část projektu PPP, který bude otevřen v prosinci a zahrnuje 40 státem dotovaných lůžek a denní centrum.

• V Somersetu městská rada pracuje s Registrem poskytovatelů sociální péče a spolupracují na identifikaci domů s pečovatelskou službou, u kterých se již objevují potíže v ranném stádiu.
Dohody jsou s poskytovateli uzavírány v souladu s příjmy domova. Finanční příplatky je možné dohodnout pouze s domy poskytujícími vyšší standard péče.

Margaret Eaton, členka LGA, řekla: „Lidé, kteří žijí v pečovatelských domech jsou jedni z nejvíce ohrožených v zemi. Jakékoli varovné signály, které by mohly naznačovat problémy s poskytováním místa, kde může být o tyto lidi řádně postaráno, se musí zavčas identifikovat, což úřady bezpochyby dělají.“

Ve spolupráci se soukromými poskytovateli služeb začnou úřady zaujímat vedoucí postavení v poskytování náhradní péče, která zajistí lidem žití v mnoha domovech a ušetří je stresu a obav.

LGA uvedla, že demografické změny vyvíjí na služby v oblasti péče o staré lidi zvýšený tlak.
V počtu 65-ti letých a starších osob se očekává zvýšení o zhruba tři miliony – na 11,4 miliónů osob do roku 2025. Také začne prudký nárůst osob 80-ti letých a starších, u třetiny z nich se očekává propuknutí demence.

David Rogers, člen LGA, dodal: „Recese odkryla některé velmi obtížné otázky, kterým jsme nyní nuceni čelit, například otázku – jak nejlépe pečovat o větší a větší množství starých lidí, a hlavně jak vše zaplatit? Vláda je ráda, že za těchto výjimečných okolností může pomoci poskytovatelům péče vyrovnat se s krizí a udržet jejich podnikatelské aktivity, ale ani jejich kapsy nejsou bezedné.“

Recession forcing private care homes to close, say councils, Guardian. 9. 4. 2009

Přeložila Michaela Šimková, studentka sociální práce Univerzity Hradec Králové