Konference Od pomoci k podpoře – Od péče k samostatnosti

Společnost pro podporu lidí s mentálním postižením v ČR pořádá konferenci Od pomoci k podpoře – Od péče k samostatnosti.

Konference se koná v pátek 9. října a v sobotu 10. října 2009 v Olomouci.

Konference ke 40. výročí SPMP ČR je určena členům SPMP ČR, lidem s mentálním postižením, jejich rodinám a blízkým, poskytovatelům sociálních služeb, odborníkům i laické veřejnosti.

V rámci konference proběhnou přednášky, diskuse a workshopy k novým trendům při zvyšování kvality života lidí s mentálním postižením a výměna zkušeností.

Témata konference:

Od péče k samostatnosti: role rodičů při osamostatňovaní svých dcer a synů s mentálním postižením

Práva lidí s mentálním postižením

Otázky diskriminace dětí a dospělých s mentálním postižením a osob o ně pečujících

Kvalita života lidí s těžkým mentálním postižením

Inkluzivní vzdělávání

Zlepšení kvality života lidí s mentálním postižením v sociálních službách

Způsobilost k právním úkonům a podporované rozhodování

Možnosti podpory samostatného života lidí s mentálním postižením

Problematika zaměstnávání lidí s mentálním postižením

Hnutí Sebeobhájců

Implementace mezinárodní Úmluvy OSN o právech osob se zdravotním postižením v ČR

Součástí programu bude výstava k historii SPMP ČR, prezentace činnosti organizace, interaktivní prezentace prací a projektů lidí s mentálním postižením, kulturní program.

Více informací: www.spmpcr.cz/cs/vyroci_spmp