Srpen 2014

Policie obvinila muže a ženu z milionového podvodu s penězi důchodkyně v domě pro seniory Petruška v Šestajovicích u Prahy. Jde o ředitelku domova a jejího bývalého přítele, na jehož účet byly údajně převáděny i některé důchody. Senioři prý v domě žili v mizerných hygienických podmínkách, kriminalisté prověřují také podezřelé úmrtí. Dvojice skončila ve vazbě, oběma hrozí osm let vězení.

Senioři ubytovaní v Domě Petruška trpěli podvýživou, nemohli se svobodně pohybovat a o peníze museli žádat ředitelku ubytovny. Na to vše upozorňovala ochránkyně práv Anna Šabatová už v lednu.

* * *

Na počátku prosince začne v Jičíně fungovat nová sociální služba – chráněné bydlení. Poskytne lidem s duševním onemocněním možnost normálního života. Službu zorganizovaly v tandemu Sociální služby města Jičína a obecně prospěšná společnost Péče o duševní zdraví.

* * *

Informační systémy a technologie na Ministerstvu práce a sociálních věcí by měly být provozně jednodušší a levnější, sledovat moderní trendy a více se přiblížit potřebám občanů. Ministryně Michaela Marksová na veřejné schůzce se zástupci IT firem představila koncepční strategii vývoje ICT (.pdf) systému celého resortu MPSV, tedy nejen samotného ministerstva, Úřadu práce a České správy sociálního zabezpečení, ale i ostatních řízených a podřízených organizací MPSV.

* * *

Program Senior má uzávěrku 20.9.2014. Výbor dobré vůle – Nadace Olgy Havlové dlouhodobě poskytuje pomoc občanským sdružením a charitativním institucím, které vytvářejí nabídku aktivního způsobu života nejstarší generace a lidsky důstojného prožívání stáří těch, kdo se již sami o sebe postarat nemohou.

* * *

Charita bude nově pomáhat i obětem trestných činů. Oblastní charita Pelhřimov nabízí mnoho služeb například pro staré a nemocné nebo lidi ve finanční tísni.

* * *

Konference: Současnost a perspektiva sociální péče 2014. 4. a 5. září v Litomyšli.

* * *

Ministerstvo práce a sociálních věcí zveřejnilo seznam svých poradců (.pdf). – Být tak muškou zlatou a vidět, jak jedna a táž osoba vznáší požadavky a zároveň radí, jak na ně reagovat…

* * *

Nominace na Cenu Královéhradekcého kraje za přínos v sociálních službách: jednotlivec, organizace, obec, dobrovolník, pracovník služeb, instituce, projekt, sponzor, politik, vědec, student. Cena je určena nominantům, kteří vykonávají svoji činnost na území Královéhradeckého kraje.

* * *

Státní pobídky zabraly, lidé mají o pěstounství zájem.
Státní program na podporu pěstounství zafungoval. Žadatelů o svěření dítěte do pěstounské péče bylo loni dvakrát víc než žadatelů o adopci. Přitom do roku 2010 jich bylo vždy méně.