Konference Transformace a region: Transformace služeb pro duševně nemocné na místní úrovni

Výbor sekce sociální psychiatrie PS ČLS JEP pořádá třicátou třetí konferenci sociální psychiatrie. Konference se bude zabývat tématem transformace péče o duševně nemocné, jejím aktuálním vývojem v ČR, dále regionálními modely služeb, vzděláváním, dopadem reformy na jednotlivé profese, zapojením uživatelů (včetně peer programů), spoluprací (mezi resorty, týmy) a sítí služeb.

33. konference sociální psychiatrie, 20,-22.11.2014 Přerov
33. konference sociální psychiatrie, 20,-22.11.2014 Přerov

Mezi další témata patří vzdělávání (psychiatrické sestry, lékaři, sociální pracovníci), zapojení uživatelů (včetně tzv. peer programů), spolupráce mezi zdravotními a sociálními službami, mezi týmy poskytovatelů a možnosti tvorby sítě služeb na místní úrovni.

Konference se bude také zabývat otázkami práv a odpovědnosti u duševně nemocných, překážkami transformace a jejich překonáváním a také tím, co bude znamenat reforma pro jednotlivé profese.

Dalším samostatným tématem konference bude péče o duševně nemocné v Olomouckém kraji, kterému bude věnována samostatná paralelní sekce.

Akce se koná 20. až 22. listopadu 2014 v Přerově, hotel Jana.

Podrobněji se bude konference zabývat následujícími náměty:
1. Transformace – aktuální stav
2. Regionální modely služeb, spolupráce a síť (mezi resorty, týmy)
3. Vzdělávání – co bude znamenat pro jednotlivé profese
4. Zapojení uživatelů, včetně peer programů, uživatelské a obecné hledisko
5. Překážky transformace a jejich překonávání
6. Odpovědnost a duševně nemocný
7. Péče o duševní zdraví v Olomouckém kraji
8. Varia

Ze zahraničních odborníků v plenárních přednáškách účast přislíbili: prof. J. Aaltonen, M.D., Ph.D., psychiatr, psychoanalytik, odborník na rodinnou terapii a systémy regionální péče ve Finsku, Dr. Michiel Bähler, psycholog v GGZ NHN z Nizozemí, Annette Furnemont, peer konzultantka z Nizozemí.

Z domácích odborníků se budou svými příspěvky na hlavním programu podílet: L. Csémy, M. Hollý, V. Probstová, J. Vymazal, P. Winkler a další.

Podrobné informace zde.

Konference je organizována ve spolupráci s Centrem pro rozvoj péče o duševní zdraví, Asociací komunitních služeb, o.s. Kolumbus a Psychosociálním centrem Přerov.