Konference projektu Systém kvality v sociálních službách

Konference k systémovému projektu realizovanému Ministerstvem práce a sociálních věcí Systém kvality v sociálních službách se koná ve dnech 18. – 19. března 2008 v hotelu Pyramida, Bělohorská 125/4, Praha 6.

Konference popíše dosavadní výsledky v rámci nastavování systému kvality v sociálních službách, a to realizací dvou dílčích projektů Vzdělávání inspektorů kvality sociálních služeb a Vzdělávání v zavádění standardů kvality sociálních služeb.

V rámci programu konference budou prezentovány příspěvky odborníků, kteří shrnou výstupy jednotlivých projektů, kterými jsou zejména vzdělávací program pro inspektory sociálních služeb a specializované odborníky – inspektory kvality sociálních služeb, realizace školících inspekcí, Metodika inspekcí sociálních služeb, analýza zavádění Standardů kvality sociálních služeb v České republice, vzdělávací program pro průvodce v zavádění Standardů kvality sociálních služeb a další.

Zároveň jsou připraveny odborné workshopy, které umožní diskuzi k jednotlivým tématům projektu, a to především z oblasti inspekce poskytování sociálních služeb.

Na konferenci jsou pozváni zahraniční přednášející, kteří přiblíží systém kvality a kontroly sociálních služeb např. ve Velké Británii a Německu.

Program konference a elektronickou přihlášku naleznete na internetových stránkách www.ok-tours.cz, www.mpsv.cz, www.sqss.cz a www.iqss.cz. Kapacita kongresového sálu je omezena, termín pro zaslání přihlášky je do 28. února 2008.

Zdroj: Tisková zpráva organizátorů.